Älykkäästi työuralle -valmennus aktivoi toimimaan

Ulla Kallio

”Olen saanut uuden suunnan tulevaisuudelleni”, toteaa eräs valmennukseen osallistunut nuori. Nämä sanat ovat parhainta kiitosta valmennusta toteuttaville asiantuntijoille. Ne puhuvat valmennuksen onnistumisen puolesta ja siitä, että on pystytty tekemään asioita oikealla tavalla. Älykkäästi työuralle -toteutuksissa valmentajina toimivat Karelian ja Riverian asiantuntijat.

Valmennus auttaa löytämään oman polun

Viime keväänä alkoi Karelia-ammattikorkeakoulun ja Riverian yhteistyönä 17 – 29 vuotiaille nuorille suunnattu Älykkäästi työuralle -valmennus. Kohderyhmänä ovat Pohjois-Karjalan alueen nuoret ja nuoret aikuiset, joilla ei ole selkeää käsitystä siitä, mille alalle haluavat suuntautua. Vuoden 2020 aikana alkoi kuusi valmennusryhmää ja keväälle 2021 on suunniteltu alkamaan viisi ryhmää.  COVID-19 virus muutti huhti- ja toukokuussa alkaneet valmennukset verkossa toteutettaviksi, vaikka alun perin valmennukset oli tarkoitus aloittaa Karelian Wärtsilä-kampuksella lähivalmennuksena. Kareliassa on järjestetty verkkovalmennuksia aiemminkin, joten käytännössä muutos ei aiheuttanut suuria hankaluuksia. Etätoteutuksen hyvänä puolena oli osallistumismahdollisuuden avautuminen myös maakunnassa asuville nuorille.

Älykkäästi työuralle -valmennus sopii ammatillista koulutusta pohtiville, uravalintojen kirkastamiseen, alan vaihtajille, työllistymistä tai yrittäjyyttä harkitseville sekä työelämän muutostilanteisiin. Valmennuksen tarkoituksena ja toimintatapana on aktivoida nuoret omaehtoiseen urasuunnitteluun. Jokainen etenee omien unelmiensa, toiveidensa, osaamisensa ja valmiuksiensa tunnistamisella kohti urasuunnitelmaa. Työelämätaitojen ja -osaamisen kehittyessä vahvistuvat nuorten opiskelu- ja työllistymisvalmiudet. Jokainen valmennukseen tuleva saa oman henkilökohtaisen valmentajan, joka on tukena matkan varrella. Valmentaja auttaa löytämään vastauksia mahdollisiin mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja tukee kullekin sopivan polun etsimisessä niin että uran rakentaminen mahdollistuu. Valmennuksen päätteeksi tehtävä tavoitteellinen ja realistinen suunnitelma sisältää keinot ja valmiudet sen toteuttamiseen ja se voi johtaa koulutukseen, työllistymiseen, yrittäjyyteen, kuntoutumiseen, hyvinvointiin tai opiskelutaitojen kehittymiseen.

Miten urapolku rakentuu?

Valmennuksen kokonaispituus on enintään kolme kuukautta ja jokaisen valmennuksen alussa on kolmen viikon pituinen teemoitettu jakso. Tämän ryhmäjakson teemat ovat Orientaatio valmennukseen ja ryhmäytyminen, Tunnista osaamisesi -työpaja, Tuotteista osaamisesi -työpaja sekä Ammatit ja koulutukset tutuksi -työpaja, jonka jälkeen valmennus jatkuu yksilövalmennuksena huomioiden kunkin osallistujan tavoitteet ja tarpeet.

Urapolun rakentuminen koostuu siis ryhmävalmennuksesta sekä yksilöllisestä ja räätälöidystä osuudesta. Ryhmävalmennuksen aikana valmentajat antavat itsenäisiä ja ohjattuja välitehtäviä, jotka tähtäävät yksilövalmennuksen onnistumiseen. Oman valmentajan kanssa käydyt ohjauskeskustelut sekä hänen antamansa yksilölliset ja räätälöidyt tehtävät täydentävät valmennettavan aiemmin oppimaa sekä ryhmävalmennuksen aikana tehtyjä tehtäviä. Urasuunnitelman prosessointi tapahtuu saadun teoriapohjan sekä annettujen ja tehtyjen tehtävien kautta. Älykkäästi työuralle -valmennuksen ryhmävalmennus ja yksilöllinen osuus nivoutuvat saumattomasti toisiinsa.

Erään osallistujan tarina

Nuoren sitoutuminen tuntui olevan alhaisella tasolla eikä valmennus lähtenyt heti lentoon. Ryhmävalmennuksen jälkeen oma valmentaja joutui tavoittelemaan useita kertoja puhelimella, tekstiviestillä ja sähköpostilla yksilöllisen valmennuksen aloittamista varten. Lopulta valmentajan sitkeys palkittiin, ohjaajan ja nuoren väliset keskustelut päästiin aloittamaan.

Alussa taustalta nousi esiin fiiliksiä tulevaisuuden toivon menettämisestä, ongelmia ja epäonnistumisia aikaisemmissa opiskeluissa. Asiantuntevan ohjaajan kanssa lähdettiin kuitenkin liikkeelle nuoren omista tulevaisuuden toiveista ja mietittiin yhdessä mikä ala voisi olla oikea. Erilaisia mahdollisuuksia nousi esiin ja yhdeksi koulutusvaihtoehdoksi löytyi oppisopimusopiskelu. Tämä oli nuorelle valmennuksen käännekohta. Hänessä heräsi usko ja toivo, että hänelle sopivia ratkaisuja on löydettävissä ja tulevaisuus alkoi näyttää valoisammalta.  Löytyi kiinnostava ala, jota ryhdyttiin yhteisesti oppisopimustoimijoiden kanssa viemään eteenpäin. Oman aktivoitumisen ja ammattitaitoisten ohjaajien avulla löytyi reitti tulevaisuuteen ja asiat alkoivat pala palalta käymään toteen.

Tulevaisuuden hahmottuminen ja oman polun löytyminen saivat nuoressa aikaan myös havahtumisen itsestä huolehtimiseen. Kiinnostus aktiiviseen ja terveellisempään elämään liikunnan ja ruokavalion muodossa on tuottanut tulosta. Elämä on saanut uuden suunnan.

 

Teksti: Ulla Kallio, projektikoordinaattori, Karelia-ammattikorkeakoulu

 

Etusivun kuva: dan carlson / Unsplash

1 031 Artikkelin näyttökerrat