Tulevaisuuden hankeosaajat valmentautuvat varjostamalla

Anssi Kekkonen

Karelia-ammattikorkeakoulun järjestämä Älykkäästi töihin-projektiosaajavalmennus starttasi maaliskuussa 2021 jo kolmatta kertaa. Kurssin aloitti 16 projektityöskentelystä kiinnostunutta. Korkeakoulutetut ovat voineet hakeutua valmennukseen TE-palveluiden kautta. Nimensä mukaisesti Älykkäästi töihin lisää osallistujien tietoutta hanketyöstä ja omista vahvuuksistaan ja tähtäimessä on työura vaikkapa juuri hankkeiden parissa. Projektiosaamiselle onkin kasvavaa kysyntää työelämässä (Salonen, Eerola, Neuvonen 2018).

Omaa osaamista vahvistamassa

Älykkäästi töihin -projektiosaajavalmennukseen osallistuva polvijärveläinen Minna Laasonen näkee projektityön mielekkääksi ja itselle tärkeiden asioiden tekemisen väyläksi. Tulevalla projektiosaajalla on työelämätaustaa ohjauksen ja hoitoalan, sekä kuljetusalan tehtävistä. Laasosen haaveena olisi päästä töihin valmennuksen ja ohjaustyön pariin. Tällainen tehtävä voisi löytyä esimerkiksi hanketyön parista. Laasosella on yhteisöpedagogin tutkinto takataskussaan.

Minna Laasosella oli monta syytä hakeutua Älykkäästi töihin -projektiosaajavalmennukseen. ”Vaikka on käynyt koulut, joissa on opetettu projektityötä, osaaminen kaipaa vahvistusta. Tällaiselle koulutukselle olisi varmasti enemmänkin tarvetta. Korkeakoulutus ei suoraan anna valmiuksia projektityöhön.”

Laasosen valmennukseen kuului myös varjostus Karelia-ammattikorkeakoulun ja KETI:n Hyvinvointialan kumppanuuksilla vaikuttaviin palveluihin –hankkeessa, jonka viikkopalaveria hän pääsi seuraamaan ja esittämään kysymyksiä hanketyöntekijöille.

”Työmäärä hankkeessa vaikutti suurelta ja ihmetytti, miten pieni työporukka saisi toteutettua niin monta asiaa suhteellisen lyhyessä ajassa. Varjostus oli silmiä avaava, ikään kuin pintaraapaisu projektityöstä. Yritystreffit ja kahden kuukauden harjoittelu kuuluvat myös valmennuksen ohjelmaan”.

Minna Laasonen perehtyi projektityöskentelyyn mm. Hyvinvointialan kumppanuuksilla vaikuttaviin palveluihin -hankkeen toimintaan tutustuen. Hankkeen projektiasiantuntijana toimii Anssi Kekkonen.

Pakon sanelema digiloikka

Älykkäästi töihin -projektiosaajavalmennukseen valmentaja Daniel Bågeberg toteaa, että korona on vaikuttanut monin tavoin myös projektiosaajavalmennukseen. Valmennukset ovat alkaneet vuosittain maaliskuussa ja tämä käynnissä oleva toteutus on kolmas.

”Viime vuonna toisessa toteutuksessamme siirryimme valmennuksen tuotantotiimin kanssa varsin ad hoc -tyyppisesti etäyhteyksien varaan”.

Etäopetukseen siirtyminen aiheutti huolta varsinkin opiskelijoiden tuiki tärkeän verkostoitumisen ja tiimiytymisen kannalta. Projektiosaajavalmennus on toteutus, jossa hyödynnetään tiimipedagogiikkaa.

”Viime vuoden toteutuksessa sovelsimme pedagogisesti hybridimallia, johon valmennettavat olivat saamamme palautteen mukaan erittäin tyytyväisiä. Voidaan sanoa, että projektiosaaja-valmennuksen valmennettavat ovat saaneet erinomaiset valmiudet etätyöskentelyyn ja digiloikka on ollut varsin mittava. Suuri kiitos valmennuksen toteutuksesta ja erittäin joustavasta toiminnasta kuuluu projektiosaajavalmennuksen tuotantotiimille ja erityisesti valmennettaville”.

