Arkisto: Vasu 3/2020

Pääkirjoitus: Resilienssiä, etiikkaa ja innovaatioita

Kari Tiainen

Tervetuloa Vasu-verkkojulkaisun tämän vuoden kolmannen numeron lukijaksi. Vasu esittelee Karelia-ammattikorkeakoulun asiantuntijuutta, osaamista sekä monialaista opetus-, tutkimus- ja kehittämistyötä.
Joustavuutta, soveltamista ja ennakointia eli sitä kuuluisaa resilienssiä on tarvittu viime aikoina runsaasti myös Kareliassa, Lue lisää…

Finpetra avasi ovia Lähi-idän markkinoille

Helena Puhakka-Tarvainen

Mitä yhteistä on itäsuomalaisilla pk-yrityksillä, jordanialaisella metsätieteen tohtorilla ja Karelia-ammattikorkeakoululla? Ensi lukemalta ei välttämättä paljoakaan, mutta Finpetra-hankkeen myötä nämä kolme nivoutuivat tiukasti yhteen.

Karelia-ammattikorkeakoulun Finpetra-hankkeessa kehitettiin vajaan kolmen vuoden aikana pohjoiskarjalaisten pk-yritysten vientimahdollisuuksia ja liiketoimintakulttuuria Lähi-idän ja etenkin Jordanian markkinoille. Lue lisää…

Strategian jalkautus sitouttaa henkilöstöä pyrkimään kohti yhteistä päämäärää

Heli Makkonen & Petri Laitinen

Karelian strategiapäivä pidettiin toukokuussa 2020 etänä. Korona-kevät ei vähentänyt osallistujia, vaan Teams-työpajoissa oli noin 200 Karelia-ammattikorkeakoulun työntekijää innovoimassa ja jalkauttamassa uutta Karelia 2030 -strategiaa käytäntöön.  Strategiapäivän työpajoissa hyödynnettiin Lean- ja Hoshin Kanri-ajattelua, Lue lisää…

Selkeä kieli yhdenvertaisuuden edistäjänä ja laatutekijänä

Kirsi Autio

Julkisina organisaatioina ammattikorkeakouluilla on tehtävä toimia saavutettavasti, eli tarjota esteetön pääsy tarjoamaansa tietoon ja koulutukseen. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) edellyttää julkisilta organisaatiolta saavutettavuutta eli esteettömyyttä digitaalisissa sisällöissä ja palveluissa 23.9.2020 alkaen. Lue lisää…

Mentoroinnilla tukea maahanmuuttajan polulle

Johanna Luostarinen, Kaisa Juvonen, Ekaterina Miettinen, Hannele Niskanen, Sini-Tuuli Saaristo

SIMHE polku – Osaamisen tunnistamisesta ja täydentämisestä työllistymiseen -hankkeen tavoitteena on tehdä korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamista näkyväksi ja kehittää työllistymistä edistävä, osaamista täydentävä koulutusmalli, Lue lisää…

Etäopettajan digiohjauksen arki

Miia Pasanen, Tiina Parviainen, Pia Tauriainen, Taina Heino

Tämä artikkeli on osa SotePeda24/7- hankkeen artikkelisarjaa. Edellisessä artikkelissamme pohdimme ammattieettisiä näkökulmia opetussuunnitelmissa (Heino, Tauriainen, Pasanen ja Parviainen 2020). Tässä artikkelissa keskitymme tarkastelemaan, millaisia eettisiä näkökulmia etäopetuksen toteuttamiseen koronakevään keskellä liittyi. Lue lisää…

Metsätalouden koulutuksessa digiloikattiin korkeakoulujen yhteistyöllä

Ari Talkkari & Jyry Eronen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut luonnonvara-alan ammattikorkeakoulutuksen yhteistyötä ja modernisointia Digitalisaatiolla luonnonvarat biotalouteen -kärkihankkeella. Karelia-ammattikorkeakoulusta hankkeeseen on osallistunut metsätalouden koulutuksen opettajia. Hankkeessa on kehitetty biotalouspeliä, verkko-opintojaksoja sekä biotaloustutkimuksen ja koulutuksen yhteistyötä. Lue lisää…

Kuvassa Heli Hirvonen terveyskeskuksen lääkevarastossa.

