Avatarina avoimen tieteen syyspäivillä

Helena Puhakka-Tarvainen & Kaisa Varis

Suomalainen korkeakouluyhteisö kokoontui pohtimaan avoimuuden teemoja Avoimen tieteen syyspäiville 7.-8.12.2020. Tällä kertaa päivien teemana oli avoin oppiminen. Päivät järjestettiin virtuaalisena Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV), Metropolia Ammattikorkeakoulun sekä Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi -hankkeen yhteistyönä, ja ne toimivat samalla hankkeen loppuseminaarina. Ammattikorkeakoulu toimi ensimmäistä kertaa syyspäivien järjestelyvastuussa, sillä perinteisesti päivien lähtökohtana on ollut akateemisen tutkimuksen avoimuus ja sen haasteet. Viime vuosina ammattikorkeakoulut ovat kuitenkin edistäneet avointa toimintakulttuuria systemaattisesti ja päässeet siten aktiivisemmin mukaan tiedeyhteisön yhteiskehittämiseen.

Avoimen tieteen syyspäivien ohjelma koostui monipuolisista puheenvuoroista ja mielenkiintoisista työpajoista. Lisäksi tapahtumaan oli luotu virtuaalinen showroom AltspaceVR-ympäristöön. Showroomissa oli esillä mm. TKI-Kärjet2020 -kilpailun videoteokset, Avoimen tieteen päivien pienet uutiset, runsaasti AMKien Avoin TKI-hankkeen tuloksia sekä Metropolia AMK:n innovaatiokeskittymien tuotoksista. Jokainen syyspäivien osallistuja loi itselleen avatar-hahmon, jonka avulla pystyi liikkumaan tilan eri kerroksissa, kuuntelemaan audio- ja videotiedostoja sekä mikä parasta, keskustelemaan muiden paikalla olijoiden kanssa. Showroomissa oli mahdollista myös tutustua esimerkiksi opinnäytetöiden sopimusrepun sisältöön konkreettisesti kävelemällä repun sisälle. Etenkin keskustelutoiminto yllätti positiivisesti, koska jopa äänen suunta oli oikea kanssakeskustelijan sijaintiin nähden. Ympäristön käyttö onnistui myös normaalisti tietokoneella (PC sekä Mac) ilman erillisiä VR-laseja tai muita lisävarusteita.

Virtuaalisessa showroomissa oli esillä mm. TKI-Kärjet2020 -kilpailun videoteokset, Avoimen tieteen päivien pienet uutiset ja runsaasti AMKien Avoin TKI-hankkeen tuloksia.

Tilaisuuden keynote-puhuja Didi Griffioen tuli Alankomaista, joka on Euroopan tasolla johtavia maita avoimuudessa ja erityisesti avoimessa oppimisessa. Hän perusteli puheenvuorossaan korkeakoulutuksen avoimuutta yhteiskuntavastuun näkökulmasta ja korosti korkeakoulujen roolia ”avoimen ammatillisuuden” (open professionalism) rakentamisessa. Puheenvuoroa kommentoi TSV:n kehittämispäällikkö Henriikka Mustajoki. Jatkoksi KAMK:n rehtori ja Arene Ry:n varapuheenjohtaja Matti Sarén esitteli ammattikorkeakoulujen Korkeakoulutuksen digivisio 2030 -hankkeen tuloksia. Hankkeen tavoitteena on ollut avata oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön ja tukea sitä kautta oppimista, pedagogiikan kehittymistä sekä korkeakoulujen uudistumista. Tapahtuman työpajoissa oli mahdollisuus tutustua esimerkiksi aineistonhallintaan pakopelin keinoin, opiskelijan rooliin julkaisijana, sekä etäopetuksen juridisiin reunaehtoihin.

Palkintoja ja linjauksia

Syyspäivillä jaettiin myös toista kertaa kansallinen avoimen tieteen palkinto ja kaksi avoimen tieteen edistäjät -palkintoa. Avoimen tieteen palkinto myönnettiin Oulun yliopiston yliopistonlehtori Jari Larulle, jolla on pitkä historia avoimuuden puolestapuhujana sekä opetusmateriaalien, -toteutusten ja -esimerkkien avoimena jakajana. Avoimen tieteen edistäjät -palkinto jaettiin puolestaan sekä Suomen Lajitietokeskukselle (Luomus, Helsingin yliopisto) että Metsähovin radio-observatoriolle (Aalto-yliopisto, CSC).