Osaajien polku työelämään käy Yritystreffien kautta

Valmennuksen kesto on 7 kuukautta ja Minna Laasosenkin valmennus kestää maaliskuusta lokakuuhun 2021. Heinäkuussa valmennettavat lomailevat. Kevätkaudella opiskellaan teoriaa ja taustatietoja projekteista, sekä harjoitellaan käytännön projekteja tiiminä. Osallistujien tavoitteena on myös hankkia itselleen harjoittelupaikka, jossa pääsevät osalliseksi yksittäiseen projektiin tai projekteihin. Valmentaja Daniel Bågeberg nostaa esille yritystreffit tärkeänä tienä harjoitteluun ja työelämään:

”Tuotantotiimin projektipäällikkö Marja-Liisa Ruotsalaisen koordinoima Yritystreffit -konsepti on monelle valmennettavalle erinomainen väylä verkostoitua työelämän edustajiin ja tätä kautta saada elokuussa alkava harjoittelupaikka. Lisäksi valmennettavat aktivoidaan hakemaan itselleen mieluisia harjoittelupaikkoja jo ennen Yritystreffit -tapahtumaa. Valmennettavat ovat löytäneet erinomaisesti harjoittelupaikkoja ja on ollut hienoa huomata valmennettavien innokkuus ja ennen kaikkea rohkeus heittäytyä uusiin haasteisiin. Ja mikä parasta, monelle aikaisempina vuosina mukana olleille valmennettaville on harjoittelupaikka muuttunut palkkatyöksi”.

Valmennuksia kehitetään osallistujapalautteen perusteella

Daniel Bågeberg kertoo, että palaute valmennuksesta on ollut kaiken kaikkiaan hyvää. Osallistujien palautteen perusteella on tehty tärkeitä kehitysaskeleita. Päällekkäisyyksiä on poistettu, Teamworkista siirrytty Teamsiin ja lisätty rakennetta valmennuksen ohjelmaan. Myös viestintää on lisätty ja parannettu.

”Erityistä kiitosta olemme saaneet valmennuksen moniulotteisen tuotantotiimin toimivuudesta, tiimipedagogiikasta ja valmennuksen harjoittelujaksosta. Valmennettavat antoivat hyvää palautetta myös valmennuksen toimivasta kokonaisuudesta ja reflektoivasta tavasta oppia uusia asioita”.

Projektiosaajavalmennuksen osallistujat ovat nähneet tärkeänä myös kokemusten jakamisen tiimin kesken.

Potentiaalin löytäminen avaa uusia urapolkuja

Valmentaja Riikka Räsäsellä on monipuolinen hanketausta ja hän onkin toiminut tuontantotiimissä jo aiemmissa projektiosaajavalmennuksissa.

”Ensimmäinen Projektiosaajakoulutuksen toteutus kaksi vuotta sitten toteutettiin ns. livenä ja oli hieno kokemus olla läsnä ja ohjata ja opastaa omaan hankekokemukseen pohjautuen”.

Riikka Räsänen kokee, että etänäkin valmennus onnistuu:

”Viime vuonna toimimme ensimmäistä kertaa täysin etänä. Silti tiedon ja hyvien käytäntöjen jakaminen valmennettaville sujui hyvin. Tietysti kommunikointi on erilaista: ei voi katsoa silmiin ja nähdä reaktioita ja ei-suullinen viestintä ja vuorovaikutteisuus on hankalampaa.”

Etäosallistuminen on myös madaltanut joidenkin henkilöiden osalta kynnystä osallistua:

”Etäosallistumisen vastaanottaminen nyt helpompaa, kun kokemusta on karttunut. Positiivinen ilmiö tänä vuonna oli, että saimme enemmän hakijoita maakuntakeskuksen ulkopuolelta, sillä kyseessä on etätoteutus.”

Etäyhteyksin työskennellessä esille nousee usein teknisiä ongelmia ja väärinymmärryksen mahdollisuuksia esim. tehtävänannoissa. Riikka Räsäsen mukaan tärkeätä onkin, että myös etänä kyetään tunnistamaan ihmisten erilaiset toimintatavat ja tarpeet.

Räsäsen mukaan on palkitsevaa huomata muutos valmennettavissa:

”Parasta on kun ihminen tajuaa oman potentiaalinsa. Valmennettava saattaakin oivaltaa että häneltä löytyy osaamista paljon laajemmin kuin ennen valmennusta ajatteli: tämä saattaa avata uusia urapolkuja”.

 

Lähteet

Salonen, K., Eerola, O., Neuvonen, T. 2021. Työelämässä tarvitaan yhä enemmän projektiosaamista. Talk. 13.3.2018. Turku AMK. https://talk.turkuamk.fi/innopeda/tyoelamassa-tarvitaan-yha-enemman-projektiosaamista/

 

Kirjoittaja: Anssi Kekkonen, projektiasiantuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

 

Etusivun kuva: fauxels palvelusta Pexels

710 Artikkelin näyttökerrat