Sattuma vei Mervi Hinkkasen opiskelijajärjestötoiminnan töihin yli 30 vuodeksi

Kaisa Varis

Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKAn koordinaattori Mervi Hinkkanen on jäämässä eläkkeelle tulevan kesän jälkeen. Opiskelijajärjestötoiminnan töissä on kulunut Mervin työurasta yli 30 vuotta, ja hän on tullut tutuksi monelle ammattikorkeakoulun opiskelijalle ja henkilökunnan jäsenelle. Millaisia muistoja Merville on jäänyt ammattikorkeakoulusta ja millä mielin hän suuntaa eläkepäivien viettoon?

Lehti-ilmoituksesta se lähti

Mervi Hinkkanen päätyi töihin opiskelijayhdistykseen sattuman kautta. Vuonna 1987 hän huomasi lehti-ilmoituksen kiinnostavasta työpaikasta Joensuussa silloisen Kauppaoppilaitoksen, nykyisen Tradenomiopiskelijoiden Kilta ry:n toiminnanjohtajana. Mervi lähetti hakemuksen ja sai paikan. Siitä alkoi monipuolinen ja vaativa tehtävä  Kilta ry:n peräsimessä. Yhdistyksen toiminta oli tuohon aikaan laajaa: yhdistys ylläpiti v. 1956 aloitettua  opiskelija-ja henkilöstöravintolaa sekä vuonna  1913 perustettua kirjakauppaa.  Vapaa-ajan toiminta oli vilkasta, Kilta järjesti mm. urheilutapahtumia ja iltamia.

– Palkattua henkilökuntaa Kilta ry:llä oli enimmillään kymmenkunta ja vuosittainen liikevaihto oli mittavaa. Työssäni oli iso taloudellinen ja hallinnollinen vastuu, mutta työyhteisö oli mukava ja yhteishenki varsinkin opiskelijatoimijoiden kesken oli loistava, Mervi muistelee.

Kilta ry:n toiminta alkoi supistua vuoden 2005 jälkeen kun opiskelijaravintolapalvelut kilpailutettiin ja ne siirtyivät toiselle toimijalle. Mervi Hinkkanen toimi Kilta ry:n palveluksessa vuoteen 2014 saakka, josta viimeiset pari vuotta osittain asiantuntijatehtävissä POKAssa. POKAn kokoaikaiseksi koordinaattoriksi Mervi siirtyi keväällä 2014. POKAssa Mervin alkoi työskennellä kansainvälisten opiskelijoiden tuutoroinnin sekä opiskelijoiden liikuntapalvelujen parissa.

– Opiskelijakuntaan siirryin töihin mielelläni, sillä pääsin kehittämään opiskelijoille tärkeitä palveluita. Esimiestehtävän jälkeen hyppäys asiantuntijan rooliin oli tervetullutta vaihtelua, kertoo Mervi.

Opiskelijatoimintaa ennen ja nyt

Kilta ry perustettiin 110 vuotta sitten ylläpitämään ja edistämään opiskelijoiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja sekä valvomaan jäsentensä etua koulutukseen  liittyvissä asioissa Sama tausta-ajatus pätee Mervi Hinkkasen mielestä opiskelijajärjestötoiminnassa edelleen.

– Opiskelijoiden ja oppilaitoksen välillä ei pitäisi olla vastakkainasettelua. Molemmillahan on sama tavoite; se että opiskeluaika olisi opiskelijalle mahdollisimman onnistunut, Mervi sanoo.

Opiskelijajärjestöillä on pitkät perinteet opiskelijoiden edunvalvonnassa sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla.  Kun viisi ammatillista oppilaitoista yhdistyi monialaiseksi Pohjois-Karjalan ammattikorkeakouluksi v. 1996, oli Kilta ry:llä ja muilla ammatillisten oppilaitosten opiskelijayhdistyksillä mietinnän paikka: säilyvätkö koulutusalakohtaiset yhdistykset vai sulautetaanko ne ammattikorkeakoulun yleiseen opiskelijakuntaan? Yhdistykset pitivät kuitenkin pintansa, ja useat niistä, esim. Tradenomiopiskelijoiden Kilta ja Joensuun Insinööriopiskelijat ovat voimissaan edelleen. Mervi Hinkkasen mielestä kaikkien opiskelijoiden yhteinen opiskelijakunta on ammattikorkeakoulussa ensiarvoisen tärkeä.

– POKA on Karelian strateginen kumppani, ja ollut mukana kehittämässä mm. ammattikorkeakoulun laatujärjestelmää ja opetussuunnitelmia. POKA on tuonut rohkeasti esille opiskelijoiden kokemia epäkohtia ja ottanut kantaa opiskelijoita koskeviin asioihin. Yhteistyö ammattikorkeakoulun johdon kanssa on toiminut hyvin, Mervi luonnehtii.

