Maahanmuuttajia auttava SIMHEapp syntyy yhteistyöllä

Tero Hyttinen & Paavo Raappana

Digitaalinen palvelu, joka helpottaa maahanmuuttajien osaamisen tunnistamista sekä korkeakoulupoluille ohjaamista syntyy kolmen ammattikorkeakoulun yhteistyönä. SIMHEapp -hanke vahvistaa Karelian yhteistyöverkostoja sekä monipuolistaa Karelian osaamista maahanmuuttajatyön alueella.

Taskuun mahtuva opas korkeakoulupolulle

SIMHEapp hankkeessa syntyy taskuun mahtuva palvelu, joka ohjaa ja opastaa maahanmuuttajaa korkekaoulupolulle hyödyntäen käyttäen aiempaa osaamista.

Karelia-ammattikorkeakoulu on toteuttanut ja koordinoinut kuluvan vuoden alusta alkaen valtakunnallista SIMHEapp-hanketta. Hankkeessa on tavoitteena kehittää digitaalinen palvelu helpottamaan maahanmuuttajan hakeutumista korkeakouluopintoihin. Palvelun tavoitteena on tarjota väyliä korkeakouluopintoihin maahanmuuttajan ilmoittaman aiemman osaamisen, koulutuksen, ammatin ja kiinnostuksen perusteella.

Korkeakoulupoluille ohjaamisessa palvelu hyödyntää kansallisen Opintopolku.fi -portaalin tietoja ja mahdollisuuksien mukaan rajapintoja luodaan myös muihin opiskeluun, työllistymiseen ja kotoutumiseen liittyviin järjestelmiin. Tämä toimintamalli parantaa palvelun ohjauksen ajanmukaisuutta ja pitkäikäisyyttä, kun tiedot päivittyvät automaattisesti käyttäjien tueksi myös kaksivuotisen hankkeen päättymisen jälkeen.

Korkeakoulujen maahanmuuttajille suunnatussa SIMHE-ohjaustyössä on havaittu, että yleisin maahanmuuttajilta löytyvä päätelaite on älypuhelin. Tästä johtuen se tieto, mitä valtakunnallinen Opintopolku.fi -portaali tällä hetkellä tarjoaa, on tärkeää tuoda myös helposti älypuhelimella käytettäväksi. Sovelluksen kieliversiot tulevat olemaan selkosuomi ja -englanti, joten taskuun mahtuvan mobiilisovelluksen kehitystyö palvelee maahanmuuttajien myös suomea äidinkielenään puhuvia käyttäjiä.

Maantieteellisesti leveä tuotantoryhmä

Kolmen ammattikorkeakoulun verkostossa vastuuta on jaettu kunkin organisaation osaamisvahvuudet huomioiden. Metropolia Ammattikorkeakoulun ohjelmistotekniikan opiskelijat huolehtivat sovelluksen teknisestä toteutuksesta ja Karelia-ammattikorkeakoulun median koulutuksen opiskelijat vastaavat käyttöliittymästä sekä graafisesta ilmeestä. Oulun ammattikorkeakoulu puolestaan organisoi sovelluksen toimivuutta varmentavan käyttäjätestauksen. Monikulttuurisen näkökulman suunnittelutyön tueksi antavat opiskelijat maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavista koulutuksista, joita järjestetään kaikissa hanketta toteuttavassa korkeakoulussa. Korkeakoulupolulle hakevien maahanmuuttajien lisäksi palvelun tarkoitus on helpottaa myös maahanmuuttajien koulutus- ja uraohjausta tekeviä työntekijöiltä, joten palautetta on kerätty myös ammattikorkeakoulujen SIMHE-ohjaajilta.

Karelia-ammattikorkeakoulun median koulutuksen opiskelijat ovat luoneet mobiilisovellukselle visuaalisen ulkoasun.

Hankkeen henkilöstö on ensimmäisten toimintakuukausien aikana sukkuloinut ympäri Suomea ohjaten opiskelijatuotantoryhmiä palvelun toteutuksessa. Muutamassa kuukaudessa palvelusta on luotu toimiva demo, joka hyödyntää reaaliajassa Opintopolku.fi -portaalin tuottamaa tietoa koko Suomen korkeakoulutuksesta. Testikäyttäjät ovat myös pystyneet taltioimaan palveluun omia osaamistietoja sekä työ- ja koulutushistoriaansa, joiden perusteella palvelu voi tarjota väyliä korkeakoulupolulla etenemiseen.

Helppoa käytettävyyttä ja oppia kokeneemmilta

Seuraavia askeleita hankkeen toteutuksessa on siirtää palvelu Karelian median koulutuksen opiskelijoiden luomaan visuaalisesti houkuttelevaan ympäristöön ja aloittaa testaus Oulun ammattikorkeakoulun koordinoimana. Graafisessa tuotannossa keskitytään infografiikkaan, joka voi kertoa hankalasti selitettäviä asioita sanojen sijaan helposti ymmärrettävinä kuvina. Suunnitteluprosessin tueksi on haettu tekijää opinnäytetyölle, joka käsittelisi kulttuurillisia eroja mobiilisovellusten ulkoasussa ja käyttöliittymissä. Syksyllä on edessä tutustumismatka Saksaan, jossa maahanmuuttajien korkean määrän takia myös kotoutumista edistävien digitaalisten palveluiden suunnittelu on Suomea edellä.

Vielä tällä hetkellä palvelun työnimi on hanketta mukaillen SIMHEapp, mutta tavoitteena on nimetä lopullinen tuote helposti ulkomaalaiseen suuhun istuvaksi suomenkieliseksi sanaksi. Valmista palvelua on tarkoitus päästä käyttämään viimeistään syksyllä 2019, mutta erilaisia testiversioita tarjotaan koekäyttöön jo aikaisemmin.

Tero Hyttinen, projektipäällikkö
Paavo Raappana, projektisuunnittelija
SIMHEapp-hanke
Karelia-ammattikorkeakoulu

825 Artikkelin näyttökerrat