Finpetra avasi ovia Lähi-idän markkinoille

Helena Puhakka-Tarvainen

Mitä yhteistä on itäsuomalaisilla pk-yrityksillä, jordanialaisella metsätieteen tohtorilla ja Karelia-ammattikorkeakoululla? Ensi lukemalta ei välttämättä paljoakaan, mutta Finpetra-hankkeen myötä nämä kolme nivoutuivat tiukasti yhteen.

Karelia-ammattikorkeakoulun Finpetra-hankkeessa kehitettiin vajaan kolmen vuoden aikana pohjoiskarjalaisten pk-yritysten vientimahdollisuuksia ja liiketoimintakulttuuria Lähi-idän ja etenkin Jordanian markkinoille. Hankkeen aikana pyrittiin löytämään erityisesti vähähiilisyyttä edistäviä innovaatioita sekä ratkaisuja vesipulan, ympäristön saastumisen sekä konfliktien runtelemien alueiden kehittämiseen. Kehittämistyötä tehtiin tarvelähtöisesti ja tiiviissä yhteistyössä yritysten, kohdealueen toimijoiden sekä kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Avaintekijänä yhteistyöverkostojen rakentamisessa oli suomessa tohtoriksi väitellyt jordanialainen Laith ALRahahleh, jonka työpanoksen avulla moni tärkeä ovi saatiin avatuksi kohdealueella. Suomessa asuvilla kansainvälisillä asiantuntijoilla on paljon sellaisia verkostoja, joita voisi hyödyntää tehokkaammin kansainvälisen yhteistyön kehittämisessä.

Hankkeen toiminnan keskiössä olivat etenkin ns. frugaalit (niukat) innovaatiot eli kehittyville markkinoille suunnatut yksinkertaistetut mutta laadukkaat tuotteet. Tällaisia innovaatioita löytyy monen suomalaisen pk-yrityksen pöytälaatikosta tai tuotantolinjastolta, mutta niiden soveltumista kohdemarkkinaan ei oltu aiemmin kokeiltu. Jordanian markkina-alueella herättivät kiinnostusta erityisesti veden puhdistukseen, uusiutuvan energian tuotantoon, jätteiden käsittelyyn sekä luonnonvarojen hallintaan liittyvät innovaatiot. Lisäksi suomalaista koulutusta arvostetaan Lähi-idässä ja useat koulutusvientiin liittyvät aloitteet lähtivät liikkeelle hankkeen aikana. Hankkeen tavoitteena oli myös kehittää pk-yritysten osaamista vientiin, kansainvälisiin hankintoihin ja kriisiliiketoimintaan liittyen.

Finpetra-verkoston toimintaan osallistui yhteensä yli 100 suomalaisen yrityksen ja organisaation edustajia. Näistä yli 50 vieraili paikan päällä Jordaniassa hanketoimijoiden yhdessä Business Finlandin kehittyvät markkinat -ohjelman kanssa räätälöimillä vienninedistämismatkoilla. Matkojen aikana solmittiin kahdenvälisiä liiketoimintasuhteita tarkoin valittujen paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa, mutta tutustuttiin myös globaaleihin hankintaprosesseihin mm. keskustelemalla YK:n eri organisaatioiden edustajien kanssa. Paikallisesti toimivien kansalaisjärjestöjen sekä jordanialaisten korkeakoulujen merkitys myös liiketoimintasuhteiden avaamisessa korostui hankkeen aikana. Monelle yritykselle järkevin tie vientitoiminnan aloittamiseksi onkin monitoimijainen kehittämisyhteistyö kansallisen tai kansainvälisen projektirahoituksen turvin (esim. Finnpartnership), jolloin yhteisen kehittämishankkeen aikana tuotteiden soveltuvuus markkinaan voidaan testata suhteellisen edullisesti ja samalla kohdemarkkina pääsee tutustumaan uuteen tuotteeseen tai palveluun. Toinen riskitön vaihtoehto on kirjautua tarjoajaksi YK:n hankintaportaaliin omilla tuotteillaan (www.ungm.org).

Yllätyksellisenä elementtinä hankkeen aikana alkoi myös IT-osaajien rekrytointi pohjoiskarjalaisiin yrityksiin. Jordaniassa IT-alan koulutus on Lähi-idän ja maailmankin huipputasoa, mutta alueen väestön ollessa nuorta myös pula työpaikoista on suuri. Niinpä moni paikallinen nuori tähyääkin globaaleille työmarkkinoille. Pilotoimme yhdessä Ammanissa sijaitsevan Princess Sumaya University for Technology -yliopiston kanssa hackathon -toimintamallin soveltuvuutta IT-opiskelijoiden rekrytointiin joensuulaisiin yrityksiin. Hackathon saavutti suuren suosion opiskelijoiden keskuudessa ja useita koodareita saapuikin Suomeen hankkeen aikana, ja osa heistä on työllistynyt tänne myös harjoittelujakson jälkeen. Konsepti on saamassa jatkoa vuoden 2020 aikana osana Business Joensuun Go Global -toimintaa.

Kaiken kaikkiaan kokeilu Jordanian ja sitä kautta Lähi-idän markkinan valloittamiseksi oli onnistunut ja toimintamallin jatkuvuus pyritään turvaamaan Karelian ja kumppaniorganisaatioiden yhteisvoimin. Hankkeen aikana syntyi uusia kumppanuuksia, liiketoiminta-aloitteita, yhteishankkeita, uusia yrityksiä sekä myös konkreettisia vientieuroja. Toki pitkän tähtäimen kannattavan liiketoiminnan rakentaminen on yritysten itsensä vastuulla, mutta Finpetran avulla moni yritys sai ensikosketuksen Lähi-idän markkinan potentiaaliin sekä osaamista liiketoiminnan tapoihin ja kulttuuriin alueella.

Finpetra-hankkeeseen (Korkeakoulut vähähiilisen teknologian ja osaamisen viennin moottoreina Lähi-itään, EAKR) osallistui yhteensä 112 suomalaista yritystä ja organisaatiota sekä noin 80 toimijaa kohdealueella Lähi-idässä (yrityksiä, koulutus- ja tutkimusorganisaatioita, järjestöjä, hallintoviranomaisia). Hankkeen aikana järjestettiin mm. 6 vienninedistämismatkaa Jordaniaan ja niille osallistui yhteensä yli 50 eri organisaation edustajia. Osa matkoista järjestettiin yhteistyössä Business Finlandin Kehittyvät markkinat /BEAM-ohjelman kanssa sekä Ulkoministeriön /Team Finland -organisaation kanssa. Hankkeen aikana tuotetut materiaalit kuten valmennusmateriaalit, maaraportit ja markkinakatsaukset ovat ladattavissa verkkosivuilta http://finpetra.karelia.fi/.

Teksti: Helena Puhakka-Tarvainen, projektipäällikkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

1 002 Artikkelin näyttökerrat