Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams – kansainvälisessä ECMT+ -hankkeessa opittua ja koettua!

Kaija Sankila

Kolmivuotisessa ECMT+ hankkeessa on kehitetty yrittäjyyskoulutuksen käytänteitä ja työkaluja kansainvälisessä seitsemän maan ja korkeakoulukumppanin yhteisessä verkostossa. Mukana on kumppaneita Suomen lisäksi Belgiasta, Ranskasta, Saksasta, Iso-Britanniasta, Puolasta ja Tsekistä. Karelia on toiminut tämän kolmivuotisen hankkeen pääkoordinaattorina. Rahoitus on tullut Erasmus+ Strategiset verkostot ohjelmasta.

Hankkeessa on järjestetty kolme Teacher Training- työpajaa opettajille ja kolme 10-päivän pituista intensiivikurssia opiskelijoille. Kuhunkin intensiivikurssiin on valittu kuusi opiskelijaa kustakin kumppanikorkeakoulusta ja järjestävästä korkeakoulusta 12 opiskelijaa eli kolmen vuoden aikana intensiivikurssille on osallistunut n. 150 opiskelijaa. Ensimmäinen intensiivikurssi järjestettiin Joensuussa maaliskuussa 2017, toinen Wildaussa, Saksassa maaliskuussa 2018 ja kolmas ja viimeinen Roannessa, Ranskassa maaliskuussa 2019.

Kansallisten tiimien opiskelijat valmistautuivat intensiivikurssille Pre IP-valmennuksessa kotikorkeakoulussaan. Valmennus toteutui verkko- ja pienryhmätyöskentelynä. Valmennuksen aikana opiskelijat ideoivat kolme liikeideaa esitettäväksi intensiivikurssin alussa, tutustuivat tiimityöskentelyyn ja tekivät Belbinin tiimiroolitestin. Kukin tiimi myös teki videon, jossa tiimi esitteli itsensä ja Belbin-roolinsa, oman korkeakoulunsa ja maansa.

Kareliasta mukana ovat olleet yrittäjyyden yliopettaja Heikki Immonen, kielten ja viestinnän lehtori Kaija Sankila, hankkeen koordinaattori kansainvälisten asioiden päällikkö Liisa Timonen sekä hankesuunnittelija Sini-Tuuli Saaristo. Karelian tiimi oli vetovastuussa mm. yrittäjyyden verkkomateriaalien tuottamisessa, julkaisun koordinoinnissa ja digitaalisen osaamismerkin toteuttamisessa sekä vastasi koko hankkeen koordinoinnista.

Karelian opiskelijat kokivat intensiivikursseille osallistuminen erittäin motivoivana ja opettavaisena. Suurin osa opiskelijoista tuli International Business-koulutuksesta, mutta mukana oli myös liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä median opiskelijoita. Parhaat kokemukset muodostuivat todella tiiviistä ja sitoutuneesta tiimityöskentelystä. Opiskelijoiden mukaan normaaliopiskelussa harvoin on niin saman henkistä ja innostunutta porukkaa, mikä inspiroi ja kannustaa ylittämään itsensä. Opiskelijat kokivat myös saaneensa paljon itseluottamusta ja rohkaisua omien ajatustensa esiintuomiseen. Intensiivijaksojen aikana tutustuttiin niin opettajiin kuin toisiin opiskelijoihinkin ja luotiin jopa ystävyyssuhteita. Monelle osallistuminen intensiivikurssille oli hyvin mullistava kokemus, joka rohkaisi monia hakeutumaan ulkomaan vaihtoon tai harjoitteluun tai sitten jatkamaan yrittäjyysopintoja omassa oppilaitoksessa.

Opiskelijat kokivat kasvaneensa ja kehittyneensä sekä henkilöllisellä että ammatillisella tasolla työskennellessään eri maista ja kulttuureista olevien ihmisten kanssa.

Kehittyminen vaati kuitenkin tietoista työskentelyä ja reflektiota, itsensä tuntemista ja omien toimintatapojen tunnistamista sekä halua ymmärtää ja samaistua toisiin ihmisiin. Se oivallus, että ihmisinä olemme kuitenkin melko samanlaisia, vaikka erilaiset taustat ja kulttuurit tuovatkin oman lisämausteensa kunkin persoonallisuuteen. Tuloksekas tiimityöskentely vaatii luottamuksellista ilmapiiriä ja onnistunutta viestintää ja näiden asioiden merkitys on kirkastunut monelle opiskelijalle tiiviin intensiivijakson aikana. Karelian tiimit olivat monikulttuurisia jo lähtökohtaisesti, kun taas useimpien muiden partnereiden tiimit olivat hyvinkin homogeenisia kansallisia tiimejä.

Kuva: Kaija Sankila.

Karelian opiskelijat olivat rohkeita, aloitekykyisiä, kielitaitoisia ja yhteistyökykyisiä. Haasteitakin tietysti 50 opiskelijan ja 20 opettajan intensiivikursseilla kohdattiin mutta niistä selvittiin keskustelemalla ja yhteistyöllä. Välillä niin opettajien kuin opiskelijoidenkin kärsivällisyys oli koetuksella, mutta sekin kuuluu monikulttuurisen tiimityön kasvukipuihin. Jokaisen intensiivikurssin jälkeen oli lähdön ja eron haikeutta havaittavissa. Samanlaisia tuntemuksia on havaittavissa tämän kolmivuotisen hankkeen päättyessä, mutta elämä jatkuu niin monia ystäviä ja kokemuksia rikkaampana.

Opiskelijoiden sanomaa:

” I really enjoyed the lectures given and that we students had the chance to be flexible and develop the idea ourselves, but at the same time received guidance and support whenever needed.” (Trang Van Nguyen, Karelia)

“ My team was simply amazing. I really enjoyed working with all of them, and we really made a good progress during the IP and we gained both personal and team growth.” (Miili, Karelia)

“I think that understanding people and their needs in entrepreneurial scene is one of the biggest lessons during ECMT+ program.”
(Väinö, Karelia)

“ EMCT+ helps every student find their inner competence, instil confidence, create opportunity to go further in our career and build the concrete business knowledge for us.” (Phuong Nguyen, Karelia)

 

Kaija Sankila
lehtori
Karelia-ammattikorkeakoulu

1 247 Artikkelin näyttökerrat