Laadukkaasti uuteen vuoteen

Kari Tiainen

Tästä alkaa Vasun neljäs toimintavuosi. Vasu on Karelia-ammatti­korkea­koulun verkkojulkaisu, joka välittää tietoa Karelian asiantuntijuudesta ja osaamisesta sekä monialaisesta opetus-, tutkimus- ja kehittämistyöstä. Tässä numerossa kerromme mm. Karelian laatujärjestelmän auditoinnista sekä ammattikorkeakoulujen kesäopinnoista.

Karelia-ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä auditointiin viime syksynä. Tammikuussa 2018 julkaistun Kansallinen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditointiraportin perusteella Karelian laatujärjestelmä on kansallista huipputasoa.

Karelian laatujärjestelmä on auditoitu kaksi kertaa, vuosina 2011 ja 2017. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on auditoinut kaikkien suomalaisten korkeakoulujen – yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen – laatujärjestelmän samalla tavalla ja samoja kriteereitä käyttäen. Karelia-ammattikorkeakoulu on ainoa maamme korkeakoulu, jonka laatujärjestelmän on arvioitu molemmissa auditoinneissa olevan edistyneellä tasolla, mikä on paras mahdollinen tulos.

Karelia sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 29.1.2018 alkaen. Laatuleima osoittaa, että ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella myös kesällä. Opiskelu kesällä voi nopeuttaa valmistumista ja työelämään siirtymistä. Ammattikorkeakoulujen kesäopintojen suosio on kasvanut sitä mukaa kun opintotarjonta on lisääntynyt.  Viime vuonna ammattikorkeakoulujen yhteisessä Summersemester-kesäopintoportaalissa oli valittavana 440 opintojaksoa, mikä on huikea määrä. Portaali on ollut käytössä keväästä 2016 lähtien, ja Karelia-ammattikorkeakoulu on ollut mukana omalla tarjonnallaan alusta saakka.

Kesäopintoportaalin opintojaksot on toteutettu virtuaalisesti sähköisiä oppimisympäristöjä hyödyntäen. Opiskelijat voivat seurata opetusta joko reaaliaikaisesti tai kuunnella nauhoitettuja luentoja, tehdä oppimistehtäviä ja suorittaa sähköisiä tenttejä ajasta ja paikasta riippumatta. Opintojaksoon voi kuulua myös esim. luettavaa kirjallisuutta, esseiden kirjoittamista, testejä tai verkkokeskusteluja.

Ensi kesän opintotarjonta julkaistaan Summersemester-portaalissa maaliskuun alussa. Kesäopintojen hakuaika on 1.4.-30.4.2018, ja opintoja voi suorittaa pääosin kesä-elokuussa.

Lämmin kiitos kaikille kirjoittajille. Ulkoilkaa ja nauttikaa kevätauringosta!

Kari Tiainen
Vasun päätoimittaja, kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu

Kuva: Felix Meyer. (CC BY-NC-ND 2.0)

 

837 Artikkelin näyttökerrat