Älykkäät asuin- ja liiketilat – Pajathon II

Timo Rui, Tero Hyttinen, Riikka Simonen

Vasussa 4/2017 esiteltiin Joensuussa uudenlainen hackathon-toimintamalli, jossa joukko ihmisiä kokoontui ”Pajathon” nimen alla elokuussa 2017 ennalta määrätyksi ajaksi työstämään ratkaisuja annettuihin haasteisiin. Ensimmäisen Pajathonin hyvien kokemusten innoittamina joukko Karelia-ammattikorkeakoulun hankkeita yhdessä Osuuskunta Sulaton kanssa järjesti toisen Pajathonin 27.-29.10.2017. Tapahtuman teemana oli ”Älykkäät asuin- ja liiketilat”.

Toisen Pajathonin tapahtumat kulkivat samanlaisella kaavalla kuin ensimmäisessä. Pajathon-tapahtuma alkoi perjantaina 25.10. klo 17 ja loppui sunnuntaina 29.10. klo 17.00. Tiimejä tapahtumaan osallistui kaksi. Tilaisuuden alussa Petri Laitinen alusti älykkäistä tilaratkaisuista teemalla ”Rakentamisen digitalisaatio”. Tämän jälkeen tiimeille annettiin viikonloppua koskevat haasteet. Niiden ja tilojen esittelyn jälkeen tiimit hajaantuivat Joensuun uusien veturitallien tiloihin ja aloittivat työnsä.

Kuten ensimmäisessä Pajathonissa, Lumo2-hanke oli koko tapahtuman ajan sparraamassa tiimejä tuoden omat näkökulmansa kehittämistyöhön. Sparraussessioiden tarkoituksena oli auttaa tiimejä kehittämään monipuolisimpia ja innovatiivisempia kokonaisuuksia. Sparraukset huipentuivat sunnuntaina, jolloin hankkeet kiersivät tiimit läpi. Viime hetken sparraukset auttoivat tiimejä viimeistelemään tuotokset ja miettimään loppuesityksiä ja tuotostensa pitchauksia. Kaikki tiimit pääsivät tapahtuman lopuksi esittelemään tuotoksensa yleisölle avoimessa tilaisuudessa.

Kuva: Tero Hyttinen

Ensimmäinen tiimi rakensi viikonlopun aikana ”ModiShop” liiketila- ja liiketoimintakonseptin. Sen idea on mahdollistaa digitaalisten rakenne- ja pintaratkaisuiden myötä nopeita tilamodifiointeja erilaisiin käyttökohteisiin. Lisäksi ”ModiShoppiin” voidaan yhdistää kehittyneitä mittausmenetelmiä, jolloin tila pystyy toimimaan laboratorioympäristönä erilaisille tuote- ja palveluliiketoiminnan kokeiluille.

Toinen tiimi teki ”sMART”-tuoteprototyypin. ”sMART” on erilaisilla sensoreilla ja digiteknologialla varustettu älylaatikko. Ratkaisua voidaan hyödyntää kalliimman luokan kirpputoritavaroiden myynnissä paikoilla, joissa ihmiset muutenkin liikkuvat. Laatikko on varustettu kamerateknologialla, joka pyörivän tuotealustan avulla tekee yksityiskohtaisen 3D-mallinnuksen. Ratkaisu toimittaa tuotteen myyntiin myös digitaaliselle myyntialustalle. Ryhmä toteutti viikonlopun aikana TEHO-työskentelyssä toimivan prototyypin tuotteesta ja työryhmä ohjattiin jatkokehittämään ideaa Draft-rahoitusohjelmaan.

Pajathon III järjestetään helmikuussa 2018. Sen teemana on ”Terveys ja hyvinvointi”. Pajathonin vastuuhankkeena toimii DigiSote-hanke. Pajathon IV tulee puolestaan keväällä 2018 bioenergiateemalla.

Lisätietoa:

Pajathon-tapahtuman kotisivu. http://pajathon.fi/ (Mm. tapahtuman säännöt, käytössä olevat laitteet ja materiaalit)

 

Timo Rui, projektipäällikkö, Karelia-ammattikorkeakoulu
Tero Hyttinen, projektiasiantuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu
Riikka Simonen, projektisuunnittelija, Karelia-ammattikorkeakoulu

1 147 Artikkelin näyttökerrat