Innovaatioita ja mindfulnessia Enossa

Helena Puhakka-Tarvainen

Yksitoista innokasta naisyrittäjää tai sellaiseksi haluavaa kokoontui viettämään yhteistä innovaatio- ja tuotteistamisviikonloppua Joukiisenrannan huvilalle Joensuun Enoon lokakuussa 2020. Ohjelmassa oli verkostoitumista ja yhteiskehittämistä sekä aikaa ajatuksenvirralle mindfulness-harjoitusten myötä. Viikonloppu oli osa Karelia-amk:n ja Business Joensuun koordinoiman W-Power-hankkeen toimenpiteitä, joiden avulla kannustetaan pohjoisten ja harvaan asuttujen seutujen naisia yrittäjyyteen.

Innovaatioviikonloppu oli alun perin tarkoitus järjestää jo alkukesällä, mutta koronarajoitusten vuoksi toteutus siirtyi lokakuulle 2020. Voitte kuvitella kuinka osallistujilla oli ilo irti kun varmistui, että tapahtuma voidaan järjestää kasvotusten fyysisenä tilaisuutena! Osallistujat edustivat laajasti eri toimialoja palveluista tuotantoon ja luovilta aloilta sote-sektorille, ja mukana oli niin aloittelevia yrittäjiä kuin kokeneempia konkareitakin. Iloksemme saimme huomata, että heterogeenisestä joukosta huolimatta – tai ehkä juuri siksi – keskustelu ja yhteinen innovointi lähti käyntiin kuin itsestään heti tervetuliaisbrunssilla ja jatkui läpi koko viikonlopun.

Kouluttaja Jani Siivola Reddo Oy:stä Rovaniemeltä oli koostanut viikonlopun koulutusteemat itse täydennettävän innovaatiokäsikirjan ympärille. Ennakkotehtävänä oli miettiä työstettävä yritys-, tuote- tai palveluidea valmiiksi, jotta itse työskentelyssä ei kuluisi aikaa enää alkuvaiheen ideointiin. Ryhmäytymisen jälkeen työskentely aloitettiin kirjaamalla ylös oman idean raamit ja reunaehdot, visio sekä asiakaslupaus. Tässä vaiheessa annettiin aikaa ajatusten virtaamiselle vapaasi ja keskityttiin parin tunnin ajan mindfulness-harjoitteisiin kouluttaja Kirsi Haltian (Jotava Oy) johdolla.

Viikonlopun aikana pohdittiin mm. yritysten ydintuotetta sekä avustavia tuotteita, asiakassegmenttejä ja -hyötyjä sekä mielikuvan merkitystä. Kuva: W-Powerin arkisto.

Sielun ja ruumiin saatua ravintoa päästiin työskentelyn toiseen vaiheeseen eli varsinaiseen tuote- ja palvelukehitykseen. Pohdittiin ydintuotetta sekä avustavia tuotteita, asiakassegmenttejä ja -hyötyjä sekä mielikuvan merkitystä. Välillä työskenneltiin yksin, välillä pareittain tai ryhmissä, ja kunkin osa-alueen jälkeen reflektoitiin ryhmänä kouluttajan johdatellessa keskustelua asiantuntevasti. Osallistujat heittäytyivät mukaan kehittämiseen kiitettävästi antamalla toisilleen palautetta ja kehitysehdotuksia, ja sitä kautta saamalla myös itse valtavasti vertaispalautetta. Noin kymmenen hengen ryhmä osoittautui ideaaliksi tämän tyyppiseen työpajatoimintaan sekä ajankäytön että luottamuksen rakentumisen kannalta.

Ensimmäinen ilta huipentui ruokailun ja saunomisen jälkeen pitkälle yöhön jatkuviin keskusteluihin. Jotta toisena työskentelypäivänä saimme karisteltua unihiekat silmistä, se aloitettiinkin pienellä reippailulla syksyisessä maastossa pohtien samalla pareittain kouluttajan antamia kehittämistehtäviä. Toisen päivän teemoina olivat erityisesti kilpailija-analyysi sekä markkinointi, eli ideoinnista päästiin enemmän konkreettisten toimenpiteiden muovaamiseen.

Innovaatio- ja tuotteistamisviikonloppuun kuului myös reippailua ulkona. Kuva: W-Powerin arkisto.

Päivän mittaan pohdittiin kilpailijoiden vahvuuksia ja heikkouksia sekä peilattiin niitä kehitettävään omaan tuotteeseen tai palveluun. Pohdittiin erityisesti erottautumistekijöitä sekä niiden mahdollisia suojaustarpeita (esim. patentit). Markkinointiosuudessa jatkettiin mielikuvatekijöiden pohtimista sekä työstettiin yksilöllistä myyntilauseketta, joka huipensi koko kaksipäiväisen työskentelyn. Tämä olikin se tehtävä, jossa sisältöjä jouduttiin hiomaan kollegojen avustuksella useampia kierroksia mutta lopputulokset olivatkin sitten aivan erinomaisia.

Innovaatio- ja tuotteistamisviikonloppu toimi myös lähtölaukauksena ja polkuna W-Power -hankkeen muulle kehittämistoiminnalle kuten marraskuussa huipentuneelle yritysideakilpailulle, johon useampikin innovaatioviikonlopun osallistuja yrittäjä jätti myös hakemuksensa. Viikonlopun aikana syntyi myös monta yhteistyökumppanuutta, jossa täysin eri alojen toimijat löysivät toisensa ja yhteistyön siemenen. Viikonlopusta saadussa osallistujapalautteessa korostuivat erityisesti uusien näkökulmien merkitys omien pohdintojen tueksi, konkreettiset neuvot esimerkiksi hinnoitteluun ja ydinviestin tiivistämiseen, sekä yhteisen työskentelyn antama motivaatioruiske. Palautteen ollessa positiivista voinkin näin projektipäällikön näkökulmasta olla tyytyväinen lopputulokseen ja mikäli yhteiskunnallinen tilanne sen sallii, pyrimme järjestämään toisen vastaavan tapahtuman uusille yrittäjille viimeistään kesällä 2021.

W-Power -hanke (Empowering women entrepreneurs in sparsely populated communities) -hanke saa rahoituksensa EU:n Pohjoisen Periferian ja Arktiksen 2014-2020 -ohjelmasta ja siinä on toimijoina organisaatioita Suomesta (Pohjois-Karjala ja Lappi), Ruotsista, Islannista, Irlannista, Skotlannista, Shetlannista sekä Kanadasta. Pohjois-Karjalassa toteuttajia ovat Karelia-ammattikorkeakoulu ja Business Joensuu sekä yhteistyökumppanina Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry /Bisnesleidit.

 

Teksti:
Helena Puhakka-Tarvainen, projektipäällikkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

874 Artikkelin näyttökerrat