Pieni jännitys on yritysyhteistyön suola

Risto Salminen & Aarno Savolainen

Käytännön työ todellisten yritysten todellisten haasteiden parissa tuo opiskeluun jotain sellaista, mitä ei kuvitteellisilla esimerkeillä voi saavuttaa. Siksi opiskelijoiden osallistuminen esimerkiksi TKI-projektien kautta yritysyhteistyöhön on erittäin arvokasta oppimisen kannalta. Tällainen johtopäätös on helppo vetää esimerkiksi Karelian mediaopiskelijoiden osallistumisesta Digi2Market-hankkeen yritysyhteistyöhön talven ja kevään aikana.

Median opiskelijoilla ei automaattisesti ole kalenterissa juurikaan sellaista oppimista, jossa ollaan kontaktissa yrityskenttään. Varsinkin ensimmäisinä vuosina fokus on toisenlaisessa opiskelussa. Koko opintojen tavoitteena on kuitenkin myös, että jokaiselle opiskelijalle tulisi konkreettinen käytännön yhteistyötapaus jonkin yrityksen kanssa.

Viime talvena 3. vuoden opiskelijat pääsivät tällaiseen yhteistyöhön elintarvikealalla toimivan Spices Chefin kanssa. Syksyllä Spices Chef otti yhteyttä Digi2Marketiin, NPA:n rahoittamaan hankkeeseen, joka auttaa yrityksiä hyödyntämään markkinoinnissaan lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden toteutuksia. Spices Chefin mahdollinen yhteistyön tavoite ei ollut vielä heti aluksi täsmällinen, vaan yritys halusi keskustella Karelian hanketiimin kanssa avoimesti siitä, voisiko yhteistyölle olla sopivat olosuhteet.

Spices Chef oli ollut erittäin tyytyväinen aiempaan yhteistyöhönsä opiskelijoiden kanssa. Spices Chefin brändin visuaalinen ilme perustuu Aalto-yliopiston opiskelijoiden tuotoksiin, ja yritys on etsinyt korkeakouluyhteistyötä eri saroilla yrittäessään päästä entistä vahvemmin ihmisten keittiöihin. Karelian kanssa yhteistyössä haettiin kilpailijoista erottavaa, innovatiivista markkinointia.

Avuksi projektiväki ja liiketalouden opiskelijat

Toteutukseen lähti kahdeksan median opiskelijaa. Yhteistyössä ei löydetty vielä ensimmäisissä tapaamisissa sellaista ideaa, jossa opiskelijat pääsisivät viemään oppejaan käytäntöön, ja joka auttaisi vahvasti aisteihin perustuvan elintarvikebrändin markkinointia.

Asiat alkoivat edetä merkittävin askelin tammikuussa 2020, kun median opiskelijat saivat tukea myös Digi2Market-hankkeessa mukana olleilta liiketalouden opiskelijoilta sekä projektiasiantuntija Risto Salmiselta. Opiskelijoille kerrottiin tarinankerronnasta sovellettuna Spices Chefin todelliseen tilanteeseen ja markkinoinnin tavoitteisiin. Liiketalouden opiskelijat ideoivat ison nipun mahdollisia ideoita, joiden avulla median opiskelijat saivat rattaat ratkaisevasti pyörimään.

Tapaamiset Spices Chefin yrittäjä Pramod Jayaprakashin kanssa ja markkinoitaviin tuotteisiin tutustuminen sitoivat opiskelijat projektityöhön tiiviimmin kuin opintojen alkuaikojen kuvitteelliset esimerkit, mikä oli oppimisen kannalta erittäin tärkeää.

Opiskelijat tekivät erilaisia esitteitä ja julisteita, joista avautui lisättyä todellisuutta

Opiskelijoita ohjannut lehtori Aarno Savolainen havaitsi opiskelijoissa, että konkreettinen vastuu asioiden etenemisestä toi todellisen tekemisen tuoman toivotun, terveen jännityksen koko tuotantoprosessiin, mitä on tärkeää saada koettua edes kerran opiskelujen aikana.

