Karelia digiloikalla kesään

Kari Tiainen

Uudistimme Vasu-verkkojulkaisun visuaalista ilmettä näin kesän kynnyksellä. Toivottavasti pidätte uudesta, entistä raikkaammasta ilmeestämme.

Tämän numeron teemana on digitalisaatio. Se on tuonut mukanaan täysin uusia ammatteja, työvälineitä ja työnteon tapoja. Digitalisaatio on myös yksi Karelia-ammattikorkeakoulun nykyisen strategiakauden 2016-2020 läpileikkaavista teemoista. Sillä edistetään alueen elinkeinorakenteen uudistumista, toiminnan tehostamista ja harvaan asuttujen alueiden elinvoimaisuutta.

Karelia-ammattikorkeakoulussa vahvistetaan työelämässä tarvittavien digitaitojen oppimista ja ammattikorkeakoulun palvelujen saavutettavuutta. Opetus on yhä useammin verkossa tai digitaalisissa ympäristöissä. Laadukas opetus on kuitenkin edelleen pohjimmiltaan samanlaista kuin ennenkin: vuorovaikutusta, kohtaamista, uteliaisuutta, tiedon hakemista ja arvioimista ja yhdessä oivaltamista.

Digitalisaatio ei kosketa kuitenkaan ainoastaan opetusta. Se liittyy kiinteästi myös Karelia-ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoimintaan, palvelutoimintaan, aluekehitystyöhön sekä hallinto- ja tukipalvelujen kehittämiseen. Se on ennen kaikkea väline, jolla kehitetään opetuksen ja palvelujen sujuvuutta, saavutettavuutta ja tehokkuutta sekä tuetaan paikallista osaamista.

Karelia-ammattikorkeakoulu on mukana monissa hankkeissa, joissa kehitetään digitaalisia työkaluja erilaisiin työelämän tarpeisiin. MONI TOIMII – moninaisuus toimijuuden ja osallisuuden tukena -hankkeessa tuotetaan uusia digitaalisia työkaluja työyhteisöjen moninaisuuden havainnointiin ja tunnistamiseen. Hankkeessa tuotetaan mm.  moninaisuuden johtamisen työkalupakki ja verkkoklinikka esimiehille sekä erilaisia havainnointityökaluja moninaisuuden tunnistamiseen ja tukemiseen. Hankkeessa ovat mukana Karelia-ammattikorkeakoulun paikalliset työelämäkumppanit Siun sote Työterveys ja Tietotaito Group.

Monikansallisessa SMErec – New generation recruitment skills for SMEs and workforce –hankkeessa edistetään muun muassa opiskelijoiden työnhakutaitoja hyödyntämällä virtuaaliteknologiaa. Tavoitteena on tuoda virtuaaliteknologiaa tutuksi opiskelijoille, työnantajille ja ohjaajille. Digskriv-hankkeessa taas kehitettiin opettajien valmiuksia ohjata opiskelijoita kirjoittamaan erialaisilla digitaalisilla sovelluksilla.  Vaikka hanke olikin tarkoitettu etupäässä ruotsin opettajille, monet hankkeessa käytetyt sovellukset sopivat myös muiden kielten ja muiden alojen opettajille.

 Lämmin kiitos kaikille kirjoittajille. Aurinkoista ja lokoisaa kesää!

Kari Tiainen, päätoimittaja, kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö

Karelia-ammattikorkeakoulu

726 Artikkelin näyttökerrat