Erasmuksen uudet tuulet

Katriina Korhonen

Erasmus+ -ohjelma 2021-2027 päivittää korkeakoulujen työkalupakkia oppimiseen liittyvän kansainvälisen liikkuvuuden ja kumppanuushankkeiden osalta. Uusi Erasmus+ tuo korkeakouluille vanhojen tuttujen toimintojen lisäksi tarjolle mm. monimuotoiset intensiivikurssit ja lyhytvaihdot. Ympäristövastuullisuus, osallisuus ja digitaalisuus sekä globaali ulottuvuus ovat uuden ohjelman kulmakiviä.

Erasmus jo vuodesta 1987

Erasmus-ohjelma on kansainvälistänyt korkeakouluja jo yli 30 vuoden ajan. Yli 3000 Karelian (ml. PKAMK) opiskelijaa on saanut opintoihinsa ja elämäänsä uusia näkökulmia ja ymmärrystä, kulttuurien välisiä kohtaamisia, henkilökohtaisia ja ammatillisia verkostoja ja kielitaitoa opiskelijavaihtojen kautta. Toiminta on edistänyt myös kotikansainvälistymistä, kun vuosittain noin sata opiskelijaa ja kymmeniä kollegoja eri puolilta Eurooppaa ja kauempaankin on tullut vaihtoon Kareliaan.

Erasmus on vuosien varrella, EU:n ohjelmakausien rytmissä, luonut nahkansa useita kertoja ja muovannut korkeakoulujen kansainvälisen toiminnan käytäntöjä, palveluja ja laadunvarmistuksen tapoja, jotka ovat levinneet myös muulla rahoituksella toteutettavaan kv-toimintaan. Näistä tärkeimpiä lienevät lukukausimaksuista luopuminen vaihto-opiskelutoiminnassa sekä ulkomailla tehtävien opintojen suunnittelu etukäteen, niin että ne voidaan sisällyttää kotikorkeakoulussa suoritettavaan tutkintoon.

Harjoitteluvaihtojen ja muun kuin opetushenkilökunnan kansainvälisen liikkuvuuden mahdollistaminen sekä intensiivikurssit ja erilaiset kehittämishanketoiminnot ovat olleet tervetulleita lisäpalikoita laajenevaan ohjelmaan. Vuodesta 2014 lähtien Erasmus+ -sateenvarjon alle ovat kuuluneet kaikki koulutusasteet ja nuoriso- ja urheilusektori.

Vihreys, digitaalisuus ja osallisuus uuden Erasmuksen painopisteinä

Alkavan 2021-2027 ohjelmakauden Erasmus+ haluaa vastata globaaleihin haasteisiin ja olla edeltäjäänsä vihreämpi ja digitaalisempi. Se tukee aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta, ja tarjoaa erityistä tukea niille ryhmille, joille olisi muuten hankala osallistua ohjelmaan. Uudessa Erasmuksessa on myös laajempi globaali ulottuvuus.

Korkeakouluille uusi Erasmus+ ja erityisesti sen liikkuvuusprojektit tarjoavat digitalisaation myötä hallinnollisia mullistuksia ja ehkä helpotustakin, mutta myös päänvaivaa prosessien ja toimintatapojen päivittämisessä. Digitaalisuuden keskiössä on kunnianhimoinen European Student Card -aloite. Alkuvaiheessa siirrytään solmimaan korkeakoulujen väliset sopimukset ja tekemään opiskelijoiden learning agreementit sähköisesti.  Jatkossa on tarkoitus siirtää opintosuorituksia eurooppalaisten korkeakoulujen välillä Erasmus Without Paper (EWP) -rajapintoja käyttäen.

Toisaalta digitalisaatio mahdollistaa joustavammat ja aiempaa monimuotoisemmat vaihtomahdollisuudet, joissa on mukana virtuaalinen elementti. Intensiivikurssit, joissa Karelia oli 2007-2014 -ohjelmakaudella aktiivisesti mukana, palaavat takaisin ohjelmaan. Uuden Erasmuksen intensiivikurssit (blended intensive programmes) ovat monimuotoisia ja niiden hallinnointia on aiemmasta huomattavasti helpotettu. Intensiivikursseihin kuuluu 5 – 30 päivän liikkuvuusjakso ja pakollinen virtuaalielementti. Intensiivikursseja haetaan korkeakoulun normaalin liikkuvuustukihakemuksen yhteydessä.

Tervetulleena uutena toimintona on yksilöiden lyhytkestoinen monimuotoliikkuvuus, joka soveltuu esim. perheellisille tai yamk-opiskelijoille, joiden ei ole mahdollista lähteä pitkään vaihtoon. Henkilöstölle on tarjolla digitaitoja kehittäviä kouluttautumisjaksoja ja opettajavaihto voi sisältää myös yhteistyökorkeakoulun henkilöstön kouluttamista.

Korkeakoulujen pääsylippuna Erasmus+ -ohjelmaan toimii Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027, joka on Karelialle myönnetty ja jonka periaatteisiin Karelia on sitoutunut.

Kareliassa Erasmuksen liikkuvuustuen (ml. monimuotoiset intensiivikurssit) hakee ja hallinoi kv-palvelut. Erasmuksen erilaisten kumppanuushankkeiden hakemisessa avustaa TKI-palvelut.

Lisätietoja: https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus-ohjelma-2021-2027

 

Kirjoittaja: Katriina Korhonen, kansainvälisten asioiden suunnittelija, Erasmus-koordinaattori, Karelia-ammattikorkeakoulu

 

Etusivun kuva: Christian Lue / Unsplash

 

798 Artikkelin näyttökerrat