Lentäviä autoja ja teleportaatiota Pohjois-Karjalassa 2040-luvulla

Sini-Tuuli Saaristo

Edellisessä Vasun numerossa  3/2017 kerrottiin SECURE:n (Smarter Energy Communities in Northern & Arctic Regions) hanketoimijoiden osallistumisesta Öljyvapaa ja biotaloudesta elävä Pohjois-Karjala 2040 -tiekartan työstämiseen erilaisten työpajojen kautta. Joensuun Areenalla 11. – 12.5.2017 pidetty Scifest–työpaja oli yksi tilaisuuksista saada myös tulevaisuuden tekijöiden ääni kuuluviin tiekarttatyön osalta. Työpajassa kerättiin #MiunKestäväMaakunta -otsikolla lasten ja nuorten näkemyksiä ja ajatuksia siitä, miten saisimme luonnonvaramme riittämään paremmin tulevaisuudessa sekä miltä asuminen Pohjois-Karjalassa näyttää vuonna 2040. Työpaja tuki myös SECURE-hankkeen tavoitetta lisätä kansalaisten ja julkisten toimijoiden osaamista energiatehokkuudesta sekä uusiutuvista energiamuodoista.

Kaksipäiväisen Scifest-tapahtuman aikana työpajassa vieraili arviolta noin 700 koululaista. Tulevaisuuden ideoita kerättiin magneettisten muistilappujen avulla sadoittain työpajan kangasseinälle. Suomenkielisten vastausten lisäksi ideoita pajan seinälle ilmestyi myös englanniksi, venäjäksi ja espanjaksi. 174 muistilapun avulla pystyttiin luomaan mielekäs kuva lasten ja nuorten näkemyksistä tulevaisuudesta 2040 –luvun Pohjois-Karjalassa. Lasten ja nuorten vastaukset olivat yhteneviä Öljyvapaa ja biotaloudesta elävä Pohjois-Karjala 2040 –tavoitteiden painopisteiden sekä vuonna 2012 valmistuneen Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelman täytäntöönpanosuunnitelman kanssa, joita ovat: energia, liikenne, maankäyttö ja asuminen, kiertotalous, biotalous ja luonnonvarat sekä osaaminen ja innovaatiot. Tämän lisäksi lasten ja nuorten ajatukset olivat liitoksissa ajankohtaisiin keskustelunaiheisiin, unohtamatta kuitenkaan mielikuvitusta tai henkilökohtaisia toiveita. Lasten ja nuorten vastauksissa oli havaittavissa myös abstrakteja asioita, kuten toive väkivallattomasta ja yhä tasa-arvoisemmasta tulevaisuudesta.

Tässä lasten ja nuorten vastauksista koottu tarinallinen tulevaisuuden kuvaelma:

Tulevaisuuden Pohjois-Karjalassa liikumme itseohjautuvilla, lentävillä ja saastuttamattomilla sähköautoilla. Vaikkakin erilaisilla lentävillä kulkuvälineillä liikkuminen yleistyy, myös pyöräily ja joukkoliikenne nostavat yhä enemmän asemiaan päivittäisessä liikenteessä. Liikenne on monitasoista ja kadut liikkuvia, joiden avulla pahimmat ruuhkatilanteet ovat vältettävissä. Aurinkoenergia on yhä tärkeämpi energianlähde tulevaisuudessa. Auringon lisäksi saamme energiaa saunasta, vedestä, kävelemällä ja jopa toisistamme. Banaanikuoretkin kelpaavat polttoaineeksi!

Vuonna 2040 ruokakaupasta saa kemiallista lihaa, ötökkä- sekä uusiutuvaa ruokaa. ”Ihmeruokien” lisäksi syömme yhä terveellisemmin sekä yhä enemmän kasviksia sekä vegaanista ruokaa. Jopa karkeista tehdään terveellisiä. Hurjimmissa tulevaisuuden näkymissä täytämme vatsamme heliumilla ja kaupat tarjoavat valikoimissaan ruoka-ilmapalloja, jotka poksahtaessaan tarjoavat nälkäisille asiakkaille erikokoisia ruoka-annoksia.

Tulevaisuudessa asumme kalliissa, miljoonia maksavissa taloissa, joiden sisällä ihmisten lisäksi asuu yhä erikoisempia lemmikkejä, kuten apinoita. Lisäksi ilmasto on yleisesti ottaen nykyistä parempi. Galaksimme eri planeetat ja myös vedenlainen maailma ovat mahdollisia uusia asuinalueitamme. Uudet asuinalueet mahdollistavat myös uusien ystävyyssuhteiden solmimisen eri planeettojen asukkaisen kanssa. Kouluissa opitaan digitaalisissa oppimisympäristöissä, jonka myötä tiedon saanti nopeutuu ja helpottuu entisestään. Esimerkki tulevaisuuden oppimisympäristöstä on opiskelu tietoa sisältävän kypärän avulla. Uudet oppimisympäristöt kyseenalaistavat jopa koko koulun tarpeellisuuden.

Robotit tekevät tulevaisuudessa kotityöt sekä alkavat käydä koirien lisäksi töissä puolestamme. Robotit ovat yhä suurempi osa arkipäiväämme ja niiden yleistymisen vuoksi työttömyys kasvaa ja muutumme yhä laiskemmiksi. Laiskuudesta huolimatta olemme kehittäneet uusia kykyjä ja parinkymmenen vuoden päästä pohjoiskarjalaisilta luonnistuu taikomisen ja teleportaation lisäksi myös näkymättömyys. Huolimatta suuristakin tulevaisuuden muutoksista, lasten ja nuorten ajatuksissa on yhä tasa-arvoisempi tulevaisuus, jossa kaikilla ihmisillä on hyvä elämä ilman väkivaltaa ja sotia.

Työpajassa järjestettiin samaisesta aiheesta myös videokilpailu. Kilpailun voitti alakoululainen Elsi Kakkonen. Video, jossa Elsi kertoo näkemyksistään kestävästä Pohjois-Karjalasta vuonna 2040, on katsottavissa Facebook–sivuilla. https://www.facebook.com/SECUREnpa/

Sini-Tuuli Saaristo, projektisuunnittelija
Karelia-ammattikorkeakoulu

841 Artikkelin näyttökerrat