Opinnot edellä – työkalut apuna

Maarit Ignatius

Opetuksen toteutus verkkoon, riippumatta pedagogisesta lähestymi­stavasta, lähtee liikkeelle opinnoista. Siitä, mitä toteutuksella on tarkoitus oppia, mitä osaamista tavoitellaan, miten ja kenen kanssa. Oppimis­ympäristön työkalut ovat hyviä ja tarpeellisia apuvälineitä, mutta ne jäävät toiselle sijalle, kun monimuoto-opetustoteutusta laaditaan.

Toteutusta suunnitelleessa päätä ensimmäiseksi toteutatko opintoja, jossa olet opettajana läsnä vai opintoja, jotka opiskelija opiskelee omaan tahtiin itsenäisesti. Tämän päätöksen jälkeen sinun on helppo keskittyä joko itseopiskelu- tai läsnäoloa edellyttävän toteutuksen laadintaan eikä työskentelyäsi ainakaan häiritse usean toteutusvaihtoehdon yhtäaikainen tekemisen paine.

Läsnäoloa edellyttävän opintojakson kulmakivet ovat aktivointi ja osallistavan työskentelyn ohjaaminen sekä palaute, jota keräät muussakin toteutuksen vaiheissa kuin vain sen lopussa. Itseopiskelutoteutuksen keskiössä puolestaan on toiminnan ohjaaminen. Sen teet muun muassa työskentelyn ohjeilla ja tehtävillä koko prosessina ajan vaihe vaiheelta.

Oppimislupauksesta toteutuksen käynnistämiseen

Molemmissa toteutusmalleissa lähde liikkeelle lupauksesta, jonka oppijoille annat ja etenet oppimisentavoitteisiin, toiminnallisuuden rakentamiseen sekä lopuksi testaukseen. Oppimisympäristön työkaluista valitset ne, jotka tukevat tavoitteiden saavuttamista. Pidä oppimisaktiviteetit minimissä, mikäli työkalut ja niiden asetuskirjojen mukana tulevat ongelmaratkaisut haastavat sinua. Tule tutuksi työkalujen kanssa rauhassa ja laajenna pikkuhiljaa niiden käyttöä toteutuksilla. Omaa työskentelyäsi ja osaamistasi helpotat, kun toteutus toteutukselta kehität sitä maltillisesti, etkä yritä heti ottaa haltuun kaikkea tekniikkaa. Tässä kohtaa pätee tuttu sanonta ”Elefantti syödään pala kerrallaan”.

On tultu jo pitkälle siitä, kun oppimisympäristöt mahdollistivat vain oppimateriaalien säilömisen. Nykyisellään ympäristöt, kuten Moodle, mahdollistavat oppimisen tukemisen monin eri työkaluin. Oheisessa kuvassa on mallinnettu toteutuksen tavoitelähtöinen suunnittelun eri vaiheet lopputuloksen määrittelystä alkaen toteutuksen testauksen kautta toteutuksen käynnistämiseen. Matkalle mahtuu monia eri toimenpiteitä ja, että suunnittelu rutinoituu, on hyväksi käytänteeksi havaittu edetä työskentelyssä järjestelmällisesti.

Opetustoteutuksen suunnittelun vaiheet: 1 Lopputuloksen määrittely, 2 Hyväksyttävä osaaminen, 3 Oppimisprosessin suunnittelu, 4 Käytäntöön vieminen

Siinä missä opetus toteutetaan konstruktivismisen oppimiskäsitykseen pohjaten, on se myös opetuksen suunnittelun taustalla. Toteutuksen rakentamisessa oppimisympäristöön opettaja rakentaa eli konstruoi sen itse toteutus toteutukselta. Opettaja synnytä oppijoille toistuvia pystyvyysuskomuksia niin itseopiskelu- kuin läsnäoloon perustuvilla toteutuksilla. Kukapa meistä ei haluasi onnistua ja olla tasavertainen vertaisten kanssa. Monimuoto-opetuksen toteuttaminen on yksinkertaista, kun tiedät mitkä sisällöt, työkalut ja palautetoimet tukevat juuri sinun toteutuksen oppimistavoitteita, mitä varten toteutus on olemassa, ketä ja mitä varten sen teet.

 

Teksti: Maarit Ignatius, monimuotopedagogiikaan suunnittelija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Etusivun kuva: Karelia-amk

861 Artikkelin näyttökerrat