Green Care koulutuksesta laatua Liperin varhaiskasvatukselle

Katri Palpatzis & Anu Pukki

Karelia-ammattikorkeakoulun palveluliiketoimintana toteutettiin Green Care koulutusta Liperin varhaiskasvatuksen henkilöstölle vuonna 2018.

Lähes sata Liperin päiväkotien ja perhepäivähoidon työntekijää ja esimiestä suoritti Green Care -opintojakson. He oppivat uutta luontolähtöisten menetelmien vaikuttavuudesta, toteutusmahdollisuuksista ja siitä, kuinka turvallisuus tulee huomioida GC-toiminnassa lasten kanssa.

Opintojensa osana varhaiskasvatuksen henkilöstö teki toimintaympäristöönsä eli omaan päiväkotiinsa kehittämistehtävän, jossa he toteuttivat käytännössä lasten kanssa mitä villeimpiä ideoita. Liperin päiväkodeilla saivat alkunsa mm. kesäkanala ja yrttiviljelykset sekä jo olemassa olevat metsäpolut saivat tavoitteellisen merkityksen ja eri-ikäisille sovelletun sisällön.

Jokaisen päiväkodin ja perhepäivähoitajan kehittämistehtävät laadittiin Green Care Finland ry:n laatukäsikirjan mukaisesti. Näin varmistettiin ammatillisuus, tavoitteellisuus ja vastuullisuus sekä luontoperustaisuus, yhteisöllisyys ja toiminnallisuus. Jokainen suunnittelijatiimi teki oman toimintansa riskianalyysin ja kirjoitti turvallisuussuunnitelman. Toiminta pilotoitiin oikeassa ympäristössään ja arviointiprosessissa olivat mukana niin lapset, henkilökunta kuin vanhemmatkin. Jokainen kehittämisprosessi esitettiin opintojen loppuseminaarissa kuvin, sanoin, videoin tai toiminnallisin tuokioin.

Päiväkotien kehittämistehtävissä yhdistyi myös luonto ja teknologia. Kuva: Anu Pukki 2018.

Suomalaisen Green Care -toiminnan kattojärjestö Green Care Finland ry on hyväksynyt Karelia ammattikorkeakoulun viralliseksi GC-koulutuksen tuottajaksi, mikä käytännössä mahdollistaa meiltä koulutuksen saaneiden hakea Green Care laatumerkkiä. Liperissä laatumerkkihaku käynnistettiin kesällä 2018 – ja joulukuussa 2018 Liperin varhaiskasvatus sai LuontoVoima laatumerkin. Sertifikaatti on valtakunnallisestikin merkittävä saavutus, koskaan aiemmin ei laatumerkkiä ole myönnetty näin isolle organisaatiolle eikä julkiselle sektorille.

Me Karelian Green Care -kouluttajat – Katri Palpatzis, Anu Pukki ja Antti Raekorpi – olemme ylpeitä suunnittelemastamme koulutusprosessista ja sen sujumisesta. Kiitokset Liperin varhaiskasvatuksen esimiehille ja koko henkilöstölle antoisasta yhteistyöstä!

21.5.2019 juhlittiin Liperin varhaiskasvatuksen LuontoVoimaa laatusertifikaattia Botanialla. Kuva: Liperin kunta.

Yhteistyö jatkuu Karelia ammattikorkeakoulun ja Liperin varhaiskasvatuksen kesken, syksyllä 2019 aloitamme Green Care –koulutuksen esiopetukselle.

 

Katri Palpatzis
Anu Pukki
Karelia-ammattikorkeakoulu

1 258 Artikkelin näyttökerrat