Avoimuus uudistaa osaamista ja auttaa työssä jaksamisessa

Maarit Ignatius

Yhteistoiminnallinen ja avoin toimintakulttuuri synnyttää positiivista pöhinää, kun yhteistä tavoitetta kohti pyrittäessä autetaan toinen toisia oppimaan ja työskentelemään yhdessä. Yhdessä saavutetaan enemmän kuin yksin. Oma osaaminen kehittyy ja oman oppimateriaalin laatu paranee. Avoimuus pakottaa myös pysymään ajan hermolla. Creative Commons -lisensseillä voi määritellä oikeudet, joilla omaa materiaalia jakaa.

ingnatius_kuva

 

Oma motivaatio ja suhtautuminen avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen on hyvä ja keskeinen perusta avoimen oppimateriaalin tuottamiseen. On hyvä olla perillä vähintään yleisellä tasolla tekijänoikeuksista, avoimista lisensseistä ja oman organisaation asiakkaiden tarpeista, erityisesti materiaalien saatavuuden näkökulmasta. Toisten esimerkit, monenlaiset webinaarit ja seminaarit johdattavat uudenlaiseen ajattelemiseen materiaalien tuotannossa ja ennen kaikkea avoimeen suuntaan. Merkityksellistä on tiedostaa myös mahdollisuudet oman osaamisen kehittämiseen. Näillä pärjää ja lisää oppii yhteistoiminnallisen oppimisen matkalla.

Esitän itselleni toistuvasti kysymyksen, että mitä minä opettajana, tukijana ja ohjaajana voin tehdä, jotta kohderyhmä saa materiaalin mahdollisimman helposti käyttöönsä. En jumaloi käyttäjätunnuksia ja salasanoja, mutta ymmärrän, että ne ovat useissa tapauksissa hyvin tarpeellisia ja ilman niitä ei voida toimia. Kysymykseni kuuluukin, että ovatko minun materiaalini sellaisia, että ne on suojattava salasanoin, pahimmassa tapauksessa usean kirjautumisen taakse. Olen päätynyt omien oppimateriaalien suhteen vastaukseen, että eivät ole.

Oman toiminnan parantaminen

Materiaalin avoimuus ei vie minulta tai organisaatioltani mitään pois, vaan pikemminkin päinvastoin. Olen päätynyt ajatukseen, että tekemisen taustalla on aina ”parastaminen” – oman toiminnan parantaminen. Olen huomannut, että materiaalien avoimuus on näin yksilön kannalta hyvä vaihtoehto osaamisen kehittämiseen. Miten muuten voisin omaa toimintaani yksilönä kehittää kuin jakamalla. Samoilla linjoilla kanssani ovat useat verkko- ja monimuotopedagogikollegani. Julistamme yhdessä sanomaa ”jakamalla saa enemmän”.

Olen koko oppilaitoshistoriani antanut materiaalejani toisten käyttöön, mutta en ole merkinnyt niitä millään omistajamerkinnällä, joten niiden edelleen käyttö on ollut melko hankalaa. Tekijänoikeuksiin perehtyminen laajensi ymmärrystäni hyödyntää Creative Commons -lisenssejä. Minua viehättää näissä lisensseissä se, että ne tarjoavat monenlaista suojaa ja ennen kaikkea vapautta tekijänoikeuksiin. Kun tein päätöksen julkaista materiaalia avoimesti, oli minun valittava avoin lisenssi. Päädyin käyttämään CC BY SA -lisenssiä. Minulle ei ole niinkään tärkeää se, että nimeni esiintyy vaan se, että sisältö jatkaa samalla lisenssillä elämäänsä ja se jalostuu entisestä paremmaksi. Oma oppimiseni jatkuu erityisesti erilaisten kuvien oikeaoppisella merkitsemisellä. Hyvä ohjenuora on, että tiedostan, miten lukija tulkitsee kuvan. Saako hän kuvasta ja sen tekstistä käsityksen, että kuva on minun omani vai jonkun toisen.

Yhteistoiminnallisuus motivoi

Avoimuuteen liittyvien asioiden pohdinta on mielenkiintoista ja ennen kaikkea opettavaista. Myös oppimisprosesseihin tuotettujen sisältöjen jatkokehitys on osaamisen kehittymisen kivijalka. Ilman ulkoista arviointia ja palautetta jää kehitystyö itselläni usein toteutusta vaille tai se toteutuu yksipuolisesta näkökulmasta. Ulkoinen arviointi voi olla yksinkertaisimmillaan kollegalta tai käyttäjältä saatu palaute ja/tai vinkki. Pääasia on, että itsearviointini lisäksi saan muilta palautetta ja kehitysideoita. Se kannustaa minua jatkamaan ja pitää motivaationi korkealla.

Yhteistoiminnalliseen toimintakulttuuriin ja tiedon jakamiseen yksinoppimisen, tiedon panttaamisen tai kilpailun sijaan suosittelen perehtymistä avoimeen materiaalin tuotantoon. Yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteen mukaan jokainen on vastuussa niin omasta kuin vertaisten osaamisen kehittymisestä ja tämä toteutuu, kun me alistamme oman tietämyksemme ja osaamisemme muiden käyttöön. Luomme yhdessä onnistumisen kokemuksia ja opimme virheistä. Kaikilla on samanarvoinen mahdollisuus oppia ja osallistua. Tietoa Creative Commons -lisensseistä saat esimerkiksi täältä. Olkaamme ylpeitä siitä mitä teemme avoimesti.

Osaamisen kehittämisen kevättä kaikille!

Maarit Ignatius
monimuotopedagogiikan suunnittelija
Karelia-ammattikorkeakoulu

1 055 Artikkelin näyttökerrat