SECURE-hanke päättyy – työ energiatehokkuuden edistämiseksi jatkuu

Helena Puhakka-Tarvainen & Kaija Saramäki

SECURE-hankkeessa parannettiin rakennusten energiatehokkuutta ja edistettiin uusiutuvan energian käyttöä seitsemällä pohjoisella harvaan asutulla alueella (Pohjois-Karjala; Västernorrland /Ruotsi; Färsaaret; Leitrim ja Donegal /Irlanti; Londonderry /Pohjois-Irlanti; Nova Scotia /Kanada). Hankealueilla on yhteisinä haasteina pitkät etäisyydet, vähenevä väestö sekä heikkenevät palvelut, mutta toisaalta hyvät mahdollisuudet uusiutuvan energian (tuuli, maalämpö, biomassa, aurinko) hyödyntämiseen. Karelia-ammattikorkeakoululla oli hankkeessa asiantuntijan ja tiedonvälittäjän rooli. Karelia-amk:n johdolla kerättiin esimerkiksi parhaita uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen liittyviä käytänteitä sekä levitettiin niitä hyödynnettäväksi myös muilla alueilla. Hanke sai rahoituksensa EU:n Pohjoisen Periferian ja Arktiksen -ohjelmasta 2014-2020. Hanke oli lisäksi mukana kolmen eri ohjelmasta rahoitetun energiatehokkuushankkeen yhteisessä ARCTIC CLUSTER –klusterihankkeessa.

Kolmevuotisen työn tuloksia esiteltiin hankkeen loppuseminaarissa Derryn kaupungissa Pohjois-Irlannissa maaliskuussa 2019. Yhteensä viisi aluetta Irlannissa, Pohjois-Irlannissa, Färsaarilla sekä Ruotsissa toteutti alueellisen älykkään energian kampanjan, jonka tarkoituksena oli lisätä asukkaiden sekä kunnallisten virkamiesten tietoisuutta energiantehokkuudesta ja uusiutuvan energian mahdollisuuksista. Tavoitteiden toteutumista seurattiin mm. hankkeen alussa ja lopussa järjestettyjen verkkokyselyiden tulosten kautta sekä mittaamalla konkreettista energiansäästöä. Esimerkiksi Donegalin kreivikunnassa koulutettiin työntekijöitä ympäristöystävälliseen ajotapaan ja koulutuksen seurauksena koko kaluston polttoaineen keskikulutus laski 5,13 litrasta 4,73 litraan sadalla kilometrillä. Lisäksi henkilöstö alkoi sammuttaa autonsa pysähtyessään pidemmäksi ajaksi tyhjäkäynnin sijaan. Alueilla toteutettiin myös yli 30 energiansäästötoimenpidettä, kuten valaistuksen vaihtamista LED-valaistuksiin, aurinkoenergian ja akkuvarastojen asennuksia, älykkäiden energianhallintajärjestelmien käyttöönottoja sekä eristysten parantamisia. Yhteensä toimenpiteillä saavutettiin keskimäärin 5 % säästö energiankulutuksessa. Hankkeen tulokset on koottu sekä englanninkielisille että suomenkielisille nettisivustoille sekä useisiin julkaisuihin.

SECURE-hankkeen kumppanit viimeisessä yhteiskuvassa maaliskuussa 2019.

SECURE-hankkeen loppuseminaari Derryssä, Pohjois-Irlannissa.

Karelia-ammattikorkeakoulu toimi SECURE-hankkeessa asiantuntijan roolissa ja vei suomalaista energiatietotaitoa vähemmän edistyneille alueille. Erilaisia energiatietoisuuden lisäämiskampanjoita järjestettiin kuitenkin myös Pohjois-Karjalassa esimerkiksi työpajojen muodossa SciFest-tapahtumissa, energianeuvontana Silva-metsänäyttelyssä sekä jalkautumalla pohjoiskarjalaisiin kouluihin osana valtakunnallista Energiansäästöviikkoa. Tulokset Pohjois-Karjalassa järjestettyihin energiankäyttökyselyihin löytyvät täältä. Löydät myös järjestämiemme energia-aiheisten webinaarien tallenteet täältä.

SECURE-hanke päättyi mutta energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä edistetään myös jatkossa Karelia-ammattikorkeakoulun toimesta osana Sirkkalan energiapuiston toimintaa sekä useissa eri hankkeissa. Kehittämistyöstä vastaavat Karelian kestävät energiaratkaisut ja materiaalit –painoalan asiantuntijat.

Helena Puhakka-Tarvainen, projektipäällikkö
Kaija Saramäki, lehtori
Karelia-ammattikorkeakoulu

988 Artikkelin näyttökerrat