Avoimen ammattikorkeakoulun suosio kasvussa

Mervi Lätti

Osallistuminen avoimeen korkeakouluopetukseen on yksi keskeinen jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen välineistä. Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen mukaan avoimen ammattikorkeakoulun suosio suorastaan räjähti Suomessa vuonna 2020. Opiskeluinnon kasvaessa suoritusmäärät valtakunnallisesti lähes kaksinkertaistuivat. Vuonna 2019 suoritettiin 297 618 opintopistettä ja vuonna 2020 suorituksia oli jo 467 275 opintopistettä.

Myös Karelian avoimen ammattikorkeakoulun suosio kasvoi. Vuonna 2020 avoimessa AMK:ssa oli 4773 opiskelijaa ja opintosuorituksia kertyi 16 639 opintopistettä. Opintosuoritusten määrä kasvoi 53 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Ketkä avoimessa AMK:ssa opiskelevat?

Karelian avoimen AMK:n opinnot kiinnostivat erityisesti työikäisiä ja opiskelijoiden keski-ikä oli 35 vuotta. Opiskelijoista suurin osa (75 %) oli naisia.

Suurin osa opinnoista toteutettiin verkko-opintoina. Verkko-opintojen lisääntyminen mahdollistaa opintojen suorittamisen asuinpaikasta riippumatta. Vuonna 2020 opiskelijoista 51 % asui Pohjois-Karjalassa ja loput 49 % eri puolilla Suomea, ja heistä eniten opiskelijoita tuli Uudeltamaalta.

Miksi ja mitä opiskellaan?

Opiskelijapalautteen mukaan opiskelijat hyödyntävät opinnoissa saatuja tietoja omassa työssään, työn kehittämisessä, yleissivistyksenä, vaihtaessaan alaa, tutkinto-opintoihin hakeutumisessa tai osana muita opintoja.

Avoimen ammattikorkeakoulun suosituimpia aloja Kareliassa ovat sosiaali- ja terveysala, liiketalous sekä tietojenkäsittely. Tutkinto-opintojen valintaperusteina käytetyt opintojaksot eli valintakurssit kerryttivät opintosuoritteita eniten tietojenkäsittelyn ja liiketalouden koulutuksissa. Suosituimpien yksittäisten opintojaksojen aiheet vaihtelivat Kareliassa paljon. Eniten opintosuorituksia kertyi opintojaksoilta Svensk klinik -Rautalankaruotsia, Hygieniapassi, Big Data & Business Intellegence, Green Care -perusteet, Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja Tietojärjestelmien arkkitehtuuri.

Mitä uutta kehitettiin?

Uusia opintoja kehitettiin Kareliassa viime vuoden aikana huomioimalla digitalisaation aiheuttamat muutokset työelämässä. Uusia opintokokonaisuuksia syntyi esimerkiksi digitaaliseen markkinointiin ja ohjelmistorobotiikkaan. Lisäksi kehitettiin useita uusia opintojaksoja kuten Digitaidot kunnolla vauhtiin.

Keväällä 2020 reagoitiin koronatilanteeseen kehittämällä ns. matalan kynnyksen opintoja, joihin on helppo tulla mukaan ja jotka ovat lyhyitä, yhden opintopisteen laajuisia verkko-opintoja. Opintojen tavoitteena on tukea opintojen aloittamisessa ja suorittamisessa henkilöitä, joilla on esimerkiksi pitkä aika aiemmista opinnoista tai verkko-opiskelu on uutta. Matalan kynnyksen opinnoissa keskitytään urasuunnitteluun, opiskelutaitoihin ja -valmiuksiin sekä tiedonhankinnan perusteisiin.

 

Kirjoittaja:

Mervi Lätti, erikoissuunnittelija, Karelia-ammattikorkeakoulu

 

Etusivun kuva:  Hansjörg Keller / Unsplash

812 Artikkelin näyttökerrat