Arkisto: Vasu 6/2020

Pääkirjoitus: On kiitosten aika

Kari Tiainen

Hyvät Vasun lukijat, yksi aikakausi Vasun historiassa päättyy. Tämä on minun viimeinen Vasu-verkkojulkaisun pääkirjoitukseni. Työurani päättyy ja jään eläkkeelle maaliskuussa 2021. Olen joulun tieneillä viimeisiä päiviä töissä Karelia-ammattikorkeakoulussa, ja sen jälkeen jään pitkälle vuosilomalle, Lue lisää…

Älykkäästi työuralle -valmennus aktivoi toimimaan

Ulla Kallio

”Olen saanut uuden suunnan tulevaisuudelleni”, toteaa eräs valmennukseen osallistunut nuori. Nämä sanat ovat parhainta kiitosta valmennusta toteuttaville asiantuntijoille. Ne puhuvat valmennuksen onnistumisen puolesta ja siitä, että on pystytty tekemään asioita oikealla tavalla. Lue lisää…

Uusia ajattelutapoja perehdyttämiseen

Mika Kettunen & Jaana Tolkki

Perehdytys on jokaisen työntekijän oikeus ja työnantajalle säädetty lakisääteinen velvollisuus (työturvallisuuslaki 738/2002 § 14). Perehdytyksellä on keskeinen merkitys työnantajalle ilman lain tuomaa vastuutakin. Kun tehtävään on valittu sopivin henkilö, Lue lisää…

Digi2Marketin tehokas vuosi: 360-toteutuksia ja VR-maailmoita

Marja-Liisa Ruotsalainen & Risto Salminen

Kareliassa palvelemme yrityksiä eri tavoin parantamaan liiketoimintaansa, ja kehittämistyössämme meillä on monenlaisia teemoja ja menetelmiä. Digi2Marketissa tekemistämme raamittaa kansainvälinen yhteistyö partnereiden kanssa. Tavoitteena on mm. kehittää innovatiivisia digitaalisen markkinoinnin ja myynnin ratkaisuja pk-yrityksille ja auttaa yrityksiä myös muiden, Lue lisää…

UpTech –  tekniikan alan tulevaisuuden osaajia Itä-Suomeen

Jarno Mertanen, Anniina Kontiokorpi, Marko Tiainen

Opetusministeriön tavoitteena on, että vuonna 2030 50 prosentilla nuorista on korkeakoulututkinto. Lisäksi teknologia-alalle tarvitaan lisää korkeakoulututkinnon suorittaneita osaajia. Tekniikan alojen opiskelijoiden ja työntekijöiden sukupuolijakaumaa halutaan laajentaa. Tekniikan korkeakoulutuksen heikko vetovoima on kansallinen ongelma. Lue lisää…

Karjalaisuus lautasella

Paavo Raappana

Ei ravintolaan mennä kotiruokaa syömään. Kalitka-hankkeen järjestämä paneelikeskustelu puhutti asiantuntijoita makumuistojen äärelle sekä miettimään sitä, miten karjalaista ruokaa syötäisiin enemmän.
”Karjalaismummolan ruokamuistoista, leivinuunin lämmöstä ja kaipuusta Karjalaan tuunattu moderni makumatka leipomisen ytimeen.” Näillä sanoilla turkulainen leipomo Rosten esittelee Rostis-tuotteensa.  Lue lisää…

Venäläisen matkailijan odotukset

Maria Iltola

Karjalaisen ruokakulttuurin kehittämisen lisäksi Kalitka-hankkeen tavoitteena on parantaa rajanylittävää matkailuyhteistyötä. Yksi oleellisena pitämämme elementti on asiakaspalvelu ja venäläisen asiakkaan kohtaaminen.
Venäläiset arvostavat Suomea ja suomalaisuutta paljon. He ovat edelleen erittäin kiinnostuneita matkustamaan tänne. Lue lisää…

Opettajan työ on palveluammatti, vai onko?

Atte Korte

Opettajan työ on vuosien saatossa muuttunut monellakin tavalla. Yksi kehityssuunta näyttäisi olevan, että myös opettajan työssä on ryhdytty korostamaan asiakaspalvelun laatua ja laajuutta. Opettajien välillä käydyissä keskusteluissa on alkanut nousemaan esiin se, Lue lisää…

Innovaatioita ja mindfulnessia Enossa

Helena Puhakka-Tarvainen

Yksitoista innokasta naisyrittäjää tai sellaiseksi haluavaa kokoontui viettämään yhteistä innovaatio- ja tuotteistamisviikonloppua Joukiisenrannan huvilalle Joensuun Enoon lokakuussa 2020. Ohjelmassa oli verkostoitumista ja yhteiskehittämistä sekä aikaa ajatuksenvirralle mindfulness-harjoitusten myötä. Viikonloppu oli osa Karelia-amk:n ja Business Joensuun koordinoiman W-Power-hankkeen toimenpiteitä, Lue lisää…

