Karelian Draft-ohjelmasta innostuivat myös Riveria ja Savonia-amk

Kirsi Taskinen

Opiskelijoiden ja henkilökunnan liikeideoita tukeva Draft Program® otetaan käyttöön kevään aikana myös Riveriassa ja Savonia-ammattikorkeakoulussa. Karelia-ammattikorkeakoulussa kehitettyyn Draft-ohjelmaan ovat tähän saakka voineet osallistua Karelian ja Itä-Suomen yliopiston opiskelijat ja henkilökunta tiimeineen. Draft-ohjelma on osoittautunut erinomaiseksi matalan kynnyksen keinoksi kokeilla, testata ja kehittää liikeideoita ketterästi.

– Draftin avulla opiskelijat ovat saaneet paitsi rahallista tukea myös arvokasta osaamispääomaa ideoiden testaukseen ja eteenpäin viemiseen jopa yritystoiminnaksi asti, toteaa Karelia-ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämisjohtaja Anne Ilvonen.

– Näemme tärkeänä sen, että voimme tarjota Draft-ohjelman tukea nyt myös toisen asteen opiskelijoille Riveriassa sekä Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille Pohjois-Savossa. Parhaimmillaan tästä voi syntyä uudenlaisia ideoita ja uutta yritystoimintaa, jossa yhdistyy osaaminen eri koulutusasteilta ja eri aloilta.

Draft-tiimi Miun Sää esitteli liikeideaansa Pohjois-Karjalan Uskalla yrittää -semifinaalissa helmikuussa. Kuva: Mainostoimisto Muviment.

Riverian opiskelijoilla ja henkilökunnalla on mahdollisuus osallistua Joensuussa järjestettävään hakutilaisuuteen joko toukokuussa tai syyskuussa. Hakutilaisuudessa raati valitsee tiimit, jotka saavat Draft-mikrorahoituksen käyttöönsä kahdeksan kuukauden ajaksi.

Savonia-ammattikorkeakoulun mukaantulon myötä hakutilaisuuksia aletaan järjestää myös Kuopiossa. Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen opiskelijat voivat jatkossa osallistua Draft-hakuun Kuopiossa.

Draft-ohjelmasta on hakenut mikrorahoitusta ideoidensa kokeiluun kaikkiaan 515 henkilöä syksystä 2012 alkaen. Ohjelma on suunniteltu opiskelijoille, tutkijoille, opettajille ja professoreille tehtäväksi opiskelun tai työn ohessa. Ohjelmaa rahoittavat tällä hetkellä Karelia-ammattikorkeakoulun lisäksi Itä-Suomen yliopisto, Connax Oy, Pohjois-Karjalan osuuskauppa PKO, Riveria sekä Liikesivistysrahasto.

Seuraava Draft-haku järjestetään toukokuussa, ilmoittautuminen 2.5. mennessä. Lue lisää: http://www.draftprogram.com/fi/

 

Kirsi Taskinen, projektikoordinaattori
Karelia-ammattikorkeakoulu

904 Artikkelin näyttökerrat