”Terveys ja hyvinvointi” – Pajathon III

Timo Rui, Päivi Sihvo, Vesa Huttunen, Tero Hyttinen, Riikka Simonen

Aikaisemmissa Vasuissa on esitelty Joensuussa uudenlainen hackathon–tyyppinen toimintamalli, jossa joukko ihmisiä kokoontui ”Pajathon” nimen alla elokuussa ja lokakuussa 2017 ennalta määrätyksi ajaksi työstämään ratkaisuja annettuihin haasteisiin. Ensimmäisten Pajathonien hyvien kokemusten innoittamina Karelia-ammattikorkeakoulun DigiSote-hanke apunaan LUMO2-hanke yhdessä Osuuskunta Sulaton kanssa järjestivät kolmannen Pajathonin 23.-25. helmikuuta 2018. Tapahtuman teemana oli ”Terveys ja hyvinvointi”.

Kolmannen Pajathonin tapahtumat kulkivat samanlaisella kaavalla kuin aikaisempienkin. Pajathon-tapahtuma alkoi perjantaina 23.2. klo 17 ja loppui sunnuntaina 25.2. klo 17.00. Tiimejä tapahtumaan osallistui neljä, osallistujia oli 13. Ensimmäiseksi osallistujille annettiin viikonloppua koskevat haasteet. Niiden ja tilojen esittelyn jälkeen tiimit hajaantuivat Joensuun uusien veturitallien tiloihin ja aloittivat työnsä.

Kuten muissakin Pajathonissa, LUMO2-hanke oli koko tapahtuman ajan sparraamassa osallistujia tuoden omat näkökulmansa kehittämistyöhön. Sparraussessioiden tarkoituksena oli auttaa tiimejä kehittämään monipuolisimpia ja innovatiivisempia kokonaisuuksia. Sparraukset huipentuivat sunnuntaina, jolloin hankkeet kiersivät kaikki toimijat läpi. Viime hetken sparraukset auttoivat tiimejä viimeistelemään tuotokset ja miettimään loppuesityksiä ja tuotostensa pitchauksia. Kaikki ryhmät pääsivät tapahtuman lopuksi esittelemään tuotoksensa yleisölle avoimessa tilaisuudessa.

Ensimmäinen tiimi kehitti Memento-mobiilisovelluksen, joka toimii henkilökohtaisena avustajana muistisairaille. Ryhmää sparrattiin viikonlopun aikana eri näkökulmista, minkä myötä syntyi toimiva prototyyppi. Mobiilisovellus muistuttaa muistisairaudesta kärsivää asiakasta tekemään eri asioita (mm. ottamaan lääkkeitä, syömään monipuolisesti, jne.), jonka jälkeen asiakas kuittaa tekemänsä asiat.

Toinen tiimi rakensi Nominal – palvelun, eli konenäköä hyödyntävän ruoka-annoksen ainesosamittaajan. Nominal-palvelu toimii teknologiaratkaisuna mm. erilaisista ruoka-aine allergioista kärsiville. Palvelu mittaa ja tunnistaa lautaselle asetetun annoksen koostumuksen konenäköä ja neuroverkkoa hyödyntäen. Ratkaisu on toteutettu hyvin edullisia sensori- ja muita teknologiaratkaisuja käyttäen, joten se on hinnaltaan edullinen. Markkinoilta ei löydy tällä hetkellä vastaavaa toteutusta, osittain juuri konenäköteknologian kalleudesta johtuen.

Kolmannen tiimin aiheena oli Univahti – jälkiasenteinen nukkumisen seurantajärjestelmä. Univahti-palvelu on sensoriteknologiaan pohjautuva mittauslaitekokonaisuus, joka seuraa henkilön käyttäytymistä sängyssä. Palvelu toimittaa reaaliaikaista visuaalisesti havainnollistettua seurantatietoa sängyssä olevasta ihmisestä. Ratkaisu on merkittävästi edullisempi kuin suurin osa tällä hetkellä markkinoilla olevista ratkaisuista.

Neljäs tiimi kehitti TAKY-palvelukonseptin nuorten syrjäytymisen ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn. Palvelukonsepti ehdittiin sparraamaan vasta todellakin konseptin asteelle.

Pajathon IV järjestetään toukukuussa 2018. Sen teemana on ”Humanitarian Solutions”.

Lisätietoa:

Pajathon-tapahtuman kotisivu. http://pajathon.fi/ (Mm. tapahtuman säännöt, käytössä olevat laitteet ja materiaalit)

 

Timo Rui, projektipäällikkö, Karelia-ammattikorkeakoulu
Päivi Sihvo, projektipäällikkö, Karelia-ammattikorkeakoulu
Vesa Huttunen, projektiasiantuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu
Tero Hyttinen, projektiasiantuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu
Riikka Simonen, projektisuunnittelija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kuva: Riikka Simonen

988 Artikkelin näyttökerrat