Hyvinvointimatkailusta on moneksi

Paavo Raappana & Riikka Räsänen

Mitä Itä-Suomen sekä Karjalan tasavallan alueilla hyvinvointimatkailupalveluita tarjoaville yrityksille tarkoittaa “wellness”, mihin elementteihin palvelut perustuvat ja onko yritysten kesken yhteistyötä? Näihin kysymyksiin Karelian Wellness -hanke (Karelia CBC) halusi vastauksia viime vuoden maalis-syyskuussa toteutetulla yrityskyselyllä. Selvityksen toteuttivat puhelin- ja videohaastatteluina Karelian Wellness –hankkeen kumppaniorganisaatiot Itä-Suomen yliopisto sekä Petroskoin valtion yliopisto. Vastauksia saatiin yhteensä 33 yritykseltä, jotka toimivat Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa sekä Karjalan tasavallassa.

Ajankohta kyselyn toteuttamiselle oli haastava. Kansainvälinen matkailu oli lähes pysähtynyt koronaviruksen aiheuttaman pandemian takia. Tämä oli romahduttanut yritysten varausmäärät, eikä kenelläkään ollut tietoa siitä, koska tilanne helpottaa. Vaikka pitkäaikaisten suunnitelmien sijaan yrityksen pitäminen hengissä oli sillä hetkellä tärkein tavoite, oli ilahduttavaa huomata, miten moni yrittäjä innostui jakamaan ajatuksiaan rajanylittävän hyvinvointimatkailun kehittämiseksi.

Mitä on wellness?

Haastatelluissa suomalaisyrityksissä “wellness” koetaan kokonaisvaltaisena mielen, kehon ja sielun hyvinvointina. Se edistää asiakkaan hyvinvointia sekä jaksamista, vaikka vaikutuksia ei ole lääketieteellisesti todennettu. Karjalan tasavallassa yrittäjä mieltävät wellness-termin tarkoittavan ennemminkin fyysistä hyvinvointia. Huomionarvoista oli se, että haastatellut suomalaiset yrittäjät pystyivät paremmin määrittämään wellness-termin merkityksen.

Molempien maiden haastateltujen yritykset perustavat tuotteet ja palvelut paikalliseen luontoon. Kasveja, yrttejä tai esimerkiksi mutaa hyödynnetään tarjottavissa hoidoissa, minkä lisäksi saunalla on näkyvä asema hyvinvointimatkailutuotteissa rajan molemmin puolin. Tyypillistä on myös se, että ruoka täydentää asiakkaille tarjottavaa kokonaisuutta. Maakohtaisia vastauksia on koottu oheiseen taulukkoon.

Yhteistyöllä uudenlaista hyvinvointimatkailua

Yrittäminen ei Suomessa tai Venäjällä ole yksin puurtamista, vaan asioita tehdään yhdessä toisten yritysten kanssa. Yhteistyössä on kuitenkin eroja. Suomessa hyvinvointialalla olevien yritysten keskinäinen yhteistyö on melko yleistä, mikä venäläisten yritysten kesken ei ole niin tyypillistä. Toisin kuin Suomessa, Venäjällä hyvinvointialan yrityksillä on vakiintunut yhteistyö matkanjärjestäjien kanssa.

Koronaviruksesta johtuvat matkustusrajoitukset ovat haastaneet myös hankkeessa tapahtuvan yritysyhteistyön tekemistä. Lokakuussa järjestettiin rajanylittävän hyvinvointimatkailun palvelumuotoilutyöpaja, johon osallistui sekä suomalaisia että venäläisiä yrityksiä. Palvelumuotoilulähtöisen ajattelun edistäminen yrittäjien parissa ja uusien tuotteiden kehittäminen asiakaslähtöistä palvelumuotoilua hyödyntäen on yksi hankkeen keskeisistä tavoitteista. Viime vuonna tehdystä kyselystä saadut vastaukset helpottavat hankkeen toimenpiteiden kohdentamista oikeisiin asioihin. Rajanylittävän hyvinvointimatkailun kehittämisen näkökulmasta on tarpeellista tietää, millainen tarjonta rajan molemmin on. Kyselyn tulokset auttavat näkemään myös palvelutarjonnan mahdolliset puutteet.

Uusien hyvinvointimatkailutuotteiden lisäksi tuotteiden markkinointiin sekä asiakkaiden parempaan tavoittamiseen kiinnitetään huomiota. Koska on todennäköistä, että matkustusrajoitukset jatkuvat vielä kuukausien ajan, toimenpiteet suunnitellaan toteutettavaksi etänä.

 

Teksti:

Paavo Raappana ja Riikka Räsänen, Karelia-ammattikorkeakoulu 

Kirjoittajat ovat Karelian Wellness –hankkeen uusi ja vanha projektipäällikkö, jotka harrastavat päivittäin hyvinvointimatkailua lähimetsässä.

 

Karelian Wellness -hanketta toteutetaan osana rajanylittävän yhteistyön Karelia CBC -ohjelmaa, jota rahoittavat Euroopan unioni, Venäjä sekä Suomi.

 

Etusivun kuva: Eevi Alanissi (CC BY-NC 2.0)

970 Artikkelin näyttökerrat