Karelian vuoden kieltenoppija: ”Aina kannattaa yrittää!”

Kaija Sankila, Riitta Hyttinen, Jani Pulkkinen, Kirsi-Marja Toivanen

Kansainvälisyysosaaminen, kieli- ja viestintätaidot ovat monin tavoin läsnä globaalissa työelämässä, ja työnantajat arvostavat hyvästä syystä viestintätaitoisia työnhakijoita. Kielten opiskelu voi olla palkitsevaa myös silloin, kun kielten oppiminen ei jostain syystä tunnu helpolta. Suomalaisten opiskelijoiden kielitaitoon mainettaan parempi, tarvitaan vain lisää rohkeutta avata suu ja puhua.

Karelia-ammattikorkeakoulun kielten ja viestinnän opettajat haluavat kannustaa ja rohkaista kieliopinnoissa ja ovat valinneet opiskelijoiden keskuudesta vuoden 2020 kieltenoppijan. Valinta kohdistui ehdotusten perusteella Jani Pulkkiseen International Business -koulutuksesta. Valinnan perusteluissa kerrotaan, että Jani on sitkeästi ponnistellut tutkintoonsa kuuluvissa kieliopinnoissa ja hankkinut lisää kansainvälistä kokemusta ollessaan vaihto-opiskelijana Hollannissa. Janin iloinen asenne sekä sitkeys osoittavat, että yrittäminen kannattaa aina, myös kieliopinnoissa. Jani viimeistelee parhaillaan opintojaan Karelia-ammattikorkeakoulussa ja on samaan aikaan myös käynnistänyt perheyrityksen vanhempiensa kanssa.

Jani Pulkkinen on vuoden 2020 kieltenoppija Kareliassa.

Jani oli tapansa mukaan iloisen yllättynyt huomionosoituksesta ja lupasi muistella omaa kieltenopiskeluaan rohkaisuna opiskelijatovereilleen, joilla saattaa olla samanlaisia kokemuksia. Myös opettajien on tärkeää tietää opiskelijan oppimisen haasteista, jotta opiskelija saa tarvitsemansa tuen ja voi rauhassa keskittyä itse oppimiseen. Alla Jani kertoo tarinaansa kieltenoppijana.

Never stop learning from your past experiences

At the beginning of primary school, my teacher noticed that I had dyslexia. It has followed me throughout my life all the way from primary school, high school and university of applied sciences. It still has an effect on me, and it hinders my ability to learn new languages, but I have learned from the past experiences how to cope with it. It took me quite a while, but my experiences in student exchange helped me understand where I have to improve in order to overcome my hindrances.

Autumn semester 2019, I started my exchange studies NHL Stenden University of applied sciences in Leeuwarden Netherlands. The courses were challenging, and I learned how important the deadlines were to keep up with the group and the learning schedule.

Over the exchange period, I set up daily, weekly, and monthly deadlines for the tasks and assignments. This plan helped me a lot in Dutch language and culture course, and during that time I realized that studying languages could be fun and rewarding. First you have to put effort on it and make the plan when to start the studies in order to reach the goals and desired outcome.

When my exchange was over, and I returned to Finland, I knew that I still had to catch up with the two language courses that were pending. I applied my methods from the Netherlands, and it helped me a lot. I was able to study and learn more effectively, and I knew the points that I had to improve. I had learned that in language studies it is important to be determined and plan your studies in advance. The best methods for me are to study as a daily routine and keep my own progress in check. After all, studying can be fun, for example, if you make a list of simple sentences that you can ask from your friend and see if you can start a new kind of conversation.

Leeuwarden, Netherlands. Photo: Jani Pulkkinen.

There is always something new to look for when you are studying languages. Even if you think that you have already turned all the stones around, new interesting things can be discovered every day. It can be just one sentence in a specific language that you need to close a business deal to or have fun with friends at the local coffee house.  My advice is, just don’t stop trying; you never know when you need to use your language skills.

 

Teksti: Kaija Sankila, lehtori; Riitta Hyttinen, lehtori; Jani Pulkkinen, opiskelija, International Business -koulutus; Kirsi-Marja Toivanen, yliopettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

1 015 Artikkelin näyttökerrat