Ikäosaamisen YAMK-koulutus avaa uusia näkökulmia ikääntymiseen

Tarja Tuononen

Ikäosaamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon koulutus pyörii nyt ensimmäistä vuottaan. Opiskelijoina on kolmisenkymmentä sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. On aika kuulla, millaisia kokemuksia opiskelijoilla on Ikäosaamisen koulutuksesta. Tarja Silvennoinen, Irja Väyrynen ja Tarja Parviainen ovat kaikki pitkän linjan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, joille on kertynyt kokemusta ikäihmisten kanssa työskentelystä omissa organisaatioissaan. He opiskelevat Ikäosaamisen koulutuksessa ensimmäistä vuottaan ja heidän tavoitteenaan on valmistua vuonna 2018.

Opiskelu voimaannuttaa 

Opiskelijoilla on positiiviset kokemukset opiskelusta tähän saakka. Motivaatio on muuttunut innostukseksi ja tiedonjano lisääntyy koko ajan.

    – Opiskelu on ollut hyvin käytännönläheistä ja tuonut uusia näkökulmia omaan työhön. En ole koskaan nauttinut opiskelusta näin paljon. Sisällöltään tämä koulutus on juuri minulle sopiva, Irja Väyrynen kertoo.
    – Opintojen lähipäiville tullessamme juttelemme usein siitä, kuinka voimaannuttavaa Ikäosaamisen opiskelu on. Kun on monen alan ammattilaisia mukana, niin opimme myös toisiltamme todella paljon, Tarja Parviainen lisää.

Tarja Parviainen, Irja Väyrynen ja Tarja Silvennoinen pitävät ikäosaamisen YAMK-koulutusta positiivisena kokemuksena.

Käsitys ikääntymisestä avartuu

Ikäosaamisen opintokokonaisuuksia ovat muun muassa Muuttuva ikäosaaminen, Ikäihmisen aktiivisuuden edellytykset, Tulevaisuuden kuntoutusosaaminen. Opinnoissa on myös englanninkielisiä opintojaksoja.

Opiskelu on laajentanut huimasti opiskelijoiden omaa ammatillisuutta ja näkökulmaa ikäihmisiin asiakkaina. Uutta tietoa voi peilata omaan työkokemukseen, ja jakaa sitä muille opiskelijoille.

     – Ikäosaamisen käsite on avautunut uusista näkökulmista. On tärkeää havaita ikään liittyvät asiat laajempina kuin vain sosiaali- ja terveysalan työhön liittyvinä. Ikäosaaminen liittyy laajasti koko ihmisen elämään ja sitä kautta esimerkiksi liike-elämään, julkisiin kulkuvälineisiin, tekniikan alaan, työelämään, Tarja Parviainen kertoo. Tarja Silvennoinen jatkaa:
    – Ikääntyminen koskettaa meitä kaikkia. On tärkeää oppia huomaamaan ikäihmisen elämä kokonaisuutena, ei vain omaan ammatillisuuden näkökulmasta. Asiakkaan elämän ja kokemuksen kautta tulee paljon tietoa.

Opinnoissa on tuuletettu omia arvoja ja asenteita sekä opittu havaitsemaan entistä paremmin ikäihminen oman elämänsä subjektina, jolla on oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihinsa.

      – Vaihtoehtoja on myös eläkkeelle jäämisen jälkeen. Itse asiassa, eläkkeelle jäämisestä aukeaa ihan uusi elämä!, Irja Väisänen sanoo.
      – On tärkeä huomata, miten ammattilaisena kohtaan asiakkaan. Näenkö vain kipeän olkapään, vai osaanko nähdä myös hänen taustansa ja historiansa, ja etsiä hänen kanssaan yhdessä niitä vahvuuksia, joiden avulla elämä voi olla nautinnollista edelleen.

Viimeinen palautuspäivä on paras moottori

Lähiopintoja Ikäosaamisen koulutuksessa on noin kaksi päivää kuukaudessa. Muina aikoina tehdään etätehtäviä. Luvassa on myös etäopetusta verkon välityksellä.

      – Lähipäiviä saisi olla enemmän ja kotitehtäviä vähemmän, naiset paukauttavat ja nauravat iloisesti.

Opiskelu vaatii aikatauluttamista ja paljon suunnittelua.

      – Kyllähän opiskeluun on aina varattava aikaa. Tietoa löytyy todella paljon, mutta sen etsintä ja läpikäyminen ovat varsinaisia aikasyöppöjä. Sitä on vaan tehtävä, Tarja Silvennoinen sanoo.

Opiskelu ei ole yksinäistä, vaikka itsenäistä opiskelua on paljon ja lähipäiviä vähän.

       – Meistä on muodostunut ryhmiä, joissa autamme toisiamme ja jaamme kokemuksia. Ohjausta saa viiden hengen tuutorryhmissä, joilla on nimetty ohjaava opettaja, Tarja Parviainen kertoo.
      – Hyvät opettajat motivoivat opiskelemaan. Heidän innostuksensa ja tietämyksensä tarttuu myös opiskelijoihin, ja koko ryhmän motivaatio lisääntyy.

Kaikki tarvitsevat ikäosaamista

         – Kaikillehan tätä voi suositella, mutta päättäjillehän tämä olisi erityisen hyvä. Jotta voimme tehdä muutoksia, joita ikäihmisten elämän parantaminen vaatii, tarvitaan myös rahaa. Olemme vasta ikäihmisten palvelujen kehittämisen alussa. Ulkomailta on meille jo rantautumassa varsinainen ikäosaamisen aalto, eli tarvitaan palveluja ja rakenteita, joita on jo muualla kehitetty ikäihmisiä varten, toteaa Tarja Silvennoinen.

Ikäosaamisen YAMK-koulutus sopii erityisesti niille, jotka tekevät työtä ikäihmisten kanssa. Koulutuksen aikana alan ammattilaiset luovat yhdessä uutta tietoa ja antavat kokemuksensa toisten käyttöön. Sitä hyödynnetään myös koulutuksen kehittämisessä.

 

Tarja Tuononen
opiskelijarekrytoinnin suunnittelija
Karelia-ammattikorkeakoulu

1 108 Artikkelin näyttökerrat