Pajathon-tapahtumassa innovoitiin ratkaisuja yhdessä

Timo Rui, Tero Hyttinen, Riikka Simonen

Hackathon on toimintamalli, jossa joukko ihmisiä kokoontuu ennalta määrätyksi ajaksi työstämään ratkaisuja annettuihin haasteisiin. Joukko Karelia-ammattikorkeakoulun hankkeita yhdessä Osuuskunta Sulaton kanssa järjesti Joensuussa Pajathon-nimisen, kaikille avoimen hackathon-tapahtuman elokuussa 2017. Paikkana toimi Osuuskunta Sulaton vuokraama Suunnittelupaja Joensuun uusilla (1950-luvulla rakennetuilla!) veturitalleilla. Tapahtuman teemana oli sää ja ilma, ja annetut haasteet liittyivät tähän teemaan. Viikonlopun aikana osallistujista kootut tiimit toteuttivat ratkaisuja haasteisiin mm. sensoritekniikoiden, robotiikan, ohjelmistorobotiikan, tietotekniikan ja perinteisten laiterakennustekniikoiden avulla.

Tilakokeiluista liikkeelle

Ajatus Pajathonista sai alkunsa Karelian hallinnoiman Lumo2- Tehoja kasvuun! –hankkeen tilakokeilusta. Tilakokeilu järjestettiin yhdessä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy:n kanssa alkuvuodesta 2017. Tilakokeilun tarkoituksena oli syventää julkisen- ja yksityisen sektorin yhteistyötä uusien innovatiivisten tilaratkaisujen avulla. Tilakokeilun ideana oli myös herättää Pohjois-Karjalassa ajatusta jo olemassa olevien tilojen uudenlaisesta käytöstä. Osin tämän vuoksi kokeilun paikaksi valikoitui juuri Joensuun uudet veturitallit, koska VR oli aikaisemmin ilmoittanut luopuvansa tiloista.

Tilakokeilu onnistui herättämään useamman tahon kiinnostuksen paitsi itse veturitalleja, myös sen hyödyntämistä kohtaan. Karelian kehittämishankkeet löysivät veturitalleista oivan kehittämisalustan, mistä oli enää lyhyt matka yhteisen tapahtuman järjestämiseen.

Tiivis viikonloppu veturitalleilla

Pajathon-tapahtuma alkoi perjantaina 25.8 klo 17 ja loppui sunnuntaina 27.8.2017 klo 17.00. Tiimejä tapahtumaan osallistui neljä, kaksi yritystiimiä (Kooders ja CGI), sekä kaksi kehittäjäyhteisötiimiä (Joensuu Tech Club ja Team 4). Haasteen, sääntöjen ja tilojen esittelyn jälkeen tiimit hajaantuivat veturitallin tiloihin ja aloittivat työnsä.

Karelia-amk:n RoboBisness-, KoDa- ja Lumo2-hankkeet olivat koko tapahtuman ajan sparraamassa tiimejä tuoden omat näkökulmansa kehittämistyöhön. Sparraussessioiden tarkoituksena oli auttaa tiimejä kehittämään monipuolisimpia ja innovatiivisempia kokonaisuuksia. Sparraukset huipentuivat sunnuntaina, jolloin hankkeet kiersivät tiimit läpi. Viime hetken sparraukset auttoivat tiimejä viimeistelemään tuotokset ja miettimään loppuesityksiä ja tuotostensa pitchauksia. Kaikki tiimit pääsivät tapahtuman lopuksi esittelemään tuotoksensa yleisölle avoimessa tilaisuudessa.

Prototyypit tuotantoon ja toimintapa pysyväksi

Ensimmäinen Pajathon-tapahtuma toi paitsi uudenlaisen tapahtumakonseptin maakuntaan, myös mukana olleille hankkeille konkreettisia tuloksia. Tiimien tuotoksia tullaan hyödyntämään Lumo2-hankkeessa prototyyppeinä ja osaa niistä on jo lähdetty jatkojalostamaan kohti valmiita kaupallisia tuotteita. Myös KoDa-hanke selvittää syntyneiden prototyyppien käyttömahdollisuuksia myöhemmin toteutettavissa piloteissa. Lisäksi tiimien kanssa selvitellään, olisiko viikonlopun aikana syntyneitä ideoita mahdollista yhdistellä ja tuottaa sitä kautta valmiimpi ja innovatiivisempi tuote-uutuus säätilan mittaukseen.

Tällä hetkellä Karelia-amk:n hankkeissa selvitetään ja tutkitaan malleja, kuinka hackathon-työskentelytapa voitaisiin ottaa yhdeksi toimintatavaksi hanketoiminnalle ja etenkin yritysten ja opiskelijoiden väliselle yhteistyölle. Ensimmäiseen Pajathoniin osallistuneiden ja tapahtumaa rahoittaneiden tahojen kommenteissa toistui selkeä tarve; hackathon on hyvä vaihtoehto perinteiselle työpajatyöskentelylle. Koko maakunnan tasolla toimintatapa on vielä melko tuntematon, joten Pajathon-tapahtuma toimi myös hyvänä näyteikkunana uudenlaiselle kehittämisen mallille.

Lisätietoa

Pajathon-tapahtuman kotisivu. http://pajathon.fi/ (Mm. tapahtuman säännöt, käytössä olevat laitteet ja materiaalit)

Joensuun veturitallien tilakokeilu. http://kokeiletata.karelia.fi/tilakokeilu/

 

Timo Rui, projektipäällikkö, Karelia-ammattikorkeakoulu
Tero Hyttinen, projektiasiantuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu
Riikka Simonen, projektisuunnittelija, Karelia-ammattikorkeakoulu

967 Artikkelin näyttökerrat