CampusOnline tuo joustavuutta amk-opintoihin

Pia-Riitta Pekkanen

CampusOnline.fi-portaali monipuolistaa ammattikorkeakoulujen opintotarjontaa. Portaali antaa ammattikorkeakouluopiskelijoille mahdollisuuden valita opintoja muista ammattikorkeakouluista opiskelijan kotiammattikorkeakoulun tarjoamien opintojen rinnalle. Samalla opintojen suorittamiseen ja ajoittamiseen tulee joustavuutta. CampusOnlinen opintojaksot ovat kokonaan verkossa toteutettavia. Aikataulullisesti toiminta rytmittyy kolmeen lukukauteen niin opintojen julkaisun, ilmoittautumisen kuin opiskelun osalta. Valtaosa portaalissa olevista opintojaksoista on ammattikorkeakoulututkinnon tasoisia, mutta myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opintoja on tarjolla.

Karelia-ammattikorkeakoulu toiminnassa mukana

Karelia-ammattikorkeakoulu on mukana yli kahdenkymmenen ammattikorkeakoulun yhteisen portaalin toiminnassa. Opintojaksojen määrä on yksi tapa katsoa CampusOnline-toimintaa. Vuonna 2020 CampusOnlinen tarjonnassa olleiden Karelian opintojaksojen määrä oli jokaisella lukukaudella viidenkymmenen tienoilla. Määrällisesti Karelia on ammattikorkeakouluista aktiivisimpia. Karelian tarjoamat opintojaksot ovat olleet suosittuja, ja lähes kaikki portaalissa olevat opintojaksojen paikkamäärät ovat täyttyneet. Viime vuonna Karelian tarjoamista opintojaksoista eniten muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden ilmoittautumisia keräsivät Svensk klinik – Rautalankaruotsia ja Sairaanhoitajan vastaanottotyö ja ohjaustoiminta -jaksot. Myös Kiertotalous.nyt- ja Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö -opintojaksot kuuluivat suosituimpien joukkoon.

Portaalissa on valittavana laajasti eri alojen opintoja. Osa opintojaksoista on erittäin suosittuja ja ne täyttyvät nopeasti ilmoittautumisen alussa. Toisaalta osa opintojaksoista on suunnattu aloille, joilla vetovoima on suuri ja ilmoittautujiakin näin ollen paljon. Toiset opintojaksot taas tavoittavat pienemmän määrän ilmoittautujia, kun kohderyhmä tai koulutusala on pienempi. Volyymin toisena puolena on hyvä muistaa myös näiden pienemmän kysynnän opintojaksojen tarve ja tarjoaminen opiskelijoille. Osa opintojaksoista on kaikille aloille soveltuvia.

Kolme lukukautta – opiskelua ja palvelua ympäri vuoden

Tarjonta julkaistaan portaalissa ja ilmoittautuminen alkaa kolmesti vuodessa: marraskuussa, maaliskuussa ja elokuussa. Kolmen lukukauden myötä mahdollistuu ympärivuotinen opiskelu joustavasti. Opintojen toteuttamisen ja opiskelijahallinnon osalta tarvitaankin panostusta käytäntöjen sujuvuuteen vuoden ympäri.

CampusOnlinen opiskelijoilta kerätään palautetta opinnoista ja toiminnasta. Opiskelijapalveluihin tulevista yhteydenotoista saadaan myös käytäntöihin ja opiskeluun liittyvää palautetta. Opiskelijoiden viesteissä on huomioita, jotka koskevat muun muassa verkossa itsenäisesti opiskeltavien opintojaksojen kiinnostavuutta, suoritettavien opintojen tai valmistumisen aikataulun nopeuttamista, ja niiden opintojaksojen tarvetta, joita ei omassa ammattikorkeakoulussa välttämättä pysty suorittamaan. Toisinaan tätä kautta saadaan myös suoraa palautetta muun muassa ilmoittautumista koskien. Esimerkiksi suurta suosiota nauttivat yksittäiset jaksot täyttyvät nopeasti, eikä tätä ole aina koettu hyväksi opiskelijoiden viesteissä. Osaltaan viestit sisältävät huomioita ilmoittautumisjärjestelmän toimivuudesta. Edellä mainittu huomioon ottaen on opiskelijat nähtävä portaalin toimintaan liittyvänä palvelun rajapintana niin hallinnon kuin opetuksen osalta. Opiskelijapalveluiden ja -hallinnon rooli on tässä keskeinen. Tarvitaan osaamista kuulla asiakasta ja reagoida oikealla tavalla.

Eväitä toiminnan tulevaisuuteen

Opintojaksopalautteesta, opiskelijapalveluiden ja opettajien saamasta palautteesta sekä CampusOnlinen keräämästä palautteesta voidaan poimia eväitä kehittämiseen. Saatua palautetta voidaan hyödyntää monella tavalla edellä mainitun toiminnan sujuvoittamiseksi. Unohtaa ei sovi, että CampusOnlinen toiminta on osa ammattikorkeakoulun palvelua niin koulutuksen kehittämisen kuin esimerkiksi opettajan tai opiskelijapalveluiden työn näkökulmasta. Opiskelijan näkökulmasta palvelua on muun muassa sujuva ilmoittautuminen, nopea tieto ilmoittautumisen onnistumisesta, sivujen toimivuus ja opintojaksojen sisältökuvausten täsmällisyys. Asiakaskokemus muodostuu tästä toimintojen ketjusta.

Palvelun kokonaisuus on osa kehittämistä ja palvelujen muotoilua niin CampusOnlinen toiminnan kentässä kuin myös siihen linkittyvän avoimen amk:n toiminnassa. Portaalin opintojaksoista suuri osa on myös avoimen amk:n tarjonnassa, jolloin kuka tahansa opinnoista kiinnostunut ja osaamistaan täydentävä voi osallistua opintoihin jatkuvan oppimisen tavoitteiden mukaisesti.

CampusOnline.fi on ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä ja se toimii opintotarjonnan markkinointi- ja ilmoittautumisväylänä. Portaali on ollut toiminnassa vuodesta 2018 (Arene 2019). Ristiinopiskeluun liittyvää toimintaa kehitetään jatkuvasti ja nyt käytössä olevan portaalin tulee lähitulevaisuudessa korvaamaan korkeakoulujen yhteinen ristiinopiskelupalvelu (eAMK.fi 2021). Samalla, kun ristiinopiskelun hallinnointiin on tulossa uudistuksia, hyötyy opiskelija ristiinopiskelun joustavammista mahdollisuuksista.

 

Lähteet:

Arene. 2019. CampusOnline vie ammattikorkeakoulujen opintoja verkkoon. https://www.arene.fi/uutiset/campusonline-vie-ammattikorkeakoulujen-opintoja-verkkoon/. 31.3.2021.

eAMK.fi. 2021. CampusOnlinen jatko varmistui ja toiminta laajenee. https://www.eamk.fi/fi/projekti/uutiset/campusonlinen-jatko-varmistui-ja-toiminta-laajenee/. 31.3.2021

 

Kirjoittaja:

Pia-Riitta Pekkanen, opintoasiainsuunnittelija, Karelia-ammattikorkekoulu

 

Etusivun kuva: Avel Chuklanov / Unsplash

905 Artikkelin näyttökerrat