Yrittäjyysoppia nuorilta nuorille

Kirsi Taskinen

Joensuun nuoria yrittäjyydestä kiinnostuneita on hemmoteltu viime keväästä lähtien How to -tapahtumilla. Niissä paneudutaan yrittäjyyteen liittyviin kysymyksiin asiantuntijavieraiden avustuksella. Samalla osallistujat pääsevät verkostoitumaan toisten yrittäjyydestä kiinnostuneiden kanssa.

How to -tapahtumia ideoivat yhteistyössä Joensuu Entrepreneurship Society ja Kompetenssiperustainen yrittäjyys KYKY -hanke. Yksi hankkeen tavoitteista on aktivoida Karelia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän opiskelijoita pohtimaan yrittäjyyttä yhtenä työllistymisen mahdollisuutena.

– Yrittäjyyskipinän levittäminen ja yrittäjämäisen toimintatavan herättely ovat minulle tärkeitä asioita, joihin olen halunnut keskittyä, kertoo KYKY-hankkeen projektipäällikkö Arttu Taponen Kareliasta.

Hän on iloinen siitä, että Joensuussa on aktiivisia nuorten ihmisten vetämiä yrittäjyysyhteisöjä kuten Joensuu ES ja Pohjois-Karjalan Nuoret Yrittäjät, joiden kautta hankkeen kohderyhmä on helppo tavoittaa.

–  Viesti on uskottavampi ja tehokkaampi, kun se tulee nuorilta nuorille, Taponen kiittelee hyvin järjestettyjä tapahtumia, joita KYKY-hanke tukee sekä taloudellisesti että verkostojensa avulla.

Kuva: Joonas Rauha.

Osallistujilla yhteinen intohimo

Kevään aikana järjestettiin kaksi How to -tapahtumaa, joiden aiheita olivat patentit ja tekijänoikeudet sekä markkinointi ja brändäys. Osallistujat lähettivät asiantuntijoille etukäteen kysymyksiä, joita käytiin läpi paneelikeskusteluissa.

Asiantuntijavieraat olivat yritysten ja julkisorganisaatioiden ammattilaisia, jotka houkuttelivat paikalle yhteensä satakunta yrittäjyydestä kiinnostunutta kuulijaa. Seuraava How to -tapahtuma on suunnitteilla syksyn aikana.

Joensuu ES ja Pohjois-Karjalan Nuoret Yrittäjät ovat yhdistäneet voimansa jo aiemmin erilaisissa vapaamuotoisissa verkostoitumistapahtumissa, ja uusin yhteistyö KYKY-hankkeen kanssa tuo kaikille kolmelle toimijalle lukuisia hyötyjä.

– Pääsemme lähelle ammattikorkeakoulua ja saamme sieltä yhteyksiä, kontakteja ja uusia näkökulmia, toteaa Joensuu ES:n hallituksen puheenjohtaja Tiia Koskinen.

Samoilla linjoilla on Pohjois-Karjalan Nuorten Yrittäjien toimikunnan puheenjohtaja Joona Kotilainen.

– Ykköshyöty on vertaistuki ja tietynlainen ajatusten sparraus, kun kaikki suhtautuvat asioihin samalla intohimolla. Toisena verkostoituminen ja sen kautta tulevat työpaikka- ja liiketoimintamahdollisuudet. Monesti kun painiskelee jonkin ongelman parissa, niin naapurista saattaa löytyä henkilö, jonka kanssa asia on helpompi ratkaista kuin yksinään.

 

Kirsi Taskinen
projektikoordinaattori
Karelia-ammattikorkeakoulu

995 Artikkelin näyttökerrat