Arkisto: Vasu 2/2018

Karelia kannustaa yrittäjyyteen

Kari Tiainen

Karelia-ammattikorkeakoulun tavoitteena on kehittyä yrittäjämäiseksi ammattikorkeakouluksi nykyisen strategiakauden aikana.  Yrittäjämäisesti toimivassa ammattikorkeakoulussa luodaan edellytyksiä yrittäjämäiseen asenteeseen. Yrittäjyys nähdääkin Karelia-ammattikorkeakoulussa koko organisaation läpäisevänä periaatteena.
Karelia 2020 -strategiassa on mm. sitouduttu yrittäjyyden systemaattiseen opinnollistamiseen koko organisaation tasolla. Lue lisää…

Maahanmuuttajia auttava SIMHEapp syntyy yhteistyöllä

Tero Hyttinen & Paavo Raappana

Digitaalinen palvelu, joka helpottaa maahanmuuttajien osaamisen tunnistamista sekä korkeakoulupoluille ohjaamista syntyy kolmen ammattikorkeakoulun yhteistyönä. SIMHEapp -hanke vahvistaa Karelian yhteistyöverkostoja sekä monipuolistaa Karelian osaamista maahanmuuttajatyön alueella.
Taskuun mahtuva opas korkeakoulupolulle
Karelia-ammattikorkeakoulu on toteuttanut ja koordinoinut kuluvan vuoden alusta alkaen valtakunnallista SIMHEapp-hanketta. Lue lisää…

360-kuvauksia Kolilla

Timo Rui & Pilvi Dufva

Vasussa 5/2017 Hannele Laine esitteli Virtuaaliluonto-hankkeen 360-kuvauksia viime lokakuussa Ruunaan koskilla. Tuon kuvaussession tavoitteena oli tutustuttaa 3. vuosikurssin media-alan opiskelijat 360-kuvaukseen ja harjoitella GoPro Omni-kameran käyttöä eri tilanteissa. Lue lisää…

Karelian väki kulttuurikävelyllä kirkoissa

Kari Tiainen

Laskiaistiistaina vietettiin Karelia-ammattikorkeakoulun henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteistä liikuntailtapäivää. Liikuntailtapäivän ohjelmassa oli toisen kerran myös kulttuurikävely. Tällä kertaa kohteina olivat Joensuun evankelis-luterialisen seurakunnan pääkirkko, Joensuun ortodoksisen seurakunnan pääkirkko, Pyhän Nikolaoksen kirkko sekä Ortodoksinen kulttuurikeskus. Lue lisää…

”Terveys ja hyvinvointi” – Pajathon III

Timo Rui, Päivi Sihvo, Vesa Huttunen, Tero Hyttinen, Riikka Simonen

Aikaisemmissa Vasuissa on esitelty Joensuussa uudenlainen hackathon–tyyppinen toimintamalli, jossa joukko ihmisiä kokoontui ”Pajathon” nimen alla elokuussa ja lokakuussa 2017 ennalta määrätyksi ajaksi työstämään ratkaisuja annettuihin haasteisiin. Lue lisää…

Karelian kirjasto palvelee kokoelmillaan

Kari Tiainen

Karelia-ammattikorkeakoulun kirjaston palveluja voi käyttää kuka tahansa. Karelian kirjasto palvelee opiskelijoita ja henkilökuntaa, mutta myös muita asiakkaita. Kirjasto sijaitsee Karelia-ammattikorkeakoulun Tikkarinteen kampuksella, Tikkarinne 9:ssä. Karelian kirjaston painetut kokoelmat ja verkkoaineistot löytyvät Karelia-Finnasta. Lue lisää…