Omatoiminen kirjaston asiakas hyötyy kattavasta aineiston luetteloinnista

Ari Koskela

Kirjastoalan moniin ”näkymättömiin”, asiakaspalvelun ulkopuolisiin töihin kuuluu hankittujen teosten luettelointi tietueiksi kokoelmatietokantaan. Kirjastoaineistojen kattavan ja laadukkaan luetteloinnin tarkoitus on mahdollistaa asiakkaan omatoiminen asiointi kirjastossa. Laadukas luettelointi auttaa asiakasta tiedonhankinnassa ja teosten paikallistamisessa. Kirjastossa ennen digiaikaa asioinut saattaa muistaa salien suuret vetolaatikostot täynnä pahvilappuja, joissa mainittiin kirjojen nimiä ja tekijöitä, joskus myös suppeasti kirjan käsittelemät aiheet. Nykyisillä hakuohjelmilla teoksista voidaan antaa enemmän (haku)tietoa etsijälle, ja salien keskeinen tila on monipuolisemmassa käytössä.

Luettelointi auttaa asiakasta löytämään aineiston

Luetteloinnissa kaikki kirjaston aineisto, painettu ja elektroninen, kuvaillaan löydettävyyden takaamiseksi. Kuvailtaessa teoksesta tallennetaan tietokantaan tärkeimmät hakutermit: teoksen nimi eli päänimeke ja mahdolliset alanimekkeet, tekijä(t) tai toimittaja(t), käsitellyt aiheet joko aihe- tai asiasanoina, kustantaja, julkaisuvuosi, sarja, ISBN- ja ISSN-tunnus, ja nykyään usein sisällysluettelokin. Itse asiassa lähes kaikki, mitä teoksesta luettelointitietueeseen merkitään, käy hakuterminä. Luetteloidessa aineisto myös luokitetaan numerosarjalla pääasialliseen aihepiiriin, näin samaan aihepiiriin kuuluvat painetut teokset löytyvät kirjastosta samasta hyllystä. Karelia-ammattikorkeakoulun kirjastossa teos saa yleisen kirjallisuusluokituksen mukaisen hyllyluokituksen, jota muun muassa myös Vaarakirjastot käyttää. Hyllyluokitus kulkee kirjaston tilassa numerojärjestyksessä, ja asiakkaan on helppo löytää oikea hylly.

Luettelointi on kirjastojen yhteistyötä

Koska Karelian kirjasto hankkii vuosittain yli tuhat uutta painettua tai elektronista teosta, kaiken luettelointi alusta loppuun olisi mittava urakka. Helpotusta työhön on vuodesta 2014 alkaen tuonut kaikkien ammattikorkeakoulukirjastojen, yliopistokirjastojen ja muutamien maakuntakirjastojen yhteisluettelointi Aleph-tietokantaan. Siinä jokaisen kirjaston luettelointitietueeseen tekemät lisäykset ja korjaukset koituvat kaikkien teoksen hankkineiden hyödynnettäviksi. Vaikka kaikki kirjastot käyttävät periaatteessa samoja luettelointi- ja kuvailukäytänteitä, tosiasiassa vain parhaassa tapauksessa ensimmäisen kirjaston tekemä kuvailu käy sellaisenaan muillekin, usein tarvitsee tehdä muutamia lisäyksiä omaa kirjastoa varten.

Aleph-tietokantaan tallennetut tietueet näkyvät ”suoraan” Melinda-tietokannassa ja ”replikoituvat” myös Karelian kirjaston omaan Karelia-Finna -tietokantaan. Melinda-tietokannasta voi tarkastaa teoksen saatavuuden Aleph-tietokantaan luetteloivissa kirjastoissa sekä Kuopiossa sijaitsevassa Varastokirjastossa. Kaukolainoina näitä teoksia voi tilata Karelian kirjastoonkin.

Luettelointi ja haku Karelia-Finnasta

Karelia-Finna -käyttöliittymän avulla voi nähdä, mitä kirjoja kirjastosta löytyy, mihin kokoelmaan ne on sijoitettu (aiheenmukainen hyllyluokka, kurssikirjat, käsikirjasto tai henkilökuntakappale), montako kappaletta teosta on hankittu, sekä senhetkisen saatavuuden. Karelia-Finnassa laadukkaalla luetteloinnilla pyritään helpottamaan kirjastoaineiston löydettävyyttä. Kun asiakas syöttää hakukoneeseen hakuterminsä tulostuu hakutuloksiksi viitteitä, jotka ovat ”parhausjärjestyksessä” (relevanssi, osuvimmat hakutulokset) syötetyn hakutermin suhteen. Viitesivulla asiakkaan hakutermi näkyy vahvennettuna osuen, kerran tai useammin, esimerkiksi joko teoksen nimeen, asiasanaan tai vaikkapa otsikkoon sisällysluettelossa. Tekijän nimellä haettaessa viitteiksi ilmaantuvat kaikki valikoimassa olevat kyseisen kirjoittajan kirjat. Asiakas voi avata viitelistasta tietueeseen ohjaavia linkkejä katsoakseen tarkemmin kirjan sisältöä ja seuloa hänelle sopivimmat teokset.

Karelia-Finnassa on hyvät aineistonhakumahdollisuudet.

Sama nimeke, useita tietueita

Muutamat nimekkeet antavat Karelia-Finnassa kaksi hakutulosta, jotkut useampiakin. Jos teoksesta on ilmestynyt uudistettu painos, sille tehdään oma luettelointitietueensa. Samoin sähköisessä muodossa olevalle kirjalle tehdään oma luettelointitietue. Kirjan tietty painos, laitos tai manifestaatio voidaan identifioida yksiselitteisesti kansainvälisellä ISBN-tunnuksella. Standardin mukaisessa ISBN-tunnuksessa on joko 13 tai 10 numeroa, ja se löytyy pääsääntöisesti kirjan nimiösivulta ja takakannesta. Jos Karelia-Finnasta löytyvään sähköiseen kirjaan on hankittu käyttölisenssi, tai kirja on avoimesti verkosta saatavana, luettelointitietue sisältää linkin sähköiseen kirjaan aineistoon pääsyn helpottamiseksi  – tai joissain tapauksissa kaksi, jos täytyy olla oma linkki etäkäyttöä varten.

Ari Koskela
tietopalvelusihteeri
Karelia ammattikorkeakoulu

Artikkelin kansikuva: Markkinointitoimisto Tovari.

1 455 Artikkelin näyttökerrat