Base Camp -hankkeessa edistetään opiskelijayrittäjyyttä monella rintamalla

Kaisa Varis

Suomalaisnuorten kiinnostus yrittäjyyttä on kasvanut voimakkaasti, ja yhä useampi nuori pitää yrittäjyyttä mahdollisena uravaihtoehtona. On myös todennäköistä, että tulevaisuudessa yhä useampi suomalainen toimii kevytyrittäjänä tai freelancerina, ja toimeentulo muodostuu monista eri tulonlähteistä. Onkin tärkeää, että oppilaitokset tukevat laajasti erilaisia tapoja, joilla opiskelijoiden yrittäjyysosaaminen voi kehittyä.

Tänä vuonna käynnistyneessä Karelian ja Riverian yhteisessä Base Camp -hankkeessa tartutaan opiskelijayrittäjyyden kehittämiseen monin eri keinoin.

Hankkeen ytimessä on mm. viime vuonna startanneen Spark Joensuu – yrittäjyyden oppimisympäristön ja työskentelytilan kehittäminen ja käyttäjämäärän lisääminen. Käyttäjät ovat toivoneet Sparkiin esimerkiksi enemmän tapahtumia, joissa yrittäjyydestä kiinnostuneet voivat saada uutta tietoa ja kohdata toisiaan.

– Opiskelijat kaipaavat laajempia verkostoja yrittämisen tueksi. Opiskelijalla voi esimerkiksi olla jo yritysidea, mutta yrityskumppaneiden löytäminen on hankalaa. Sparkin kautta voisi löytyä niin apua kuin kontaktejakin, kertoo Base Camp -hankkeen projektipäällikkö Säde Lind.

Tavoitteena on myös uuden avoimen ja monialaisen tuotekehitysympäristön rakentaminen Joensuuhun. Ympäristö toimii alustana opiskelijoiden omille kehitysprojekteille ja uusien tuoteideoiden rakentelu- ja testaustoiminnalle.

– Tuotekehitysympäristö mahdollistaisi vaikkapa uuden tuotteen 3D-prototyypin valmistamisen, jota opiskelija voi sitten esitellä potentiaalisille rahoittajille tai kaupallisille toimijoille, Säde Lind kuvailee.

Aluksi hankkeessa pilotoidaan jo olemassa olevien tilojen laajempaa käyttöä.

Toimintaympäristön kehittämisen ohella Base Camp -hankkeessa panostetaan yrittäjyydestä kiinnostuneiden opiskelijoiden intensiivivalmennuksiin, jotka alkavat syksyllä 2020. Valmennusten toteutuksessa hyödynnetään etäteknologioita, jolloin myös Joensuun ulkopuolella olevat opiskelijat pääsevät osallistumaan. Valmennusten teemat määritellään Sparkin käyttäjähaastatteluiden perusteella. Valmennuksia voidaan kohdentaa eri toimialoille, vaikkapa kahvilan tai verkkokaupan perustamista suunnitteleville.

Lisätiedot: Projektipäällikkö Säde Lind, sade.lind(at)karelia.fi, p. +358 50 325 9851

Teksti: Kaisa Varis, Karelia-ammattikorkeakoulu

Etusivun kuva: You X Ventures / Unsplash

852 Artikkelin näyttökerrat