Innovative Nurse – ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua

Riitta Muhonen & Eija Pyykkö

Innovative Nurse ‑sairaanhoitajakoulutus on monimuoto-opintoina toteutettava sairaanhoitajakoulutus, jossa keskitytään väljästi asutuilla alueilla toimivien sairaanhoitajien työn erityishaasteisiin. Koulutuksen ensimmäinen toteutus alkoi vuonna 2019 ja oli suunnattu erityisesti Pielisen-Karjalan alueella asuville ja työskenteleville. Opintonsa aloitti yhteensä 29 sairaanhoitajaopiskelijaa. Opinnot ovat edenneet tutkinnon loppupuolelle ja valmistuminen sairaanhoitajaksi vuoden 2021 aikana alkaa olla todellista. Uusien Innovative Nurse -opintojen suunnittelussa opiskelijoiden kokemukset ovat kullan arvoisia.

Väljästi asutuilla alueilla sairaanhoitajan osaamisessa korostuvat muun muassa pitkät välimatkat ja digitaalisuus. Innovative Nurse -sairaanhoitajaopinnoissa opiskellaan monipuolisen tietoperustan lisäksi ihmissuhdetaitoja, organisointi-, koordinointi- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä hallitsemaan erilaisia hoitotilanteita. Laaja teoreettinen tietopohja mahdollistaa toimimisen myös erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Useat käytännön harjoittelut erilaisissa toimintaympäristöissä tarjoavat mielekkäitä oppimiskokemuksia ja tukevat ammatillista kasvua.

Opiskelua verkossa ja lähiopetuksena

Koulutuksessa opintojaksot etenevät pääsääntöisesti siten, että teoriaopinnot toteutetaan ohjattuina verkko-opintoina ja vain kaikista keskeisin tietotaito toteutetaan lähiopetuksena. Opiskelijaryhmä on jaettu kahteen eri lähiopetusryhmään oman asuinpaikkakunnan mukaan: Joensuu ja Nurmes.  Innovative Nurse -koulutuksen opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä opintojen monipuolisuuteen, verkko-opetuksen sujumiseen ja lähiopetukseen Nurmeksessa. Opiskelijat kokevat, että opiskelumuoto vaatii opiskelijan omaa aktiivisuutta ja sitä, että kykenee itse huolehtimaan opintojen toteutumisesta sekä ottamaan vastuuta oppimisestaan.  Nurmeksessa asuva ja lähihoitajana työskentelevä Suvi Kuittinen on yksi tyytyväisistä Innovative Nurse -ryhmän opiskelijoista.

– Olen aina halunnut jatkaa lähihoitajasta sairaanhoitajaksi. Nurmeksesta on pitkä matka kaikkiin ammattikorkeakouluihin. Kun kuulin Innovative Nurse -koulutuksesta, päätin heti hakea koska pienten lasten kanssa useamman kerran viikossa tapahtuvat koulupäivät olisivat olleet vaikea järjestää ja matkat vieneet todella paljon aikaa muutenkin kiireisestä arjesta. Innovative Nurse oli siis minulle täydellinen muoto opiskella, koska lähipäivät ovat minimissä ja opetus pääsääntöisesti etänä sekä opinnot hyvin itseohjautuvia. Näin opiskelut oli helppo aloittaa ja sovittaa omaan arkeen kotona.

 

Yhteistyössä työelämän kanssa

Työelämäyhteistyö korostuu koulutuksessa voimallisesti. Työelämässä toivotaan ja kannustetaan siihen, että koulutuksesta valmistuvilla sairaanhoitajilla on laaja-alaista osaamista eri hoitotyön alueilta. Osaamisessa painottuu erityisesti itsenäisten päätösten tekeminen moninaisissa hoitotyön tilanteissa. Opiskelijat kokevatkin, että heidän työnantajansa ovat hyötyneet koulutuksesta. Suurin osa ryhmän opiskelijoista käy töissä opiskelujensa ohella.

– Työnantaja on ollut joustava ja kannustava opintojen suhteen. Opiskelu on kokonaisuudessaan ollut todella antoisaa ja oman ammatillisen kehittymisen vahvistamista. Olen koko koulutuksen ajan vienyt uusinta teoriatietoa työyhteisööni, mistä olen saanut positiivista palautetta esimiestaholta. Esimerkiksi olen saanut rakanteelliseen kirjaamiseen todella kattavan opin ja tämän tiedon vienyt myös työyhteisöön, kertoo myöskin Innovative Nurse -koulutuksessa opiskeleva Mira Antila.

Suvi Kuittinen kertoo, että opintojen etenemisen myötä omaa osaamistaan on voinut hyödyntää vaativammissa työtehtävissä.

– Nyt kun opintopisteet tulevat tällä viikolla täyteen, muuttuu työsuhteeni vs. sairaanhoitajaksi lähihoitajasta eli pääsen suoraan hyödyntämään opittuja taitoja työhöni. Työnantaja on ollut hyvin ymmärtäväinen ja kannustava opintoihini.

Ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua

Monimuoto-opiskelu on joustavaa ja sopii varmasti monenlaisiin elämäntilanteisiin. Opiskelijan täytyy kuitenkin osata olla itseohjautuva mm. ottaa vastuun oppimisestaan, olla aktiivinen, sitoutunut ja kyetä itsenäiseen työskentelyyn. Opiskelu monimuotona verkon välityksellä ei kuitenkaan ole vain itsekseen puurtamista. Myös oma opiskelijaryhmä on tarjonnut vertaistukea ja mahdollisuuden opiskella yhdessä. Läheisten ihmisten tuki ja vapaa-ajan merkityksellisyys auttavat opiskelussa.

-Meillä on todella kannustava ja tiivis ryhmädynamiikka, joka auttaa jaksamaan opinnoissa. Olen löytänyt itsestäni uusia hyviä osaamistaitoja vielä aikuisiälläkin, mahtavaa. Joissakin oppiaineissa olin aiemmissa opinnoissa aika huonokin, mutta nyt opiskelu on ollut aivan erilaista ja mielenkiintoista. Kaikesta on kuitenkin selvinnyt hyvällä aikataulutuksella ja ennakoinnilla. Perhe on antanut voimaa arjessa jaksamiseen ja olen ollut tarkka omasta henkilökohtaisesta vapaa-ajasta. Nautin liikkumisesta luonnossa ja rentoutuminen tärkeää myös kiireen keskellä, kertoo Mira.

Myös Suvi on saanut opinnot hyvin aikataulutettua omaan rytmiin, vaikka oman arjen yhteensovittaminen opintoihin on ollut välillä haastavaa.

-Se nyt taitaa liittyä myös omaan, vähän liiankin aktiiviseen elämäntyyliin. Opettajat ovat olleet huippuja ja aina kuunnelleet ryhmän toiveita, esim. toteutuuko jokin etänä vai lähipäivänä jos on ollut mahdollista toteuttaa molemmin tavoin. Pakko myöntää, että opiskelut tällä muodolla ovat sujuneet paljon helpommin mitä odotin joka suhteessa ja aika on mennyt ihan todella äkkiä.

Verkkopainotteisesta opiskelusta on tullut suosittua, koska se on ajasta ja paikasta riippumatonta. Sairaanhoitajakoulutuksessa yhdistetään verkossa ja lähiopetuksessa tapahtuva työskentely. Innovative Nurse -sairaanhoitajakoulutus Pohjois-Karjalan väljästi asutulle alueelle suunnattuna on Miran ja Suvin kokemustenkin perusteella ollut toimiva keino kehittyä ja lisätä osaamistaan. Halu asua ja toimia omalla paikkakunnalla ovat tärkeitä tekijöitä myös väljästi asutun alueen palvelujen kannalta.

Kohti toista toteutusta

Innovative Nurse -koulutuksesta alkaa toinen toteutus huhtikuussa 2021. Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka asuvat tai haluavat työskennellä Pohjois-Karjalan väljästi asutuilla alueilla. Hakuaika koulutukseen on tammikuussa 2021 ja mukaan otetaan 25 opiskelijaa. Myös tämä koulutus toteutuu monimuotoisesti ja suunnittelun pohjana käytetään ensimmäisen koulutuksen myötä saatuja kokemuksia ja kehittämisehdotuksia.

Innovative Nurse 2 koulutuksen markkinointi on alkanut ja työyhteisöihin toivotaankin kannustavaa keskustelua, jotta innostuneet hakijat saadaan mukaan. Mira Antila ja Suvi Kuittinen antavat vinkkejä opiskelijalle, joka pohtii opiskelua tässä koulutuksessa.

-Koska lähipäivät on pidetty minimissä ja opetus painottuu itsenäiseen sekä etäopiskeluun, voin ehdottomasti suositella henkilöille, joilla on lapsia sekä työssäkäyville, jotka haluavat yhdistää työn sekä opiskelut. Tämä opiskelumuoto vaatii kuitenkin ehdottomasti omaa aktiivisuutta ja sitä, että kykenee itse huolehtimaan opintojen toteutumisesta sekä ottamaan vastuuta oppimisestaan. Jos on joskus harkinnut sairaanhoitajaksi opiskelemista, mutta epäillyt selviääkö muusta arjesta opintojen ohella – tämän parempaa muotoa opiskeluille ei varmasti tule, joten rohkeasti vaan hakemaan, kannustaa Suvi Kuittinen.

-Suosittelen lämpimästi Innovative Nurse- koulutusta kaikille sellaisille, jotka ovat harkinneet sairaanhoitaja opintoja. Tämä on kompakti koulutuskokonaisuus, johon voi osallistua työn ohessa ja kauempaakin. Mitään ylitsepääsemätöntä koulutus ei sisällä, vaatii vain aikatauluttamista ja aktiivisuutta huolehtia tehtävät ja muut koulutukseen liittyvät asiat ajoissa. Aina kannattaa haastaa itsensä ja tavoitella jotakin mitä oikeasti haluaa, näin minäkin tein ja opinnoissa loppusuora jo häämöttää, kertoo Mira Antila.

 

Teksti: Riitta Muhonen, lehtori & Eija Pyykkö, viestintäasiantuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

 

Etusivun kuva: Corinne Kutz /Unsplash

1 024 Artikkelin näyttökerrat