Restonomikoulutuksen ensimmäinen Boostcamp oli menestys

Hanna Vienonen

Restonomiopiskelijat kisailivat kevään aikana VisitKarelia Boostcamp -markkinointikilpailussa. Voittajajoukkue sai kiitosta erityisesti innovatiivisuudesta ja huolellisesta tehtävänannon noudattamisesta. Seuraavan kerran VisitKarelia Boostcamp kisataan syksyllä 2022.

VisitKarelia Boostcamp-markkinointikilpailun idea lähti liikkeelle tammikuussa 2021, kun VisitKarelian markkinointikoordinaattori Anne Kokkonen otti yhteyttä matkailun palveluliiketoiminnan koulutukseen ja heitti idean matkailun opettaja Hanna Vienoselle. Yhteisen suunnittelurupeaman jälkeen kilpailu käynnistettiin helmikuussa. Opiskelijoita ilmoittautui mukaan 79 ja he jakautuivat 20 joukkueeseen. Joukkueet saivat valita suunnitelman pohjaksi kohderyhmän ja kampanja-aiheen tarjolla olleista VisitKarelian määrittelemistä vaihtoehdoista.

Kilpailun tuomaristoon kuuluivat Anne Kokkonen VisitKarelialta, Tarja Kupiainen Karelia-ammattikorkeakoulusta sekä yrittäjä, indiekirjailija Terhi Ilosaari. Kilpailun arviointikriteereissä painotettiin erityisesti innovatiivisuutta, kustannusarvion realistisuutta sekä tarinan ja teemallisuuden huomioimista. Joukkueilla oli kampanjasuunnitelman tekoon aikaa 6,5 viikkoa. Tuomaristo antoi jokaiselle joukkueelle kirjallisen palautteen ja valitsi finaaliin viisi joukkuetta.

Finalisteilla oli mahdollisuus päivittää suunnitelmaansa annetun palautteen perusteella, jonka jälkeen tuomaristo kokoontui uudelleen valitsemaan kilpailun voittajan. Voittajaksi julistettiin 12.5. Team Alpot, johon kuuluivat matkailun ja palveluliiketoiminnan koulutusohjelman kolmannen vuosikurssin opiskelijat Susanna Keränen, Tiina Pakarinen ja Saara Korhonen. Heidän aiheenaan oli pääkaupunkiseudulta tulevalle pariskunnalle luonto- ja mökkiloma lemmikin kanssa Kolilla. Tuomaristo kiitteli erityisesti Team Alpon tekemän suunnitelman innovatiivisuutta sekä tehtävänannon huolellista noudattamista.

Boostcamp voittajajoukkue Team Alpot: vasemmalta Tiina Pakarinen, keskellä Susanna Keränen, oikealla Saara Korhonen ja aiheeseen liittyvä lisähenkilö.

VisitKarelialle yhteistyö antoi uudenlaista näkemystä syksyn kampanjan toteuttamiseen ja etenkin finalistien ideat olivat monilta osin toteuttamiskelpoisia. VisitKarelia Boostcamp jatkuu syksyllä 2022, jolloin mukaan kutsutaan matkailun ohella myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoita. Useamman koulutusohjelman mukanaolon tarkoituksena on mahdollistaa opiskelijoiden moniammatilliset joukkueet ja monipuolisempi näkemys kampanjasuunnittelun eri osa-alueisiin.

Team Alpot kertoi, että kilpailuun osallistuminen oli kiinnostava jatkumo opintojen sisältöihin. Kilpailun ohjeistus oli selkeä ja aihe oli kiinnostava, koska markkinointisuunnitelma myös toteutetaan. Idean aihe lähti joukkueen mukaan ihan aivopierusta, mutta kun sitä joukkueessa yhdessä pähkäiltiin, idea alkoi vaikuttaa toteuttamiskelpoiselta. Idean kirkastumisen kautta tuli innostuminen ja selkeä ohjeistus helpotti ajankäyttöä. Team Alpot osallistui viikoittain tarjottuun sparraukseen vain ensimmäisellä kerralla, koska kampanjan suunnittelu tuntui muuten selkeältä. Team Alpot pitivät voittoa tärkeänä monesta eri näkökulmasta. Muun muassa usko omaan osaamiseen lisääntyi ja muutkin oppimuruset nousevat varmasti vielä myöhemmin esille. He kannustavat opiskelijoita osallistumaan kilpailuun syksyllä 2022, koska osallistumalla ja panostamalla voi yllättää jopa itsensä ja voittaa.

Suunnitelmassa Team Alpon ideana on katsoa annettua kampanja-aihetta ja kohderyhmää ihan toisenlaisesta perspektiivistä. Enempää ei tässä vaiheessa Team Alpot halua kampanjasta kertoa, vaan he kannustavat kiinnostuneita seuraamaan VisitKarelian syksyn kampanjoita. Tällä hetkellä joukkue työstää suunnitelmaa toteutukseen Anne Kokkosen kanssa. Palkinnoksi Team Alpot valitsi vesijettisafarin Bomballa.

 

Kirjoittaja: Hanna Vienonen, opettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Lisätietoja hanna.vienonen (at) karelia.fi

796 Artikkelin näyttökerrat