Karelia kannustaa yrittäjyyteen

Kari Tiainen

Karelia-ammattikorkeakoulun tavoitteena on kehittyä yrittäjämäiseksi ammattikorkeakouluksi nykyisen strategiakauden aikana.  Yrittäjämäisesti toimivassa ammattikorkeakoulussa luodaan edellytyksiä yrittäjämäiseen asenteeseen. Yrittäjyys nähdääkin Karelia-ammattikorkeakoulussa koko organisaation läpäisevänä periaatteena.

Karelia 2020 -strategiassa on mm. sitouduttu yrittäjyyden systemaattiseen opinnollistamiseen koko organisaation tasolla. Yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintatapaa tuetaan koulutuksen toteutuksen ja TKI-toimintaan kytkeytyvän opetuksen avulla.

Karelia-ammattikorkeakoulussa on panostettu yrittäjyyteen monin eri tavoin, mm. on rekrytoitu yrittäjyyden yliopettaja, on järjestetty koulutusta ja on tuettu sitä hankkeilla. Opiskelijoiden yrittäjyyttä on tuettu käynnistämällä Y-akatemia, yrittäjyyspolkua on kehitetty ja opetussuunnitelmia on muokattu yrittäjyyttä paremmin mahdollistaviksi. Lisäksi on tehty yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ja tuettu yhteisöllisyyden muodostumista.

Opiskelijoiden ja henkilökunnan liikeideoita tukeva Draft Program® otetaan käyttöön tänä keväänä myös Riveriassa ja Savonia-ammattikorkeakoulussa. Karelia-ammattikorkeakoulussa kehitettyyn Draft-ohjelmaan ovat tähän saakka voineet osallistua ainoastaan Karelian ja Itä-Suomen yliopiston opiskelijat ja henkilökunta tiimeineen. Draft-ohjelma on osoittautunut erinomaiseksi matalan kynnyksen keinoksi kokeilla ja kehittää liikeideoita ketterästi.

Draft-ohjelma on ollut varsin suosittu. Syksystä 2012 alkaen 515 henkilöä on hakenut ohjelmasta rahoitusta ideoidensa kokeiluun. Ohjelma on suunniteltu opiskelijoita, tutkijoita, opettajia ja professoreita varten tehtäväksi opiskelun tai työn ohessa. Draft-ohjelmaa rahoittavat Karelia-ammattikorkeakoulun lisäksi Itä-Suomen yliopisto, Connax Oy, Pohjois-Karjalan osuuskauppa PKO, Riveria sekä Liikesivistysrahasto.

NY Start Up -ohjelma täydentää myös Karelian yrittäjyyspolkua. NY Start Up -ohjelma on Nuori Yrittäjyys ry:n koordinoima korkea-asteen opiskelijoille suunnattu ohjelma yrittäjyyden, liiketoiminta- ja innovaatiotaitojen oppimiseen. Siinä luodaan oman idean tai innovaation pohjalta NY-miniyritys, jossa yritysideaa testataan oikeilla asiakkailla. Oman yrityksen kautta tapahtuva oppiminen tarjoaa nuoria motivoivan tavan oppia yrittäjyyttä ja työelämätaitoja. NY Start Up –ohjelmassa on mukana parikymmentä korkeakoulua.

Lämmin kiitos kaikille kirjoittajille! Kesää odotellessa.

Kari Tiainen
Vasun päätoimittaja, kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu

Kuva: Takashi .M. Crocus. (CC BY 2.0)

917 Artikkelin näyttökerrat