Pääkirjoitus: Resilienssiä, etiikkaa ja innovaatioita

Kari Tiainen

Tervetuloa Vasu-verkkojulkaisun tämän vuoden kolmannen numeron lukijaksi. Vasu esittelee Karelia-ammattikorkeakoulun asiantuntijuutta, osaamista sekä monialaista opetus-, tutkimus- ja kehittämistyötä.

Joustavuutta, soveltamista ja ennakointia eli sitä kuuluisaa resilienssiä on tarvittu viime aikoina runsaasti myös Kareliassa, jotta on selvitty meitä kaikkia kohdanneesta poikkeusajasta. Opetus on jatkunut keskeytyksettä, opiskelijat ovat valmistuneet, ja palvelut ovat toimineet joustavasti. Päivittäiset asiat on hoidettu, palaverit pidetty ja yhteisöllisyyttäkin on pidetty työyhteisössä yllä etäyhteyksin.

Karelia-ammattikorkeakoulun strategiapäivä pidettiin toukokuussa 2020 etänä. Strategiapäivän työpajoihin osallistui Teamsin kautta ennätykselliset 200 Karelian työntekijää. Koskaan aikaisemmin Karelian henkilöstö ei ole osallistunut näin runsaslukuisesti strategiapäivään. Kareliassa pohditaankin strategiapäivien järjestämistä jatkossakin etänä. Strategiapäivän tavoitteena oli selkeyttää  Karelia2030-strategiaa, vahvistaa yhteistä näkemystä sen keskeisistä käsitteistä ja tukea henkilöstön sitoutumista siihen. Heli Makkonen ja Petri Laitinen kertovat artikkelissaan miten strategiapäivä toteutettiin ja miten Karelian työntekijöitä osallistettiin yhteiseen etätyöskentelyyn.

Karelian opetustoiminta on jatkunut etänä maaliskuun puolivälistä lähtien. Opetusta ja ohjausta on järjestetty etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä itsenäistä opiskelua hyödyntäen. Artikkelissa Etäopettajan digiohjauksen arki arvioidaan, millaisia eettisiä kysymyksiä etäopetukseen ja -ohjaukseen liittyy. Opetustyön tavoitteet ja opetukseen liittyvät eettiset periaatteet ihmisarvon, totuudellisuuden, oikeudellisuuden ja vastuun sekä vapauden turvaamisesta ovat kuitenkin pysyneet samoina myös toteutustavasta huolimatta. Tällaisena poikkeusaikanakin opettajuuden ytimessä on edelleen oikeudenmukaisuus, johon liittyy tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen.

Opinnollistaminen on vaihtoehtoinen tapa kehittää opiskelijan omaa osaamista opintojen aikana. Tässä Vasun numerossa kuvataan myös opiskelijalähtöistä työn opinnollistamista Innovative Nurse -hankkeen sairaanhoitajakoulutuksessa. Tänä keväänä kaksi sairaanhoitajaopiskelijaa suoritti sisätautikirurgisen hoitotyön harjoittelun opinnollistamisen kautta Outokummun ja Lieksan terveyskeskussairaaloissa. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun tämä harjoittelu toteutettiin kokonaan opinnollistamisen kautta.

Muita aiheitamme ovat mm. saavutettavuus, innovaatiot, terveysalan opiskelijoiden ajatukset etiikan opetuksesta Karelia-ammattikorkeakoulussa, korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä edistävien palvelujen kehittäminen ja luonnonvara-alan ammattikorkeakoulutuksen modernisointi.

Lämmin kiitos kaikille kirjoittajille. Aurinkoista kesää!

Kari Tiainen
Vasun päätoimittaja, kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu

 

Etusivun kuva: Qijin Xu / Unsplash

747 Artikkelin näyttökerrat