Alussa yrittäjän odotukset tuntuivat opiskelijoista yllättävän suurilta. Toiveissa oli muun muassa sellaisia markkinointimateriaaleja, joita yritys voisi käyttää myöhemminkin lähtökohtana esimerkiksi tuotevalikoiman kasvaessa. Yhteistyössä päästiin lopulta viiteen erilaiseen toteutukseen, jotka kaikki jäivät tyytyväisen yrityksen käyttöön.

Voit tutustua projektissa syntyneisiin markkinointimateriaaleihin hankkeen sivuilla olevan artikkelin kautta.

Kurssimuotoisuus tiivistänyt tekemistä aikaikkunaan

Ideaalitilanteessa yhdelle yritykselle ei tehtäisi kahdeksan opiskelijan voimin viittä erilaista toteutusta. Aikaisempina vuosina on usein tehty erikokoisia projekteja rinnakkain, mutta kurssimuotoisessa opiskelussa aikatauluissa on ollut erilainen paine. Tiiviisti kalenteriin kirjatut kurssit eivät mahdollista juurikaan liukumaa projektien päättymisen suhteen, joten yritysyhteistyössä tehtävät projektit tulee suorittaa pienemmässä ajassa ja isommalla porukalla.

Spices Chefin tapauksessakin oli välillä seurattava, että kaikilla opiskelijoilla on projektissa opintosuunnitelmaa vastaavaa tekemistä, minkä vuoksi yritykselle tehtiin useita erilaisia toteutuksia.

Prosessin läpikäyminen arvokasta opiskelijoille

Tärkeintä kuitenkin on lopulta se, että opiskelijat saavat yrityksen kautta oppia. Opiskelijoille isoin juttu on nähdä koko yritysyhteistyön prosessi. Ensin kerätään tietoa asiakkaalta ja lopulta toteutus saatetaan käytäntöön. Väliin mahtuu paljon tärkeitä vaiheita, joita opiskelijan on hankala päästä kokemaan muutoin kuin yritysyhteistyöprojektin kautta.

Opiskelijoiden ja Spices Chefin yhteistyössä tärkeää ja sujuvaa oli se, että pääosa viestinnästä tapahtui opiskelijoista valitun yhteyshenkilön ja yrittäjän kesken. Näin ollen erilaisia vaihtoehtoisia toteutuksia tehneet opiskelijat tekivät tuotoksiaan yhteisen, sovitun linjan ja aikataulun puitteissa.

Tehty työ näkyy jo syksyn opetuksessa

Yritysyhteistyö antoi paljon myös opetukselle. Digi2Market-projekti auttoi median opiskelijoita ja opettajia ottamaan käyttöön työkaluja, joita ei aiemmin ollut käytössä. Lisätyn todellisuuden toteutuksissa käytettiin Zappar AR-ohjelmistoa, jonka osaaminen koulutusalalla perustuu liki täysin kahteen hankkeessa tehtyyn yritysyhteistyöhön. Zapparin Studio-version mahdollisuudet ovat nyt opetuksen hyödynnettävissä jo syksyllä seuraavien AR-opintojen parissa. Opetuksessa voidaan näyttää konkreettisia esimerkkejä opiskelun eri vaiheista.

Median opetuksen kannalta on nyt myös opittu, miten lisätyn todellisuuden tuotteet soveltuvat erilaisiin ratkaisuihin. Saatu arvokas kokemus viittaa siihen, että lisätyn todellisuuden avaavia koodeja kiinnostaisi liittää tuotteiden sijaan enemmin pysyviin sijanteihin, joissa käy paljon ihmisiä. Sen vuoksi etenkin museot olisivat hyviä kohteita tällaiselle mediatuotannolle.

Eri opiskelualojen opiskelijoita ja opettajia, projektihenkilöitä ja yrityksen yhdistänyt projekti on auttanut myös opettajaa. Usein opettaja on opetustyössään melko yksin, mutta Spices Chef -yhteistyössä sekä projektihenkilöt että lehtorit ovat jakaneet eri vaiheissa toisilleen näkökulmia, mistä kaikki mukana olleet karelialaiset ovat olleet todella tyytyväisiä.

 

Teksti:  Risto Salminen, projektiasiantuntija & Aarno Savolainen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

903 Artikkelin näyttökerrat