Rinnakkaistallennus edistää avointa julkaisukulttuuria Kareliassa

Pekka Malvela

Karelia-ammattikorkeakoulu on muiden suomalaisten korkeakoulujen tavoin sitoutunut avoimen julkaisemisen periaatteisiin. Tällä tarkoitetaan sitä, että Karelian henkilökunnan tuottamien tutkimusten ja julkaisujen halutaan olevan verkossa avoimesti tutkijayhteisön ja suuren yleisön saatavilla. Myös tutkimusrahoittajat edellyttävät yhä useammin, että tutkimustuloksista kertovat julkaisut ovat avoimesti saatavilla. Yksi hyvä keino edistää avointa julkaisemista on rinnakkaistallentaminen.

Mitä rinnakkaistallentaminen tarkoittaa?

Korkeakouluissa julkisella rahalla tuotetut tutkimusartikkelit päätyvät harmittavan usein saataville ainoastaan tiedekustantajien tai konferenssijärjestäjien maksullisiin palveluihin. Tällaisen artikkelin uudelleen julkaiseminen eli rinnakkaistallentaminen tutkijan kotiorganisaation digitaaliseen julkaisuarkistoon muuttaa sen kuitenkin avoimeksi ja ilmaiseksi. Ammattikorkeakoulut ovat jo vuosien ajan rinnakkaistallentaneet tutkimuksiaan Theseus-verkkopalveluun, joka toimii myös Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuarkistona.

Rinnakkaistallennettu artikkeli saa pysyvän osoitteen, minkä ansiosta artikkelia on helppoa jakaa muille siitä kiinnostuneille. Theseuksessa artikkeli ja sen osoite säilyvät siinäkin tapauksessa, että alkuperäisen lehden julkaiseminen verkossa loppuisi. Vaikka artikkeli olisi ilmestynyt avoimesti saatavana, rinnakkaistallennusta kannattaa silti harkita, koska myöskään ns. Open Access -lehtien pysyvästä saatavuudesta verkossa ei voida olla lopullisen varmoja.

Rinnakkaistallentaminen Kareliassa

Karelia-ammattikorkeakoulussa rinnakkaistallennusvelvoite koskee ensisijaisesti tieteellisissä aikakauslehdissä, konferenssijulkaisuissa tai muissa kokoomateoksissa julkaistuja artikkeleita. Myös ammatillisissa julkaisuissa ilmestyneitä artikkeleita kannattaa rinnakkaistallentaa etenkin, jos ne eivät muuten ole avoimesti saatavilla. Kun Karelian henkilökuntaan kuuluva on kirjoittanut ja saanut julkaistuksi rinnakkaistallennukseen soveltuvan artikkelin, se liitetään mukaan kirjastolle tehtävään julkaisuilmoitukseen. Nämä ilmoitukset kirjasto raportoi edelleen Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulujen julkaisutietoja koskevaan vuosittaiseen tilastokeräykseen.

Ennen rinnakkaistallentamista varmistetaan, että rinnakkaistallentamiselle on olemassa kaikkien kirjoittajien sekä kustantajan luvat. Useimmat tiedekustantajat sallivat viimeisen (vertaisarvioidun) käsikirjoitusversion (Final draft / Post print) rinnakkaistallentamisen kirjoittajan kotikorkeakoulun avoimeen digitaaliseen arkistoon. Kustantajat voivat kuitenkin määrätä artikkelille julkaisuhetkestä laskien yleensä vuoden pituisen julkaisuviiveen eli embargo-ajan, jonka aikana artikkeli ei saa olla verkossa avoimesti saatavilla. Tiedekustantajien rinnakkaistallennuskäytäntöjä voi tarkistaa verkosta Sherpa Romeo -palvelusta tai lupaa voidaan tiedustella sähköpostitse suoraan kustantajalta.

Kun luvat on saatu, artikkelille lisätään kansilehti (ks.malli). Kansilehdeltä käy ilmi artikkelin nimi, tekijät sekä mikä versio on kyseessä (final draft tai julkaisijan pdf). Kansilehdellä on selkeästi näkyvissä alkuperäisen artikkelin viitetiedot verkko-osoitteineen, joihin artikkelin käyttäjää kehotetaan viittaamaan. Lopuksi kirjaston henkilökunta tallentaa artikkelin pdf-muodossa Theseus-julkaisuarkistoon ja lähettää artikkelin kirjoittajille tiedoksi artikkelin pysyvän URN-osoitteen.

Avoimuus parantaa artikkelin löydettävyyttä

Artikkelin kirjoittajan kannalta rinnakkaistallennuksen suurin hyöty liittyy artikkelin löydettävyyden ja levinneisyyden parantumiseen. Näin ollen rinnakkaistallentaminen voi vaikuttaa positiivisesti artikkelin viittausten määriin ja sen vaikuttavuuteen, kun artikkeli on verkossa vapaasti saatavissa ja hakukoneiden hyvin löydettävissä.

Otetaan esimerkkinä tarkasteluun Tero Mustosen ja Tarmo Tossavaisen artikkeli vuodelta 2019 ”Brook lampreys of life: towards holistic monitoring of boreal aquatic habitats using ’subtle signs’ and oral histories”, jonka Karelia on rinnakkaistallentanut Theseukseen. Tutkimustiedon hakuun erikoistunut Google Scholar -hakukone löytää artikkelin rinnakkaistallenteen ensimmäisten osumiensa joukossa, mikäli hakija  – mistä päin maailmaan tahansa – käyttää artikkelin aihetta kuvaavia hakutermejä, esimerkiksi ”brook lamprey”  AND ”ecological restoration”. Sama rinnakkaistallenne on löydettävissä myös kotimaisista Finna.fi ja Tiede ja tutkimus.fi -palveluista, joista suomalainen tutkijayhteisö useimmiten etsii kotimaista tutkimusta. Artikkelin saavutettavuus ja käytettävyys on siis parantanut merkittävästi verrattuna siihen, jos artikkeli olisi pelkästään kustantajan palvelussa maksumuurin takana. Myös kustantajan kannalta rinnakkaistallennus on hyödyllinen ainakin siitä näkökulmasta katsottuna, että rinnakkaistallenteen sattumanvarainen löytyminen vaikkapa Googlen hakukoneella markkinoi samalla alkuperäistä tiedejulkaisua.

Katso video ”Rinnakkaistallennetut artikkelit verkossa”:


Lisätietoja rinnakkaistallennuksesta Kareliassa:
Pekka Malvela, pekka.malvela@karelia.fi
Katso myös Karelia-ammattikorkeakoulun Julkaisijan opas

 

Teksti: Pekka Malvela, kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

Etusivun kuva: Toni Reed / Unsplash

650 Artikkelin näyttökerrat