Improve-hankkeessa edistettiin julkisen sektorin digitalisaatiota – katso video!

Timo Rui & Riikka Simonen

Pohjoisen Periferian Improve-hanke (Involving the coMmunity to co-PROduce public serVicEs) päättyi huhtikuussa 2018. Hankkeessa oli partnereita kuudesta maasta, Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Pohjois-Irlannista, Irlannista ja Islannista. Pohjois-Karjalasta partnereina toimivat Karelia-amk ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.

Improve-hankkeen kotisivu: http://improve.interreg-npa.eu/

Hankkeen kantavana ideana oli löytää erilaisia asiakaslähtöisiä ratkaisuja alueellisesti tunnistettuihin haasteisiin. Pohjois-Karjalan panos oli eCareCommunication –palvelu. Se on palvelukori, josta kukin julkisen sektorin toimija pystyy valitsemaan omiin ajankohtaisiin tarpeisiinsa sopivan kommunikointitavan. Palvelu sisältää paitsi testatun, teknisesti edistyneen ja samalla helppokäyttöisen teknisen toteutuksen, myös yksityiskohtaisen opastuksen ja useassa tapauksessa käyttäjille räätälöiden opetussession palvelun käytöstä.  Tällä hetkellä palvelusta löytyy mm. erilaisia Skypen, FaceTimen ja AC:n käyttösovelluksia. MeVo-kamera ja Facebook Live kuuluvat myös palvelukoriin, kuten Vaarakirjastoille käyttöön otetut Hubletit. Karelia-amk:n osalta tällaisen palvelukorin, joka ei jatkuvasti uusiutuvien sovellusten ja palveluiden myötä tule koskaan valmiiksi, tuottaminen ja ylläpito on ollut hyvin motivoivia, onhan sen kehittäminen tuonut jatkuvasti uutta osaamista opetukseen.

Loppuraportin lisäksi hankkeesta tuotettiin hankevideo. Videossa tuodaan esiin yhteiset kumppanit, Pohjois-Karjalan Martat, Vaara kirjastot, Siun sote sekä Joen Severi. Tavoitteena oli luoda video, joka kuvastaisi palveluprosessia ja tehtyä työtä hankkeen kolmen vuoden aikana. Video julkaistiin viimeisessä partnerikokouksessa Norjassa huhtikuussa 2018 ja se sai positiivista palautetta muilta partnereilta. Video sai myös erittäin hyvän vastaanoton Pohjoisen Periferian hankkeiden kansallisessa verkostotapaamisessa elokuun lopulla Iisalmessa.

Timo Rui, projektipäällikkö
Riikka Simonen, projektisuunnittelija
Karelia-ammattikorkeakoulu

1 023 Artikkelin näyttökerrat