Moninainen moninaisuus

Ulla Kallio

Työyhteisön moninaisuus sisältää sangen laajan kirjon erilaisia asioita. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on omanlaisensa tausta ja kokemukset, jotka ovat muokanneet meistä juuri sellaisia kuin olemme. Tästä on kysymys MONI TOIMII – moninaisuus toimijuuden ja osallisuuden tukena –hankkeessa. Hanke nostaa esille työyhteisön moninaisuutta ja tuottaa työkaluja moninaisuuden havainnointiin ja tunnistamiseen meille kaikille.

Moninaisuuden osa-alueet Karelian toimijoiden silmin.

Moninaisuuden oivallus

Minulle työyhteisön moninaisuus on ollut tavallaan itsestään selvyys, jota en juurikaan arjen työssä ole tullut miettineeksi. Tiedän, että meitä on monen ikäisiä, eri sukupuolta olevia, eri koulutustaustoilla olevia, erilaisella työhistorialla olevia ja niin edelleen. Nämä ovat melko selkeitä moninaisuuden elementtejä. En niinkään ole tullut miettineeksi vähemmän konkreettisia ja näkymättömiä moninaisuuden piirteitä, joita on valtava määrä. Olen saattanut jopa ärsyyntyä jostakin toisen henkilön toimintatavasta, nopeudesta, hitaudesta, ajattelusta tai mielipiteistä vain sen vuoksi, että itse teen tai toimin tilanteissa eri tavalla. Olen kuitenkin oivaltanut, että kiinnittämällä huomiota omaan käyttäytymiseeni tai reaktioihini pääsen kiinni myös työyhteisön moninaisuuden kirjoon.

Voin siis vaihtaa ärsytyksen esimerkiksi ystävällisyyteen ja positiiviseen suhtautumiseen, onhan se pitkälti oma valintani ja tiedostaminen mahdollistaa ajattelun muutoksen, jos se on tarpeen. Pienilläkin asioilla voi olla merkitystä, niin työhyvinvoinnin kannalta kuin töiden sujuvuuden kannalta. Voin ottaa toisten mielipiteet huomioon vaikka ne eroaisivat omistani, voin antaa suunvuoron hiljaisemmille, voin oikeasti kuunnella, voin yrittää löytää asioista myönteiset puolet ensin.

Digitaalisuutta moninaisuudessa

Moni toimii -hankkeen tavoitteena on työyhteisön moninaisuuden esille nostaminen ja näkyväksi tekeminen sekä työkalujen tuottaminen esimiehille ja työyhteisön jäsenille. Työkalujen tarkoituksena on auttaa työyhteisön moninaisuuden tunnistamisessa, osaamisen kehittämisessä ja toimintatapojen uudistamisessa jokaisen työtekijän kohdalla. Karelia-ammattikorkeakoulun strategiassa oleva digitalisaation läpileikkaava teema on huomioitu hankkeessa niin, että kaikki tuotettavat työkalut ovat digitaalisessa muodossa. Hankkeessa tuotetaan: moninaisuuden johtamisen työkalupakki ja verkkoklinikka esimiehille sekä havainnointityökalut esimiehille ja henkilöstölle siihen, miten tunnistetaan ja tuetaan moninaisuutta työyhteisön kohtaamistilanteissa. Hankkeen päätyttyä työkalut ovat minkä tahansa organisaation käytettävissä ja hyödynnettävissä.

Kumppaneita ja pilotteja

Työelämäkumppaneina hankkeessa toimivat Siun sote Työterveys ja Tietotaito Group. Kumppanien tehtävänä on toimia asiantuntijoina ja kommentoijina kehitettäviin työkaluihin. Hankkeen työkalujen testaajiksi ja pilotoijiksi on Kareliasta lupautunut neljä esimiestä. Odotammekin kaikilta raikkaita näkemyksiä ja teräviä havaintoja sekä ideoita hankkeen tuotoksiin.

Hanketapaaminen ja Keva-päivä 2017 Helsingissä

Keva myönsi vuonna 2016 ensimmäistä kertaa työelämän kehittämisrahaa organisaatioiden kehittämishankkeille. Karelia-ammattikorkeakoulu oli Moni toimii –hankkeella yksi 15:stä hankerahaa saaneista. Keva rahoituksen myöntäjänä seuraa hankkeiden edistymistä ja hyödyntää niitä työelämätoiminnassaan.

Kehittämisrahaa saaneiden organisaatioiden edustajien tapaaminen oli Helsingissä maaliskuussa. Me Moni toimii-hankkeen toteuttajat Jaana Tolkki projektipäällikkönä, Liisa Timonen asiantuntijana ja Ulla Kallio projektikoordinaattorina osallistuimme tilaisuuteen esittelemällä Moni toimii-hankkeemme ja kuuntelemalla toisten osallistujien mielenkiintoisia hankesuunnitelmia ja toteutusideoita. Lisäksi esittelimme hanketta posterin muodossa jokavuotisessa KEVA-päivä tapahtumassa. Päivään osallistui noin 650 henkilöä joka puolelta Suomea.

Ulla Kallio, henkilöstökoordinaattori
Moni toimii-hankkeen projektikoordinaattori
Karelia-ammattikorkeakoulu

1 087 Artikkelin näyttökerrat