Ei pelkkää piirakkaa – Kalitka-hankkeessa maistuu karjalainen ruoka

Paavo Raappana

Kalitka-hankkeessa kehitetään karjalaiseen ruokaperinteeseen pohjautuvaa ruokamatkailua Pohjois-Karjalan sekä Karjalan tasavallan alueilla. Toimenpiteet kohdistuvat erityisesti Joensuun ja Petroskoin väliselle reitille, jossa karjalaisen ruoan saatavuuden lisäksi voidaan parantaa myös ruokapaikkojen kokonaisvaltaista löydettävyyttä.

Enemmän vaihtoehtoja

Etäisyys Joensuun ja Petroskoin välillä on noin 350 kilometriä. Ajassa tämä tarkoittaa rajanylityksineen useita tunteja. Nälkä voi yllättää matkailijan, joka ei tiedä, mistä, milloin ja mitä ruokaa on saatavilla. Karelia-ammattikorkeakoulu on mukana marraskuun alussa alkaneessa Kalitka-hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää Pohjois-Karjalassa sekä Karjalan tasavallassa matkailijoille ruokaa tarjoavien yritysten toimintaa erityisesti karjalaisen ruokaperinteen näkökulmasta. Ruokapaikat ovat paremmin löydettävissä, matkailijamäärät kasvavat ja matkailutulo paranee. Hankkeesta hyötyy myös karjalainen ruokakulttuuri, joka ei ole pelkkää piirakkaa. Moninaisten ruokien lisäksi karjalaisuus voi olla alueelle tyypillisiä raaka-aineita, valmistustapoja tai vieraanvaraisuutta. Kalitka tekee tunnetuksi kaikkea tätä.

Ruoka on syy matkustaa

Paikallinen ruoka kiinnostaa matkailijoita. Makuelämysten lisäksi myös ruokaan liittyvät tarinat ja perinteet ovat matkailijoille tärkeitä. Matkailusivusto Booking.com on uutisoinut tänä vuonna, että kuudelle matkailijalle kymmenestä paikallinen ruokakulttuuri vaikuttaa matkakohteen valintaan (Booking.com 2018). Suomalaisen ruokamatkailun kehittämiseen keskittyneessä Hungry for Finland -projektissa arvioitiin ruokamatkailun kansainvälisiksi vetovoimatekijöiksi ruoan aitouteen, puhtauteen ja paikallisuuteen liittyviä elementtejä (Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu 2015). Läheisiltä pelloilta, metsistä ja järvistä ruokien raaka-aineensa saavalla karjalaisella ravintolayrittäjällä on kaikki mahdollisuudet näkyvyyteen globaaleilla ruokamatkailumarkkinoilla. Todennäköisesti hanke ei synnytä karjalaisesta ruoasta kansainvälistä trendiä, mutta realistinen tavoite on lisätä ruokakulttuuriin kohdistuvaa alueellista pöhinää.

Kalitka-hankkeen toimenpiteet kohdistuvat yrityksiin, mutta karjalanpataa tai –piirakkaa ei väkisin ruokalistoille nosteta. Kehittämistyön lähtökohtana on kannustaa yrityksiä pohtimaan omaa karjalaisuuteen perustuvaa vahvuuttaan, joka voi olla mikä tahansa yrityksen palvelukonseptiin kuuluva asia. Yrityksellä on oltava tahto oman toimintansa kehittämiseen, johon tukea voi saada asiantuntijoilta sekä toisilta hankkeeseen osallistuvilta yrityksiltä rajan molemmin puolin.

Kuva: Oliver Hallmann.Creative Commons CC-BY.

Rajanylittävää yhteistyötä

Venäjänkielinen sana kalitka tarkoittaa suomeksi karjalanpiirakkaa. Molemmista maissa tunnettu kansallinen herkku käy esimerkkinä siitä, että Suomen ja Venäjän välisistä eroista huolimatta, löytyy rajan molemmin puolin paljon yhteistä. Kalitka-hankkeessa karjalaisen ruokaperinteen huomioiville ravintola-alan yrityksille luodaan yhteinen tunnus, joka helpottaa paikkojen löydettävyyttä Suomessa ja Venäjällä.

Kalitka-hanke rahoitetaan Karelia CBC -ohjelman kautta, jonka tavoitteena on edistää rajanylittävää yhteistyötä sekä lisätä alueen vetovoimaisuutta. Yhteistyöhankkeet olivat keskeytettyinä muutaman vuoden ajan Euroopan Unionin ja Venäjän välisten näkemyserojen takia, mutta kesäkuukausina tehtyjen päätösten myötä hankkeet ovat voineet käynnistyä. Yritysten liiketoimintaedellytysten lisäksi Karelia CBC -ohjelmasta voidaan rahoittaa esimerkiksi kulttuuri- ja ympäristöalan hankkeita. Karelia-ammattikorkeakoululle Kalitka on mahdollisuus piristää yhteistyötä rajanaapurin kanssa sekä oppia uutta matkailuosaamista, joka hyödyttää palveltaessa Itä-Suomen tärkeintä kansainvälistä asiakasryhmää.

 

Paavo Raappana
Kalitka-hankkeen projektipäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu

Artikkelin kansikuva: Northsky71. (CC BY-SA 2.0)

1 302 Artikkelin näyttökerrat