Digi2Marketin tehokas vuosi: 360-toteutuksia ja VR-maailmoita

Marja-Liisa Ruotsalainen & Risto Salminen

Kareliassa palvelemme yrityksiä eri tavoin parantamaan liiketoimintaansa, ja kehittämistyössämme meillä on monenlaisia teemoja ja menetelmiä. Digi2Marketissa tekemistämme raamittaa kansainvälinen yhteistyö partnereiden kanssa. Tavoitteena on mm. kehittää innovatiivisia digitaalisen markkinoinnin ja myynnin ratkaisuja pk-yrityksille ja auttaa yrityksiä myös muiden, lähinnä markkinointiin liittyvien digitaalisten edistysaskelien kanssa. Pian starttaava vuosi 2021 on kolmas ja viimeinen toimintavuotemme Pohjoisen periferian ja arktisen alueen rahoitusohjelman tuella. Nyt on siis hyvä hetki tarkastella mennyttä ja pohtia tulevaa.

Kehittämistyössä edistämme pk-yritysten markkinointiviestintää immersiivisen teknologioiden ja tarinankerronnan keinoin. Tuomme viestinnässä esiin tuotteiden ja palveluiden kestävään kehitykseen liittyviä argumentteja, ja autamme yrityksiä löytämään kyseisiä argumentteja. Toimeksiantoina on tehty visuaalisia tuotoksia eri toimialoille yritysten tarpeisiin. Käytössämme on ollut opiskelijoiden osaamista ja jo alalla toimivien ammattilaisten taitoja.

Monen alan yhteistyö tuo kattavia tuloksia

Verkkosivuillamme on jo nähtävillä pari lisätyn todellisuuden (AR) tallenteita sekä useita 360-taltiointeja, joista käy hyvin ilmi, kuinka monenlaisiin sekä kuluttajille että yrityksille suunnattuihin markkinointiviesteihin uudet teknologiat taipuvat.

Digi2Marketin tiimissä on asiantuntijoina opettajia (liiketalous, media, energia- ja ympäristötekniikka), jolloin on luontevaa kehittää alojen välistä yhteistyötä. Tämä on toteutunut opintojaksoilla monialaisesti ja monin tavoin. On ollut yhteisiä yhteistyöprojekteja monialaisissa tiimeissä, joissa kaikki oppivat toisiltaan. Yritykset saavat monipuolisempia tuotoksia käyttöönsä vaikkapa siten, että liiketalouden opiskelijat laativat lanseeraus- ja markkinointiviestintäsuunnitelmat ja median opiskelijat toteuttavat yrityksen verkkosivuille 360-asteen virtuaalikierroksen. Tai siten, että energia- ja ympäristötekniikan opiskelijat tuottavat ympäristökatselmuksen, josta luodaan tarinankerronnan keinoin käsikirjoitusta markkinointiviestiä varten, ja jälleen median opiskelijat tai kilpailutetut tekniset ammattilaiset toteuttavat AR-toteutuksen.

Tällaisella konkreettisella, yhteisellä tekemisellä TKIO-integrointi mahdollistuu ja tutkinto-opiskeluun saadaan aitoja casejä oppimiseen ja verkostoitumiseen, kun työskennellään aitojen työelämähaasteiden parissa. (Hyttinen 2020, Salminen 2020)

Kuva Dream Circus Oy:n toimitioista jossa henkilö työskentelee pöydän ääressä.

We Make It Rock Oyn kanssa tehtiin referenssi 360-kierroksen muodossa. Toteutuksessa yrittäjä esitteli, miten varkautelaisessa Dream Circus Oyssä on parannettu toimitilojen toimivuutta. Virtuaalikierroksen toteutti Flycam Oy.

Isoja harppauksia virtuaalimaailmassa

Kulunut poikkeusvuosi on ollut Digi2Marketille kahtiajakoinen. Jos aiemmin virtuaaliteknologioiden hyödyntäminen tuntui tulevaisuuden utopialta, niin mennyt vuosi on aiheuttanut sen kuuluisan digiloikan yhteiskunnan kaikilla tasoilla, ja me olemme pyrkineet olemaan etulinjassa. Tästä ponnistamisesta esimerkkinä voit lukea lisää kolmiosaisesta sarjastamme Digit!-blogissa , jossa ruodimme virtuaalimaailmojen käyttöönottoa, elämyksellisyyttä ja kokemuksia vuorovaikutuksesta. Tekstit voivat olla hyödyllisiä heille, jotka suunnittelevat vievänsä perinteiset seminaarit tai tuotteiden lanseeraukset virtuaalisiin ympäristöihin.

Toisaalta kokoontumisrajoitteet, etäyhteyksien vaateet ja yleensäkin poikkeustilat eri maissa ovat lähes estäneet hankesuunnitelman mukaisen toiminnan partnereillamme vihreillä saarilla. Rahoittaja on onneksi ollut ymmärtäväinen ja valmistelemamme jatkoaikasuunnitelma tultaneen hyväksymään.

Olemme sitoutuneet Digi2Marketissa Karelia-ammattikorkeakoulun arvoihin, ja näin ollen mahdollistamme hankeaikana jo toiselle työelämäkokeilijalle harjoittelujakson. Joulukuun alussa aloittanut Ville Suikkari tulee omalla asiantuntijuudellaan edistämään seuraavien kuukausien aikana hankkeen tuloksien hyödyntämistä, ja kerryttää näin samalla työelämävalmiuksiaan osana työyhteisöämme. Perehdyttäminen niin Kareliaan kuin hankkeeseen mahdollistaa tiimille tarkasteluhetken, kun asioita saa katsoa yhdessä uuden henkilön silmin.

Näin hankkeen siirtyessä pian loppusuoralle on jo pohdinnassa ja osittain nähtävillä mitkä kehittämistyön panokset ja ennen kaikkea tuotokset ovat siirrettävissä ja jalostettavissa Karelian hyödyksi. Suunnitteilla on jalostaa kertynyttä tietoa opinnoiksi niin koulutustoiminnassa kuin palveluliiketoiminnassa hankkeen päätyttyä.

Rahoittajalta on myös tullut jo vinkki hyödyntää hankkeen aikana syntynyttä osaamista seuraavan rahoitusohjelmakauden hauissa. Tämä vahva signaali oli iloinen yllätys ja samalla vahvistus kyvystämme tuottaa arjen tekemisen ohessa jotain tarkemman tutkimisen arvoista.

Tähän loppuun vielä tiedoksi, että toki tekemisistämme kerrotaan myös englanniksi sivustolla: https://digi2market.interreg-npa.eu/

 

Teksti: Marja-Liisa Ruotsalainen, projektipäällikkö & Risto Salminen, projektiasiantuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

 

Lähteet

Hyttinen, M.  2020 Toimivaa TKIO-yhteistyötä markkinoinnin opintojaksoilla. Karelia-ammattikorkeakoulun verkkojulkaisu Vasu 5/2020. https://vanha.karelia.fi/vasu/2020/11/12/toimivaa-tkio-yhteistyota-markkinoinnin-opintojaksoilla/

Salminen, R. 2020 Median, liiketalouden ja energia- ja ympäristötekniikan kurssit Digi2Marketin kumppaneina. Karelia-ammattikorkeakoulun verkkojulkaisu Vasu 5/2020. https://vanha.karelia.fi/vasu/2020/11/12/median-liiketalouden-ja-energia-ja-ymparistotekniikan-kurssit-digi2marketin-kumppaneina/

858 Artikkelin näyttökerrat