Kokemuksia sisätautikirurgisen hoitotyön harjoittelun opinnollistamisesta

Heli Hirvonen, Tiina Lampinen, Riitta Muhonen, Minna Turunen

Tässä artikkelissa kuvataan opiskelijalähtöistä työn opinnollistamista Innovative Nurse -hankkeen sairaanhoitajakoulutuksessa. Opinnollistaminen on vaihtoehtoinen tapa kehittää opiskelijan omaa osaamista Karelia-ammattikorkeakoulussa opintojen aikana. Työn tekeminen nähdään lähtökohtana monipuoliselle oppimiselle ja kehittymiselle.  Lue lisää…

Arjen innovaatioista yhteiskunnallisiin haasteisiin

Anne Ilvonen

Nykyisin puhutaan paljon innovaatioista. Käsite on levinnyt tieteestä ja tutkimustoiminnasta myös arkikäyttöön. Yksinkertaisimmillaan innovaatiolla tarkoitetaan uutta tuotetta, palvelua tai tapaa toimia, joka on kokeiltu tai testattu, hyväksi havaittu ja otettu käyttöön. Lue lisää…

Maaseutuyrittäjien tulevaisuusajattelua edistetään Rural Future -koulutushankkeessa

Tanja Kähkönen

Tulevaisuustiedon hyödyntämisen merkitys yrityksien strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa on noussut erityisen kriittiseen asemaan tämän kevään mustan joutsenen, koronapandemian, vanavedessä. Tämä musta joutsen on jo vaikuttanut merkittävästi yritysten toimintaan. Yritysten kannattavuus voi olla heikentynyt kuluttajakäyttäytymisen muuttuessa, Lue lisää…

Karelian kirjasto siirtyi korona-aikana etäpalveluun

Leena Väyrynen & Jaana Rummukainen

Karelia-ammattikorkeakoulun kirjastossa on eletty maaliskuun puolivälistä lähtien poikkeuksellista aikaa covid-19-pandemian takia. Karelia-ammattikorkeakoulu sulki molemmat kampuksensa kokonaan ja siirsi opetuksen ja palvelut verkkoon 18.3. alkaen. Myös Karelian kirjasto sulki ovensa ja alkoi palvella asiakkaitaan ainoastaan etänä siitä lähtien. Lue lisää…

Opiskelijat uniterveyden työkaluja kehittämässä

Marita Kareinen, Jenni Koskinen, Anu Pukki, Päivi Franssila

Uni ja palautuminen ovat avainasemassa haettaessa ratkaisuja työelämän ja vapaa-ajan vaatimusten tasapainottamiseen ja sanalla sanoen, hyvään elämään. Työelämän nopeat ja jatkuvat muutokset ja niissä mukana pysyminen vaativat mm. Lue lisää…

Terveysalan opiskelijoiden ajatuksia etiikan opetuksesta Karelia-ammattikorkeakoulussa

Tiina Parviainen

SotePeda 24/7 -hankkeessa on tarkasteltu etiikan opetuksen nykytilaa ja tulevaisuuden haasteita mm. opetussuunnitelmatasolla (Heino, Tauriainen, Pasanen ja Parviainen, 2020).  Opiskelijoiden ajatuksia etiikan opetuksen kokemuksista selvitettiin oppimistehtävän osana keväällä 2019. Karelia-ammattikorkeakoulun STHAS17 -ryhmän opiskelijat haastattelivat valmistumassa olevia -tai juuri valmistuneita- terveydenhuoltoalan ihmisiä heidän kokemuksistaan etiikan opetuksesta koulutuksessa. Lue lisää…

Pieni jännitys on yritysyhteistyön suola

Risto Salminen & Aarno Savolainen

Käytännön työ todellisten yritysten todellisten haasteiden parissa tuo opiskeluun jotain sellaista, mitä ei kuvitteellisilla esimerkeillä voi saavuttaa. Siksi opiskelijoiden osallistuminen esimerkiksi TKI-projektien kautta yritysyhteistyöhön on erittäin arvokasta oppimisen kannalta. Lue lisää…