Tietojenkäsittelyn satapäinen opiskelijajoukko aloitti opinnot etänä

Sanna Kukkasniemi & Joni Ranta

Syksyllä 2020 Karelian tietojenkäsittelyn koulutuksessa aloitti 100 opiskelijaa (90 tutkinto-opiskelijaa sekä väylä-, polku- ja siirto-opiskelijoita).  Tietojenkäsittelyn koulutusta on järjestetty etänä jo kymmenisen vuotta, mutta opintojen ensimmäisinä päivinä opiskelijat on pyydetty kampukselle Joensuuhun. Elokuussa 2020 päätimme ottaa rohkean askeleen, kun myös opintojen aloitus suunniteltiin etätoteutukseksi.

Kolmen syyn sysäys

Päätöksen taustalla oli kolme syytä. Ensimmäinen syy oli korona. Osa aloittavista opiskelijoista koki huolta matkustuksen riskeistä koronan vuoksi, sillä matkaa olisi pitänyt taittaa useammalla yleisellä kulkuneuvolla. Toinen syy oli poikkeuksellisen suuri opiskelijoiden sisäänottomäärä, Opiskelijoiden määrää nostettiin 30:llä opiskelijalla. Jo useampana vuonna isojen tilojen vähyys on aiheuttanut mietintää, sillä tarpeeksi suuria tiloja on vain muutama ja kaikki syksyn koulutukset alkavat yhtä aikaa.  Koronan vuoksi luokkien täyttömäärää harvennettiin entisestään.  Tiloja, joihin 100 henkeä mahtuu, on kampuksella ainoastaan yksi ja sen tarvitsivat niin liiketalouden kuin tekniikan alan koulutusetkin. Myös useamman pienen luokan käyttö olisi vienyt tiloja muilta tarvitsijoilta ja toisaalta sitonut useamman opettajan tietojenkäsittelyn aloituspäiviin.

Kolmas syy oli luotto omaan osaamiseen. Maaliskuusta 2020 kenellekään ei etäopetus tai -opiskelu ole ollut enää uusi asia. Tietojenkäsittelyssä tätä on tehty jo yli kymmenen vuotta. Meillä on osaamista niin opintojen aloituksen järjestämisessä kuin etänä työskentelyssä. Siispä oli tullut aika rohkeasti kokeilla uutta.

Orientaatioviikon toteutus

Ennen viisipäiväisen orientaatioviikon alkua opiskelijoille lähetettiin opiskelijoiden tietoon aloitusaika sekä linkki Moodlen Collaborate-tilaan. Jo aiemmin opiskelijoille oli mennyt tieto, että koulutukseen osallistujilta vaaditaan oman tietokoneen lisäksi tarpeeksi tehokas internetyhteys, mikrofonillinen headset sekä videokamera.

Pääpiirteissään orientaatioviikon ohjelma oli seuraava:

  • Maanantai: Koulutuksen esittely ja akuutit käytännön asiat, rennon ilmapiirin luonti, vertaistuutoreiden ohjelma
  • Tiistai: teknisten ympäristöjen syvempi perusperehdytys (Moodle, Collaborate, pienryhmätyöskentely breakouteissa)
  • Keskiviikko: Neljä ryhmäytymispajaa, joiden tavoitteena tutustuttaa opiskelijoita toisiinsa
  • Torstai: Infot ahot-käytänteistä ja ICT-polkuopinnoista, työpaja teknisistä asioista sekä päivän päätteeksi pulinapaja, jossa mukaan ehtineet opettajat vastasivat opiskelijoiden kysymyksiin. Tavoitteena oli tulla tutummiksi ja madaltaa kynnystä kysyä opettajilta.
  • Perjantai: raportointipaja, valmistuneen ”it-”tradenomin terveiset aloittaville opiskelijoille sekä viikon päätteeksi vertaistuutoreiden tunti.

Pääsääntöisesti viikon ohjelmasta vastasi työpari Sanna Kukkasniemi ja Joni Ranta. Työparityöskentelyn keskusteleva ote osaltaan auttoi rennon ilmapiirin luonnissa ensimmäisestä päivästä alkaen. Aina kun toisella loppui juttu tai punainen lanka katosi, pystyi toinen tulemaan hätiin. Jos olisi joutunut yksin vetämään koko viikon, olisi voinut itku tulla. Nyt viikon ajan naurettiin ja opiskelijatkin näkivät, että ihmisiähän tässä ollaan. Ryhmäytymispäivästä ei työparinakaan olisi selvitty, vaan oman osaamisensa toivat pajoihinsa mukaan kuraattori Päivi Laakkonen sekä lehtorit Kaisa Peuhkurinen ja Kaija Sankila.

Myös vertaistuutorit muokkasivat omat suunnitelmansa lyhyellä varoitusajalla etätoteutuksiksi ja ottivat ennakkoluulottomasti haltuun uusia välineitä, jotka sopivat heidän ohjelmansa toteutukseen. Ensi vuonna tuutoreita voi myös kiinnittää vieläkin enemmän etäkeskustelujen ylläpitoon ja sparraajaksi niihin ryhmiin, joilla oma juttu meinaa loppua kesken ja etänä vieraiden ihmisten kanssa jutustelu jännittää.

Kuva 1: Tietojenkäsittelyn koulutuksen eli ”Tikon” lippu liehui vertaistuutoreiden mukana ensimmäisenä orientaatiopäivänä. Kuva: Jani Pennanen 2020.

Miten onnistuimme?

Orientaatioviikon päätteeksi pyysimme palautetta etäorientaatioviikostamme myös siihen osallistuneilta opiskelijoilta. Kokonaistuntemuksen keskiarvo viikosta oli 4,52 asteikolla 0-5.

Esimerkkejä onnistumisista:

”Ryhmän yhteistämisessä, tutustuttamisessa itseenne ja muihin opettajiin.”

”Ryhmäytymispäivä oli mielestäni hyvä.”

”Tuli tervetullut olo ja jännitys hävisi hyvin. Tietoa tuli paljon ja asiat toimivat hyvin varsinkin collab 5/5”

”Näin kolmatta kertaa korkeakouluopinnot aloittavana, oli täällä ehdottomasti parhaiten järjestetty orientaatio”

”Ohjeistus oli selkeää läpi viikon ja tuutorit nappasivat hyvin kopin opiskelijoista. Tuutorit ovat myös helposti tavoitettavissa.”

Kysyimme myös, mitä voisimme tehdä paremmin. Selkeästi eniten toivottiin vieläkin lisää mahdollisuuksia tutustumiseen. Tätä on hyvä miettiä ja rohkaista opiskelijoita käyttämään aikaa myös tutustumiseen ilman opettajien järjestämää aikaa ja ohjelmaa.

Itse koimme onnistuvamme erittäin hyvin emmekä koe haasteeksi lähteä aloittamaan lukuvuotta etänä toistekaan. Silti tulee miettiä lähiympäristössä asuville opiskelijoille mahdollisuuksia tutustumiseen myös livenä. Viime syksynä vapaa-ajan mahdollisuuksia järjestivät tuutorit. Varasimme myös kontaktia kaipaaville opiskelijoille kaksi ohjaustapaamista kampuksella pienemmissä ryhmissä. Lisäksi orientaatioviikon aikana tarjottiin heti yhteistä Kuhasalon retkeä opiskelijoille, jotka opinnot oli Joensuuhun tuoneet.

 

Kirjoittajat:

Sanna Kukkasniemi, opinto-ohjaaja & Joni Ranta, opinto-ohjaaja Karelia-ammattikorkeakoulu

853 Artikkelin näyttökerrat