Maahanmuuttajat sujuvammin osaksi korkeakouluyhteisöä

Paavo Raappana

Valmentavasta valmiiksi -hanke selkeyttää maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen kansallisia suosituksia. Valtakunnallisen kehitystyön lisäksi hankkeen toimenpiteet edistävät monikulttuurisuutta Karelian korkeakouluyhteisössä. Yhdeksän ammattikorkeakoulun verkoston lisäksi hankkeen toimenpiteisiin osallistuu myös opiskelijakunta POKA.

Karelia-ammattikorkeakoulussa käynnistyi tammikuussa maahanmuuttajille suunnattu korkeakouluopintoihin valmentava koulutus, jonka tarkoituksena on lisätä tietoja, taitoja sekä osaamista korkeakouluopintoja varten. Vuoden alussa alkanut toteutus on toivottavasti jäämässä pysyväksi osaksi ammattikorkeakoulun opetustarjontaa. Koulutuksen kehittämiseksi Karelia on mukana valtakunnallisessa Valmentavasta valmiiksi -hankkeessa yhdessä kahdeksan muun ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen tavoitteita ovat koulutuksen toteutustapojen, sisältöjen, arvioinnin sekä hakuprosessien kansallinen yhtenäistäminen. Lisäksi hankkeessa kehitetään toimintamalleja, jotka edistävät valmentavan koulutuksen opiskelijoiden integraatiota ja osallisuutta muuhun korkeakouluyhteisöön.

Opiskelijakummit oppaana korkeakoulussa

Karelia-ammattikorkeakoulu koordinoi hankkeessa osallisuutta ja integraatiota edistävän toiminnan kehittämistä. Tavoitteena on esimerkiksi selvittää, miten ammattikorkeakouluissa tapahtuvaa tuutorointia voi kehittää vastaamaan paremmin maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tarpeita. Osallisuutta korkeakouluyhteisön jäseniksi edistetään myös paikallisilla kokeiluilla, joiden soveltuvuus laajemmin käytettäviksi toimintamalleiksi arvioidaan hankeen aikana.

Ensimmäinen Kareliassa aloitettu paikallinen toimenpidekokeilu on ollut opiskelijakummien rekrytointi valmentavan koulutuksen opiskelijoiden tueksi. Tutkinto-opiskelijoista valitut kummit ovat tutustuttaneet fyysisiin ja digitaalisiin opiskelu- ja oppimisympäristöihin, auttaneet tehtävissä sekä kannustaneet osallistumaan tilaisuuksiin, joissa on ollut mahdollisuus tapaamiseen ja vuorovaikutukseen muiden opiskelijoiden kanssa. Esimerkiksi opiskelijakunnan järjestämissä kerhoissa käydyt keskustelut ovat helpottaneet valmentavaan koulutukseen osallistuvia oivaltamaan paremmin korkeakouluopiskelun sisältöjä sekä mahdollisuuksia, kun tutkinto-opiskelijat ovat kertoneet opintojensa käytännön sisällöistä, työharjoitteluista sekä valmistumisen jälkeisistä tulevaisuuden työnäkymistä. Opiskelijakummit ovat myös helpottaneet valmentavan koulutuksen käytännön toteutusta ylläpitäen keskustelupalstaa Moodlerooms-oppimisympäristössä. Yksi koulutuksen tavoitteista on kehittää suomen kielen taitoa, joten vapaamuotoisessa viestinvaihdossa kielitaito ja uskallus suomen kirjoittamiseen parantuu kuin itsestään.

Isoja tuloksia pienillä toimenpiteillä

Kummiopiskelijamallissa on paljon yhteistä ammattikorkeakoulussa toteutettavan tuutoroinnin kanssa. Hanketyössä pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan, vaan toimivat mallit saattavat olla käytössä jossain toisessä yhteydessä. Kummiopiskelijamallin ensimmäisissä kokeiluissa tuutorointia on tuunattu Valmentavasta valmiiksi -hankkeen toteutusta tukevilla elementeillä. Ensimmäisen toteutuskerran jälkeen jatkojalostusta tehdään yhdessä kansallisten hankekumppaneiden sekä opiskelijakunta POKAn kanssa. Verkostohankkeen etu on siinä, että muiden organisaatioiden hyvät käytäntöjä voidaan jalkauttaa kokeiltavaksi myös Karelia-ammattikorkeakoulussa.

Kuluvan vuosikymmenen aikana maahanmuuton myötä Suomeen on asettunut tuhansia potentiaalisia korkeakouluopiskelijoita. Osalla on suoritettuja korkeakouluopintoja lähtömaassaan, mutta väylä suomenkielisen tutkinnon opiskelijaksi ei ole esteetön. Valmentavasta valmiiksi -hanke pyrkii selkeyttämään maahanmuuttajan polkua korkeakouluun, lisäämään osallisuutta ja korostamaan kansainvälisen sekä monikulttuurisen korkeakouluyhteisön hyötyjä. Tällä hetkellä maahanmuuttajien integraation edistäminen tapahtuu hankkeen kautta ja monikulttuuristen kohtaamisten järjestäminen tuntuu erityiseltä. Mahdollisimman lyhyen aikavälin tavoitteena kuitenkin on, että muualta Suomeen muuttaneet ovat luonnollinen osa suomalaista korkeakouluyhteisöä.

 

Paavo Raappana, projektisuunnittelija
Valmentavasta valmiiksi –hanke
Karelia-ammattikorkeakoulu

Kuva: J Mark Dodds. (CC BY-NC-ND 4.0)

1 498 Artikkelin näyttökerrat