Pääkirjoitus : Hyvinvointia digiä hyödyntäen

Kari Tiainen

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI-toiminta) on oleellinen osa Karelia-ammattikorkeakoulun opetusta, palveluliiketoimintaa sekä erilaisia tutkimus- ja kehittämisprojekteja. Karelia tekee tutkimus- ja kehitystyötä yhdessä yritysten ja yhteisöjen kanssa. Kansainvälinen yhteistyö ja kansainväliset verkostot ovat myös tärkeä osa Karelian laadukasta tutkimus- ja kehitystoimintaa.

Kehittämistarpeet nousevat yritys- ja työelämästä sekä Karelian omasta toiminnasta. Tavoitteena on palveluiden, tuotteiden, menetelmien, välineiden ja prosessien kehittäminen sekä käytännön ongelmien ratkaiseminen. Tutkimus ja kehitys tuottaa myös uutta tietoa ja osaamista yritys- ja työelämään sekä Karelian opetuksen sisältöihin ja työtapoihin.

Tässä Vasun numerossa esitellään muun muassa Karelian hyvinvointipalveluihin liittyviä hankkeita. Karelia2020-strategiassa väljästi asutun alueen hyvinvointipalvelut on määritelty yhdeksi strategiseksi vahvuusalueeksi.  Karelia keskittyy hyvinvointipalvelujen uudistamiseen, hyvinvointia tukevien tuotteiden, palvelujen ja teknologisten ratkaisujen monialaiseen kehittämiseen sekä niiden vientiin kansainvälisille markkinoille. Karelia on jo nyt erittäin arvostettu kumppani erilaisissa hyvinvointialan hankkeissa. Kareliassa on vahvaa ikäosaamiseen, palliatiiviseen hoitoon, kuntoutusosaamisen vahvistamiseen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistukseen ja sähköisiin palveluihin sekä hyvinvointi- ja maaseutumatkailuun liittyvää osaamista.

Karelia toimii EU:n Erasmus + -ohjelman rahoittamassa kansainvälisessä Learning ICT Supported Nursing for Self-Management of Patients – eli DigiNurse-hankkeessa. Hankkeen muut korkeakoulut ovat Thomas More Kempen Belgiasta, Ljubljanan yliopisto Sloveniasta, Enfermagem de Coimbra Portugalista ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Hanke kestää kolme ja puoli vuotta. Hankkeessa on mukana sairaanhoitajaopiskelijoita, terveydenhuollon ammattilaisia, mentoreita, potilaita ja muita tahoja.

Tässä numerossa on kaksi DigiNurse-hankkeeseen liittyvää artikkelia. Ensimmäisessä artikkelissa esitellään Karelian opiskelijoiden toteuttamaa etävalmennusta, jossa on hyödynnetty monipuolisesti uusinta tieto- ja viestintäteknologiaa. Toisessa artikkelissa kuvataan Kareliassa kehitettyä pedagogista mallia, jolla tuetaan asiakkaiden ja potilaiden itsehoitoa. Mallissa hyödynnetään niin ikään uusinta tieto- ja viestintäteknologiaa.

Muita aiheitamme ovat muun muassa sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutuksen opintoihin kehitetyn kliinisen osaamisen passin ja osaamisen näyttöjen kehittäminen, kulttuuriperinnön tuotteistaminen matkailussa, jatkuva oppiminen, Draft-liikeideakilpailun rahoitus yritysidean kehittämisen apuna, Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon metsätalousyhteistyö sekä TKI-integroitu oppiminen.

Lämmin kiitos kaikille kirjoittajille. Tunnelmallista syksyä!

 

Kari Tiainen
Vasun päätoimittaja, kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu

 

Etusivun kuva: Nature’s Beauty / StockSnap

 

793 Artikkelin näyttökerrat