Ammattikorkeakoulujen näkökulmasta mielenkiintoisin palkintojenjako liittyi TKI-Kärjet2020 -kilpailun voittajiin. Kilpailun järjestäjänä toimii Ammattikorkeakoulujen TKI-johdon verkosto ja siinä palkitaan vuosittain AMKien vaikuttavimmat TKI-hankkeet. Vuosi 2020 on kilpailu juhlavuosi, sillä palkinto jaettiin nyt kymmenennen kerran. Yleensä kilpailu huipentuu keväisin järjestettävillä AMK-päivillä, mutta näin koronavuonna jouduttiin odottamaan syksyä. Kilpailuun osallistuttiin videolla, jossa keskitytään tekemiseen, oppimiseen ja osallistumiseen – eli siihen mitä TKI-toiminta on käytännössä.

Tänä vuonna parhaita videoita pääsi äänestämään tykkäämällä niistä kilpailun YouTube-kanavalla. Kareliasta ehdolla olivat Puurakentamisen hankekokonaisuus sekä korkeakouluvetoisen vienninedistämisen pilottihanke Finpetra. Voittajaksi valikoitui ylivoimaisella äänimäärällä HAMK:n Bioeconomy 4.0 ja Carbon 4.0 -hankekokonaisuus. Kokonaisuudessa tehdään tiivistä työelämä yhteistyötä älykkään biotalouden ympärillä eri näkökulmista kuten kerrosviljely, lypsylehmien hyvinvointi sekä maanparannus biohiilen avulla.

Kilpailujen voittajien lisäksi syyspäivillä julkistettiin myös kansallinen osalinjaus oppimateriaalien avoimesta saatavuudesta. Osalinjaus on osa laajempaa oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjausta ja se täsmentää Avoimen tieteen julistuksessa 2020–2025 asetettua oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden päämäärää. Tavoitteena on tuoda avoimien oppimateriaalien laatimisen, hyödyntämisen ja yhteiskehittämisen kulttuuri sekä sekä muut avoimet oppimis- ja opetuskäytännöt osaksi korkeakoulutuksen arkea.

Korvaako virtuaalinen kohtaaminen tapaamisen kasvokkain?

Tätä pohdimme koko syksyn ajan samalla kun odottelimme meille molemmille ensimmäistä virtuaalista seminaaritapahtumaa. AltspaceVR ympäristönä ei ollut ennestään tuttu, mutta saimme osana valtakunnallista hankeyhteistyötämme nähtäväksi havainnekuvia jo etukäteen sekä pääsimme vaikuttamaan myös showroomin sisältöihin. Ohjelman lataaminen koneelle ja oman avatarin luominen jäi viime tinkaan mutta onnistui suhteellisen sujuvasti myös vasta tapahtumapäivänä tehtynä. Virtuaaliympäristö on raskas, joten ohjelman uudelleenkäynnistys tuli tarpeeseen pari kertaa seminaaripäivän aikana. Ympäristössä liikutaan nuolinäppäinten sekä hiiren painikkeiden avulla ja näppäinkomennot ovat varsin loogisia. Liikkuminen oli suhteellisen sujuvaa ja etenkin keskustelu virtuaalisten kollegojen kanssa yllätti positiivisesti reaaliaikaisuudellaan ja aitoudellaan. Virtuaaliympäristö mahdollistaa mm. videoiden pyörittämisen, mutta tiedostokokojen pitää olla maltillisia. Tästä syystä varsinainen syyspäivien ohjelma järjestettiinkin perinteisemmin YouTube-striimauksena ja työpajat Zoomissa, ja VR-ympäristö toimi enemmänkin mielenkiintoisena lisämausteena. Näin korona-aikana ainakin kaikki vaihtelu webinaarien keskellä oli lämpimästi tervetullutta, joten tapahtumasta jäi kokonaisuudessaan varsin positiivinen jälkimaku.

Avoimen tieteen syyspäivien puheenvuorot ovat katsottavissa 21.12. saakka tapahtumasivulla.

 

Teksti:
Helena Puhakka-Tarvainen, projektipäällikkö & Kaisa Varis, tietoasiantuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Jutun kirjoittajat keskustelemassa Avoimen tieteen syyspäivien virtuaalisessa AltspaceVR-showroomissa.

864 Artikkelin näyttökerrat