Arkisto: Vasu 1/2021

Kareliassa sujuvoitetaan maahanmuuttajien pääsyä korkeakouluopintoihin

Ulla Asikainen  &  Hannele Niskanen

Karelia-ammattikorkeakoulussa sujuvoitetaan maahanmuuttajataustaisten henkilöiden pääsyä korkeakoulutukseen mahdollistamalla erillishaku maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen suorittaneille. Tässä Karelia-amk on edelläkävijä, koska vastaavaa erillishakua ei tiettävästi olla vielä muissa ammattikorkeakouluissa avattu.
Ulkomaalaisten mahdollisuus tulla valituiksi korkeakouluun on keskimäärin hieman suomalaisia heikompi. Lue lisää…

Työkaluja uraohjaukseen ja oman uran suunnitteluun

Niina Pennanen

Korkeakoulustartti-hankkeessa (ESR 2018-2020) kehitettiin runsaasti uusia menetelmiä ja materiaaleja urasuunnittelun ja ohjauksen tueksi. Kehittämistyössä kohderyhmänä olivat jatko-opintoja pohtivat pohjoiskarjalaiset alle 30-vuotiaat henkilöt. Tuloksena saatiin materiaalipaketti, joka soveltuu monen ohjaustoimijan käyttöön kaiken ikäisten uraohjaukseen. Lue lisää…

Activating Women to Become Entrepreneurs

Helena Puhakka-Tarvainen, Satu Mustonen, Heidi Vartiainen

W-Power project has developed a unique business idea competition model for women to boost new business ideas and lower the threshold to share them in public. The concept is based on the Draft-program. Lue lisää…

Sauna

Hyvinvointimatkailusta on moneksi

Paavo Raappana & Riikka Räsänen

Mitä Itä-Suomen sekä Karjalan tasavallan alueilla hyvinvointimatkailupalveluita tarjoaville yrityksille tarkoittaa “wellness”, mihin elementteihin palvelut perustuvat ja onko yritysten kesken yhteistyötä? Näihin kysymyksiin Karelian Wellness -hanke (Karelia CBC) halusi vastauksia viime vuoden maalis-syyskuussa toteutetulla yrityskyselyllä.  Lue lisää…

Kuvassa kartta ja kompassi

Osaamistavoitteet – avain hyvään oppimiseen

Antti Kauppila

Tässä artikkelissa käsittelen konkreettisten osaamistavoitteiden merkitystä osana opetuksen suunnittelua. Osaamistavoitteiden perusta on huolellisessa ydinainesanalyysissa, jonka pohjalta osaamistavoitteet muotoillaan. Niiden tarkoitus on antaa selkeä suunta opiskelulle ja ovat siten itsessään tehokkaita opiskelijan ohjauksen työkaluja. Lue lisää…

Ketterän kehitysprojektin hienot tulokset

Petri Laitinen & Heli Makkonen

SmartICT-koodarikoulutuksen opiskelijat harjoittelivat ketterää sovelluskehitysmenetelmää Karelian avoimen ammattikorkeakoulun palvelun ja toiminnan kehittämisessä. Projektiryhmä asetti tavoitteeksi palvelukokemuksen parantamisen automaation avulla. Kehittämistyön lähtökohdista on kerrottu Vasu-lehdessä 5/2020. Tässä artikkelissa kerrotaan opiskelijoiden ja kehittämisprojektin asiakkaan eli avoimen amk:n edustajien kokemuksia projektista. Lue lisää…

Kansainvälinen osaaja työhön

Kirsi Autio, Sini-Tuuli Saaristo, Kaisa Peuhkurinen

Karelia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu ovat sitoutuneet edistämään koulutusperäistä maahanmuuttoa ja korkeasti koulutettujen kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä Itä-Suomessa. Alueella tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa yhä enemmän kansainvälistä osaamista, verkostoja ja globaalia yhteistyötä. Lue lisää…

Opinnot edellä – työkalut apuna

Maarit Ignatius

Opetuksen toteutus verkkoon, riippumatta pedagogisesta lähestymi­stavasta, lähtee liikkeelle opinnoista. Siitä, mitä toteutuksella on tarkoitus oppia, mitä osaamista tavoitellaan, miten ja kenen kanssa. Oppimis­ympäristön työkalut ovat hyviä ja tarpeellisia apuvälineitä, mutta ne jäävät toiselle sijalle, Lue lisää…

Pelillistäminen uutena menetelmänä hanketyössä

Joni Lahtinen

Korkeakoulustartti-hankkeessa lähdettiin hakemaan uudenlaista näkökulmaa uraohjausmallin toteuttamiseen tekemällä aiheesta pelillistetty verkkosivusto. Pelillistämisen taustalla oli ajatus kohderyhmän tavoittamisesta uudenlaisella välineellä, joka tekisi uraohjausmallin läpikäymisestä helppoa, nopeaa ja kiinnostavaa.
Pyrimme Korkeakoulustartti-hankeessa kehittämään monipuolisesti erilaisia menetelmiä ja työkaluja nuorten uraohjauksen tukemiseen. Lue lisää…

Rinnakkaistallennus edistää avointa julkaisukulttuuria Kareliassa

Pekka Malvela

Karelia-ammattikorkeakoulu on muiden suomalaisten korkeakoulujen tavoin sitoutunut avoimen julkaisemisen periaatteisiin. Tällä tarkoitetaan sitä, että Karelian henkilökunnan tuottamien tutkimusten ja julkaisujen halutaan olevan verkossa avoimesti tutkijayhteisön ja suuren yleisön saatavilla. Myös tutkimusrahoittajat edellyttävät yhä useammin, Lue lisää…

Karelian vuoden kieltenoppija: ”Aina kannattaa yrittää!”

Kaija Sankila, Riitta Hyttinen, Jani Pulkkinen, Kirsi-Marja Toivanen

Kansainvälisyysosaaminen, kieli- ja viestintätaidot ovat monin tavoin läsnä globaalissa työelämässä, ja työnantajat arvostavat hyvästä syystä viestintätaitoisia työnhakijoita. Kielten opiskelu voi olla palkitsevaa myös silloin, kun kielten oppiminen ei jostain syystä tunnu helpolta. Lue lisää…

Opintokokonaisuuden suunnittelu – kuinka hanke hyötyy harjoittelijan työpanoksesta

Ville Suikkari & Marja-Liisa Ruotsalainen

Projektijohtamisessa on huomioitava monia osa-alueita, jotta ulkoisen rahoituksen hankkeen läpivienti ammattikorkeakoulussa toteutuu tuloksekkaasti. Varsinaisen hankesuunnitelman tavoitteiden lisäksi hankkeen toteuttajaorganisaatiolla on toiveita kertyneen osaamisen hyödyntämisestä ja jatkojalostamisesta. Pohjoisen Periferian ja Arktisen rahoitusohjelmaan toteutuva Digi2Market-hanke on mahdollistanut eri koulutusalojen yhteisen tekemisen opiskelijoiden ammatillisen kasvun tueksi (Hyttinen 2020, Lue lisää…