Yksi osoitus toimivasta yhteistyöstä on SYKETTÄ-korkeakoululiikuntapalvelukokonaisuuden kehittäminen, jossa Mervi on ollut vahvasti mukana:

– SYKETTÄ-palveluista olen erityisen ylpeä. Se on hieno osoitus siitä mitä opiskelijakunta ja korkeakoulu voivat yhdessä saada aikaan. SYKETTÄ-toiminta on myös osaltaan lisännyt opiskelijoiden yhteisöllisyyttä.

Kansainvälisten opiskelijoiden kanssa toimimisen Mervi on kokenut aina mielekkäänä. Ensimmäiset vaihto-opiskelijat saapuivat ammattikorkeakouluun 1990-luvun lopulla. Mervi on ilokseen huomannut, että ammattikorkeakoulu on kasvanut monikulttuuriseksi yhteisöksi, ja ulkomaiset opiskelijat otetaan Kareliassa hyvin vastaan.

– POKAn kouluttamat kv-tuutorit ovat tärkeitä tekijöitä kv-opiskelijoiden kiinnittymisessä opiskelijayhteisöön ja suomalaiseen kulttuuriin. Myös POKAn toimistossa ollaan aina valmiita neuvomaan ja auttamaan opiskelijoita ja kanssakäyminen on päivittäistä , Mervi kehuu.

Nuorten kanssa työskentely motivoi

Vuosien varrella Mervi Hinkkanen on työskennellyt yhdessä lukemattomien opiskelijoiden kanssa niin Kilta ry:ssä kuin POKAssa. Kaikkia on yhdistänyt halu vaikuttaa asioihin, kehittyä ja ottaa vastuuta.

– Opiskelijakuntatoiminta antaa opiskelijoille hyviä valmiuksia tulevaan työelämään, ja on varmasti plussaa CV:ssä. Monen opiskelija-aktiivin ura on edennyt myöhemmin politiikkaan, yritysten johtotehtäviin tai järjestötoiminnan töihin. Sitä kehitystä on ollut hienoa seurata, Mervi kertoo.

Aktiivisia toimijoita riittää edelleen, ja opiskelijakunnan tulevaisuus näyttää Mervi Hinkkasen mielestä valoisalta.

Nuorten kanssa työskentely on ollut Mervin mielestä mutkatonta ja inspiroivaa:

– Opiskelijat ovat jo aika paljon nuorempia kuin minä, ja ikähaitari välissä on vain venynyt, mutta ei se ole haitannut. Olen aina halunnut ymmärtää nuoria, ja helposti lähden nuorten ideoihin mukaan. Heillä on raikasta näkemystä! Toki joskus heitä on saanut vähän toppuutellakin.

Tekniikan kehitys ja digitalisaatio ovat tuoneet myös opiskelijatoimintaan uusia mahdollisuuksia.

– Nyt opiskelijat tavoittaa paremmin kun ennen älypuhelinaikaa, kun on Whatsappit, some-kanavat ja sähköpostit käytössä. Toisaalta tekniikka on ehkä vähentänyt yhdessä tekemistä, ennen piti tavata kasvokkain ja porukat kokoontuivat usein yhteen. Tuntuu että opiskelija jää nykypäivänä helpommin yksin, Mervi tuumii.

POKA järjestääkin erilaisia matalan kynnyksen tapoja opiskelijoiden saamiseksi mukaan opiskeluyhteisöön. Lähdetään vaikka yhdessä kahville tai metsäretkelle.

Opiskelu kannattaa aina!

Mervi Hinkkanen pohtii työuransa kulkeneen sattumien kautta tähän pisteeseen.

Eläkkeelle siirtymisen lähestyessä mieli on sekä haikea että kiitollinen. Tehtävien monipuolisuus ja uudet haasteet ovat pitäneet työn mielekkäänä. Myös työyhteisön tarjoama tuki saa Merviltä kiitosta.

– Aloittaessani Kilta ry:ssä vuonna 1987 en olisi voinut kuvitella että jään opiskelijatoimintatyöstä eläkkeelle, mutta niin vain kävi, Mervi tuumii.

Uteliaisuus, itsensä haastaminen ja into oppia uutta ovat vieneet Merviä eteenpäin työelämässä. Työn ohessa on tullut hankittua niin MBA-tutkinto kuin amk-paperitkin.

– Opiskelu on ihmisen parasta aikaa! Kaikesta opiskelusta on hyötyä, alasta riippumatta. Nyt opiskelen piirtämistä, naurahtaa Mervi.

Uuden oppimisen lisäksi Mervi Hinkkanen aikoo viettää uutta elämänvaihetta mm. matkustamisen ja liikunnan parissa. Aikaa menee myös vaativissa luottamustehtävissä Pohjois-Karjalan OP:n hallituksen puheenjohtajana ja OP Ryhmän hallintoneuvoston jäsenenä.. Suunnitelmissa on myös ottaa Pappa-Tunturi alle ja suunnata kameran kanssa kylänraiteille. Siitä voisi syntyä vaikka blogi!

 

Teksti: Kaisa Varis
Kuva: Salla Anttila

1 103 Artikkelin näyttökerrat