Innovative Nurse – ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua

Riitta Muhonen & Eija Pyykkö

Innovative Nurse ‑sairaanhoitajakoulutus on monimuoto-opintoina toteutettava sairaanhoitajakoulutus, jossa keskitytään väljästi asutuilla alueilla toimivien sairaanhoitajien työn erityishaasteisiin. Koulutuksen ensimmäinen toteutus alkoi vuonna 2019 ja oli suunnattu erityisesti Pielisen-Karjalan alueella asuville ja työskenteleville. Lue lisää…

Avatarina avoimen tieteen syyspäivillä

Helena Puhakka-Tarvainen & Kaisa Varis

Suomalainen korkeakouluyhteisö kokoontui pohtimaan avoimuuden teemoja Avoimen tieteen syyspäiville 7.-8.12.2020. Tällä kertaa päivien teemana oli avoin oppiminen. Päivät järjestettiin virtuaalisena Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV), Metropolia Ammattikorkeakoulun sekä Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, Lue lisää…

Pienhiukkaset huonontavat sisäilmaa myös kotona

Timo Ronkainen & Markus Hirvonen

Moni on viime vuosina lukenut Australian ja Kalifornian megapaloista sekä Intian Delhin savusumuista. Kaikissa näissä tapauksissa ihmisten terveys on vaarassa pienhiukkasten vuoksi. Delhin tapauksessa vaarallisia pienhiukkasia kulkeutuu keuhkoihin jopa 20 tupakan verran päivässä. Lue lisää…

Selkeä viestintä – Hevonhumppaa vai laatutekijä?

Sini-Tuuli Saaristo

KOVAT  – Kansainvälisen osaajan valmennus työhön -hanke järjesti 29.10. verkossa viestintä- ja vuorovaikutuskoulutuksen monikielisten työyhteisöjen esimiehille ja HR-henkilöstölle nimellä “Selkeä viestintä – hevonhumppaa vai laatutekijä?”. Koulutus soveltui myös muuten selkeästä viestinnästä kiinnostuneille ja sitä työssään tarvitseville. Lue lisää…

Cross-Border Cooperation During Covid-19

Riikka Räsänen & Tuija Kainulainen

When Covid-19 shut down the borders between Finland and Russia, creating cross-border cooperation became a new challenge the Karelian Wellness project did not anticipate. As one of the projects main goals was to connect Russian and Finnish companies to create cross-border cooperation, Lue lisää…

Suunnittelumalli oppimisanalytiikan visualisointiin

Sanna Kukkasniemi & Seppo Nevalainen

Karelia-ammattikorkeakoulussa on osana eAMK– ja APOA-hanketyötä suunniteltu ja toteutettu erilaisia oppimisanalytiikan ratkaisuja arjen opetustyön tueksi. Näitä ratkaisuja varten Karelian tietojenkäsittelyn koulutuksessa on toteutettu arkkitehtuuri, jonka puitteissa opettaja voi mahdollisimman pienellä vaivalla ottaa oppimisanalytiikan tarjoamat visualisoinnit osaksi opetustyötään. Lue lisää…

Oppimisanalytiikkaa Svensk klinik Rautalankaruotsia –opintojaksolla

Anssi Gröhn,  Merja Öhman, Laura Väistö, Marita Suomalainen

 Tässä artikkelissa käsitellään APOA-hankkeessa kehitettyä oppimisanalytiikan suunnittelumallia, ja sen hyödyntämistä Svensk klinik Rautalankaruotsia –opintojaksolla. Ensiksi avataan taustoja, sekä yleisiä esimerkkejä suunnittelumallin hyödyntämisestä tarvekartoituksessa ja visualisoinnin suunnittelussa. Lue lisää…

Ylemmästä AMK-tutkinnosta opettajan uralle

Arja-Irene Tiainen & Tiina Maaranen

Tässä artikkelissa kuvataan Sosiaali- ja Terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylemmän   ammattikorkeakoulututkinnon merkitystä yhtenä sosiaali- ja terveysalan opettajan urapolun mahdollistajana. Lisäksi artikkelissa kuvataan YAMK-tutkinnosta valmistuneen päätoimisen opettajan ajatuksia YAMK-opinnoista sekä niiden antamista valmiuksista opettajan uraa aloitettaessa. Lue lisää…

Ensimmäinen kirjastokokemukseni

Kari Tiainen

Ensimmäinen kirjastokokemukseni on vuodelta 1967. Aloitin koulutieni Kiteellä Närsäkkälän kansakoulussa syksyllä 1967. En osannut lukea, kun menin kouluun, mutta opin lukemaan ensimmäisten oppilaiden joukossa jo alkusyksystä. Sen jälkeen sain luvan lainata kirjoja koulun kirjastosta. Lue lisää…

Väitöstutkimus kunnallisesta itsehallinnosta

Atte Korte

Karelia-amk:n liiketalouden koulutuksen lehtori Atte Korte väitteli tohtoriksi Itä-Suomen yliopistossa 23.10.2020. Hänen oikeustieteellisen väitöskirjansa otsikko on ”Kunnan toimivalta ja harkintavalta yleisellä ja erityisellä toimialalla”. Tässä julkaistaan kiinnostuneille lyhyt kansantajuinen tiivistelmä väitöskirjasta, Lue lisää…