Pääkirjoitus : Tutkintokoulutuksesta jatkuvaan oppimiseen

Kari Tiainen

Tervetuloa tämän vuoden viimeisen Karelia-ammattikorkeakoulun Vasu-verkkojulkaisun lukijaksi.  Vasu välittää ajankohtaista tietoa Karelian asiantuntijuudesta, osaamisesta sekä monialaisesta opetus-, tutkimus- ja kehittämistyöstä. Kareliassa pyritään saattamaan kaikki tuotettu tieto ja osaaminen kaikkien halukkaiden käyttöön.  Vasu on yksi niistä viestintäkanavista, joilla Karelia pyrkii tähän tavoitteeseen.

Ammattikorkeakoulujen koulutuksen painopiste siirtyy perinteisestä nuorison tutkintokoulutuksesta yhä enemmän jatkuvaan oppimiseen. Ikäluokat pienenevät, ja työelämässä olevat tarvitsevat entistä enemmän päivitystä osaamiseensa.

Karelia on suunnitellut ja toteuttanut opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoituksella opintokokonaisuuden Abloyn henkilöstön IT-osaamisen vahvistamiseen. Karelian ja sen kumppaniverkoston valikoimasta on räätälöity 60 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus, josta kuka tahansa Abloyn työntekijä voi valita itselleen sopivia opintoja. Opintokokonaisuuden sisällöt on valittu yhdessä Abloyn asiantuntijoiden kanssa vastaamaan mahdollisimman hyvin yrityksen liiketoiminnan nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin.

Perinteisen korkeakoulututkinnon suorittaminen työn ohessa on monesti raskasta. Nämä uudenlaiset oppimisen tavat ja selkeät, erikoistumiseen tähtäävät räätälöidyt opinnot sopivat peremmin töissä oleville kuin korkeakoulututkinto-opinnot. Opiskelija saa opinnoistaan todistuksen eli korkeakouludiplomin, jossa kuvataan suoritettujen opintojen sisältö ja laajuus selkeästi.

Tässä Vasun numerossa kerromme myös muun muassa varhaiskasvatusikäisten Lapsen hyvä päivä -haastatteluista. Karelian sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat haastattelivat vuosina 2018 ja 2019 noin 900 lasta Joensuun, Liperin ja Kontiolahden alueiden päiväkodeissa ja pyysivät heitä kertomaan, millainen on hyvä päivä. Lapsen hyvä päivä -haastattelut auttavat kasvattajia, hoitajia ja vanhempia ymmärtämään paremmin pienen lapsen tarpeita.

Lämmin kiitos kaikille kirjoittajille.

Kiitos kuluneesta vuodesta. Hyvää joulua ja menestyksekästä uutta vuotta 2020!

Kari Tiainen
Vasun päätoimittaja, kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu

Artikkelikuva: Sweta Meininger / Unsplash

404 Artikkelin näyttökerrat