Pääkirjoitus: Elämää pandemian aikaan

Kari Tiainen

Tervetuloa Karelia-ammattikorkeakoulun Vasu-verkkojulkaisun lukijaksi. Tämän vuoden toinen Vasun numero esittelee Karelian asiantuntijuutta, osaamista sekä monialaisesta opetus-, tutkimus- ja kehittämistyötä erityisen monipuolisesti ja laajasti.

Suomalaisissa korkeakouluissa eletään nyt poikkeuksellista aikaa covid-19-pandemian vuoksi. Karelia-ammattikorkeakoulukin sulki molemmat kampuksensa ja siirsi nopeasti kaiken opetuksen ja opiskelun verkkoon 18.3. alkaen viranomaisten ohjeita noudattaen. Tällä tavoin Karelia vastuullisena toimijana omalta osaltaan minimoi koronaviruksen tartuntariskiä.

Karelian opetustoiminta on kuitenkin jatkunut ovien sulkemisesta huolimatta. Opetus ja ohjaus järjestetään nyt muilla tavoilla, etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen. Lehtori Miia Pasanen pohtii kolumnissaan miten etäopetus ja -ohjaus toimii, ja millaista pedagogiikka ja vuorovaikutusta se edellyttää digitaalisissa toimintaympäristöissä.

Myös Karelian kaikki hallinto- ja tukipalvelut (esim. kirjasto- ja opiskelijapalvelut) toimivat etänä. Karelian hallinto- ja talousjohtaja Susanna Rosell kuvaa artikkelissaan, miten ammattikorkeakoulun hallinto siirtyi etätyöhön. Kareliassa käynnistettiin valmiussuunnitelman mukaiset toimenpiteet ripeästi, ja rehtorin johtama Karelian turvaryhmä otti vastuun poikkeustilanteen johtamisesta. Tähän mennessä poikkeusaikaa on eletty jo kolme viikkoa. Etätyöhön siirtymisessä on ollut haasteita, mutta niistä huolimatta Karelian arki sujuu.

Tässä numerossa kerromme lisäksi muun muassa Karelian hanketyön arjesta ja erilaisista Karelia-ammattikorkeakoulun matkailuun liittyvistä hankkeista. Kalitka – the development of cross-border gastronomic tourism -hankkeessa edistetään muun muassa karjalaiseen ruokakulttuuriin perustuvaa Suomen ja Venäjän rajan ylittävää ruokamatkailua. Tämän vuoden alussa alkanut Karelian Wellness -hanke taas auttaa hyvinvointialan matkailuyrityksiä kehittämään asiakkaiden tarpeiden mukaisia tuotteita ja palveluja sekä edistämään rajat ylittävää yhteistyötä Petroskoin alueen asiakkaiden ja yritysten kanssa.

Kareliassa käynnistyy myös Kalevala – mytologiasta arvoa liiketoimintaan -hanke, jossa jalostetaan uusia palveluja ja tuotteita kalevalaisuudesta. Hankkeessa innostetaan pohjoiskarjalaisia mikro- ja pk-yrityksiä kehittämään kalevalaiseen mytologiaan perustuvia palveluja ja tuotteita. Hankkeessa ovat mukana myös Itä-Suomen yliopisto, Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö, alueelliset kehitysyhtiöt, sekä lukuisa joukko pohjoiskarjalaisia yrityksiä.

Lämmin kiitos kaikille kirjoittajille. Kevät tulee, nautitaan siitä!

Kari Tiainen
Vasun päätoimittaja, kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu

Etusivun kuva:  Kelly Sikkema / Unsplash

727 Artikkelin näyttökerrat